Kolik může otevřít úhlovou brusku bez přestávky

Kolik může otevřít úhlovou brusku bez přestávky

Tato příručka pro ochranu práce při práci s úhlovou bruskou je k dispozici pro volné prohlížení a stahování.

jeden.jeden. Zaměstnanec je povolen pracovat s úhlovou bruskou, zaměstnanec není povolen ve věku 18 let, který prošel podle současných právních předpisů:. lékařské vyšetření;. zaškolení;. briefing a stáž na pracovišti;. školení a testování znalostí o požadavcích na elektrické bezpečnosti v objemu 3 elektrických bezpečnostních skupin;. školení obětí první pomoci;. Výuka práce a ověření znalostí o ochraně práce. jeden.2. Zaměstnanec, zaměřený na účast na plnění jeho pracovní profese (například sobotu), musí podstoupit cílový instruktáž na bezpečném jednání nadcházející práce. jeden.3. Objednávka, forma, frekvence a doba trvání organizace a provádění výše uvedených činností se odráží v místních regulačních aktech podniku. jeden.4. Zaměstnanec přijatý na nezávislou práci by měl vědět:. Zásada provozu technologických zařízení, nástrojů a zařízení;. požadavky stávajících pravidel, norem a pokynů pro ochranu práce;. pravidla pro použití primárních prostředků požární hasicí;. metody poskytování první pomoci obětem;. pravidla pro použití speciálního oblečení, speciálních obuvi a dalších osobních ochranných prostředků, stejně jako produkty kolektivního ochrany;. přiřazení barev signálů, bezpečnostní značky a signální značka;. Pravidla osobní hygieny;. pravidla pohybu na území podniku;. Pravidla vnitřních pracovních předpisů. jeden.5. Zaměstnanec je možný dopad následujících nebezpečných a škodlivých výrobních faktorů:. elektrický proud, jejichž cesta, která, když se uzavřená, může projít lidským tělem;. nechráněný rotující pracovní nástroj (kruh);. ostré hrany, otřepy, drsnost na povrchu elektrického nářadí a zpracovaných dílů;. zvýšené hluk a vibrace při elektrickém pohonu nástroje a během zpracování dílů;. zvýšené oprášení vzduchu pracovního prostoru;. částice horkého kovu (jiskry);. cvičení (například s dlouhodobým provozem Manuální nástroje). jeden.6. Odpovědnost zaměstnance zahrnuje:. splnění požadavků pravidel, norem a pokyny pro ochranu práce, vnitřní předpisy, pokyny úředníků podnikání a orgány;. používání osobních ochranných pomůcek pouze záměrně (není dovoleno je snášet mimo podnik), informující pokyny pro potřebu čistírny, mytí, sušení, opravy pracovních oděvů;. zabránit neoprávněným osobám na pracovišti;. dodržování pravidel pohybu na území podniku;. dodržování pravidel interního plánu práce. jeden.7. Zaměstnanec je povinen vykonávat pouze ty pracovní funkce, které stanoví svou pracovní smlouvu a další místní regulační akty podniku, s nimiž je zaměstnanec obeznámen s malbou. Provádějí pracovní funkce, které nejsou stanoveny pracovní smlouvou a další místní regulační akty podniku zakázané. Zaměstnanec je zakázán začít provádět pracovní funkce, pokud může být zraněno a / nebo otrava ve svém cíli nebo subjektivním stanovisku. Pokud dojde-li riziko zranění a / nebo otravy během provádění funkcí práce, je zaměstnanec povinen přestat pracovat a informovat riziko identifikované jeho přímým nebo vyšším lídrem. jeden.osm. Zaměstnanec je zakázán používat nástroj, příslušenství a vybavení, bezpečnou manipulaci, jejichž není vyškolen a nemá s ním žádné praktické zkušenosti. jeden.devět. Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní a výrobní disciplínu, pravidla vnitřní regulace práce. jeden.deset. Zaměstnanec musí dodržovat čas pracovní doby a doby odpočinku; V případě onemocnění, špatné zdraví, nedostatečná rekreace je zaměstnanec povinen hlásit svůj stát přímo nebo vyššího vůdce. V případě nehody musí zaměstnanec přestat pracovat, informovat jeho přímý nebo vyšší vůdce o něm a hledat lékařskou péči. jeden.jedenáct. Pokud nehoda se stala některým z pracovníků, pak oběti potřebuje poskytnout první pomoc, podat zprávu přímo nebo vyššího školitele a udržet situaci incidentu, pokud nevytváří nebezpečí pro ostatní. jeden.12. Je-li na území podniku zakázáno je zakázáno v místech, které nesouvisí s: Plnění pracovních funkcí, pokynů přímého nebo vyššího vůdce, míst pro rekreaci a stravování. jeden.třináct. Zaměstnanec musí dodržovat pravidla osobní hygieny: před uplatňováním potravin a po skončení práce mytí rukou teplé vody mýdlem. Jíst jídlo, kouření, odpočinek je povolen pouze ve speciálně určených místnostech a místech. Pijte vodu pouze ze speciálně určených pro tato instalace (chladiče). jeden.čtrnáct. Není dovoleno provádět práci, bytí ve stavu intoxikace alkoholu nebo ve stavu způsobeném spotřeby narkotických léčiv, psychotropních, toxických nebo jiných pěnových látek, jakož i pro připojení alkoholických nápojů, používat léky, psychotropní, toxické nebo Ostatní pěnící látky na pracovišti nebo v pracovní době. jeden.patnáct. Pracovník, který porušil nebo nedodržení požadavků tohoto pokynu na ochranu práce, je považován za porušovatel výrobní disciplíny a může být zapojen do disciplinární odpovědnosti a v závislosti na důsledcích. a trestně; Pokud je porušení spojeno s způsobujícími materiálními škodami, může být vinaný přilákán k materiální odpovědnosti předepsaným způsobem.

Historie a odrůdy nástrojů

Vznik úhlové brusné stroje (úhlové brusky) pochází z roku 1954 a byl vytvořen konstruktory z Německa. Hlavním účelem nástroje byl broušení, řezání a odizolování různých výrobků (zejména z kovů). Na rozloze pak Sovětského svazu byl stroj přiveden z producentské země, Bulharsko. Tak tak zajímavý název nástroje.

Klasifikované úhlové brusky ve velikosti a výkonu. Oni jsou:

  • Velká (délka až 50 cm, výška až 16 cm a maximální výkon až 3 kW), které se používají v průmyslových podnicích.
  • Střední (délka až 35 cm, výška až 13 cm, a s extrémním výkonem až 1,5 kW) slouží k provádění odborné práce.
  • Malé (délka až 27 cm, výška až 11 cm a s maximálním výkonem do 1,2 kW), které byly použity v každodenním životě).
See also  Kontrola průtokoměru vzduchu Bosch

Informace! Použití úhlových brusek je možné při zpracování kámen, kovu, plastu. Pro každý materiál je vhodný typ kruhu. To se kategoricky nedoporučuje zapojit se do ostrého stromu s úhlovou mlýnem, který bude dodržovat bezpečnost.

Jaké rohové brusky naleznete na ruských čítačích

Úhlová bruska se liší od sebe nejen velikostí a hmotností, ale také rychlostí otáčení disku. Nádherné úhlové brusky středně velkého disperzního disku do 6000-7000 ot / min. Pro tento druh zařízení je rychlost malá, nicméně, napájení umožňuje “rozpustit” spíše silný kov.

Dobré vědět! Čím menší je počet otáček za minutu, tím větší je průměr disku, může být použit k práci.

kolik, může, otevřít, úhlovou, brusku

Malé úhlové brusky mají velmi vysokou rychlost otáčení disku

Pro potřeby domácností se často používají úhlové brusné stroje, které mají velmi nízkou hmotnost, což mu umožňuje držet ji jednou rukou a snížené rozměry. Takové úhlové brusky vyvíjejí rychlost až 16 000 ot / min., A disky používané pro práci jsou velmi malé.

Existují také velmi velké rohové brusky, které lze provozovat pouze pomocí zvláštního stánku, ale platí pouze pro průmyslové potřeby a obecně mohou být připsány vypouštění koncové pily. Podobné vybavení dnes nebude zvažováno.

Na úhlové brusu středních velikostí je výkon vyšší, ale počet vzpoury za minutu méně

Elektrická šavle pila: Pro které potřebujeme, typy a hlavní vlastnosti, plátno pro šavlovou pilu; Rozdíly v sádrokartonových modelech, dřevěném, kovovém a pórobetonu; Přehled výrobců elektribalů; Nabíjecí, domácnost a profesionální pily hodnocení, opravy zařízení. v naší publikaci.

Tajemství bezpečné práce s úhlovým broušením

Aby se snížila trauma, jsou aplikovány různé prvky ochrany: pracovní obleky z husté tkaniny, plexiskla maska, rukavice. Důvěra bezpečnosti však může být splněna pouze základními pravidly, která budou přezkoumána.

Pravidlo: Nastavitelná umístění rukojeti

Rukojeť musí být umístěna nahoře. Mnoho mistrů to šroubuje na straně, v horizontální poloze, argumentovat, že je tedy lepší viditelná oblast řezu, což znamená jak vyšší bezpečnost, ale to je nebezpečná chyba. Pouze s vertikálním uspořádáním rukojeti shora je možné poskytnout trvanlivé uchopení a chránit sebe a ty obklopují z možnosti, kdy, když “odrazit”, rohové broušení vyřízne z rukou.

Rukojeť by měla být umístěna nahoře. zajistí spolehlivou přilnavost

Mnozí se zeptá, proč je v tomto případě poskytnuta postranní uspořádání rukojeti. Používá se při výrobě broušení, když nehrozí nebezpečí “snacking” s kovovými detaily.

Pravidlo: Směr otáčení disku

Nezkušeni mistři často věří, že disk by se měl otáčet, dělat “od sebe”, takže jiskry odletěly od operátora. Nicméně, nikoli jediný specialista, který má zkušenosti s rohovými broušením, nebude s tímto prohlášením souhlasit. Faktem je, že od létající jiskry chrání speciální pouzdro, takže nejsou divré. Zde se dotaz dostane do druhé: Jak se úhlová bruska chová v případě “snackingu” disku?

Když se “na sebe” otáčí, prudce zastavený zjišťovací disk vede k tomu, že úhlová bruska se rozpadne z rukou obsluhy směrem k zemi, t.E. Kromě mistra. Pokud se to stane během reverzní rotace, “od sebe samých”, úhlová grifon může létat na osobu, která pracuje, to bude v nejlepším případě velmi nepříjemné a nejhorší je plná nejen nemocniční postel, ale také hrozné důsledky.

Disk by se měl otáčet “na sebe”. Ochranné pouzdro nebude dělat vůle létat a použití bude bezpečnější

Pravidlo: Metal Umístění při řezání

Mnoho novických mistrů umožňují vážnou chybu uzamčení řezaného potrubí nebo kanálu ze dvou stran a výchozí řezání mezi spojovacími prvky. S tímto umístěním, pravděpodobnost kotoučové bundy na konci řezu. Můžete například připomenout obvyklou tabuli, kterou každý alespoň jednou v životě. Na konci, knoflík svorky a musí hledat pozici, která povede k opačnému účinku. S trubkami stejný příběh. Jeden konec by měl být na váze. V tomto případě dojde k rally a ne rušení.

Důležité! Sledujte okraj disku. Se zvýšeným zatáčkami může malý čip vést k tomu, že kruh rozděluje, což povede k vážnému zranění.

Okraj detailu by měl být na hmotnosti. uloží disk k uvíznutí

Pravidlo: Je zakázáno používat boční rovinu disku

Mnoho “řemeslníků” argumentuje, že ostření bobtnatky boční povrch řezného kruhu je zcela bezpečný. Někdy taková mylná představa může stát život. Koneckonců, kruh sám sestává z brusiva, který je vyztužen z obou stran kovovým nebo skleněným mřížkou. V případě poškození posilující vrstvy nemusí brusivo vydržet rychlost otáčení a odtrhnout se. Proto je pracovník považován pouze koncový povrch.

Také nepoužívejte řezné kolo na kovu pro řezání dřeva. Navzdory skutečnosti, že tento materiál je měkčí, při otáčení kruhu se jeho teplota prudce zvyšuje, což vede k výskytu kouře, a když práce pokračuje. k roztavení adhezivního rámu kotouče. Výsledkem může být jeho zničení, které znovu povede ke zranění.

Pracovní ročník práce je zakázána

Pravidlo: nuance práce s rohovým broušením

Při instalaci disku do úhlové brusky se mnozí snaží důkladně natáhnout matici klíčem, který je dodáván v soupravě. To je velká chyba. Tento klíč je určen pouze pro odšroubování. Instalovaný disk dostatečně utáhněte ručně. Úhlová bruska je uspořádána tak, že matice se točí během práce. Proto, použití klíče při instalaci bude mít za následek obtíže, a někdy není možné odšroubovat matici matici.

Stojí za to věnovat pozornost spuštění rohové brusky. Tlačítko by mělo být stisknuto pouze v případě, že disk nezasahuje. To znamená, že v žádném případě nemůžete ponořit kruh v začátku řezu před tím, než bude podporovat a vstoupí do provozního cyklu otáčení.

Zašroubujte matici, kterou potřebujete ručně. klíč není použit

See also  Řezání stěny bez prachu. Důležité informace!

Top 10 nejlepší electrolovka. V publikaci zveřejníme rozdíly mezi modely domácností z profesionálních, výhody protokolů sítí a baterií, recenze vlastníků a co věnovat pozornost při nákupu.

Mount pracovníků, kteří si mysleli, že řezání rohového brusného baru petrolejů

Ahoj. Viděl jsem tento příspěvek o úhlovém brusku a na dřevěném disku a rozhodl jsem se udělat můj příběh v prasátko.

Kdo si přečetl mé příspěvky, může pochopit, že jsem také připevněn a pracoval na mém kamionu, a teď se obáváme řidičem na sanitce.

Nepamatuji si, jaký rok přesně. Ale zdá se však 2017 nebo 2018. Ale nevedli.

Kamion nemám vůz. A takový společný japonský threethonticker s buddha. Poslední, kde to fungovalo. Dodané pivní nákupy a bary.Zadní strana dodávky byl krok, takže by bylo snadné vylézt dovnitř. Ale po určitou dobu jsou všechny pohyby vzadu na všechny druhy rampy. S mikroordsem byla vytvořena trhlina pro upevnění pódia a v důsledku toho se zhroutila. No, jsem mužské rukávy někdy rukávy. Mající svářeč, úhlovou brusku, ale. Nemít zkušenosti, jak to všechno vaří a podobně. Obecně platí, že svařovací helma v přítomnosti byla (alespoň hádala, oči si pamatují za zajíčci od dětství). Vymazané, svařované. A rozhodl se odstranit rohové broušení, aby se odstranil další měřítko, aby vypadal hezčí. Volné prostředky na zádech pod auto, a začínám gentlefully grind. Zdálo se, že všechno jde hladce. Ale v očích něco dostal. A zkusil jsem to opláchnout vodou. nepomohl. Přišel jsem domů, který se dívám do zrcadla a vidím maalay takový bod v pravém oku přímo na iris. Myslím, že to může poškrábat a projde. Nikdo neřekl. Šel spát.

V ranním oku je naštvaný, ale stále jsem si jistý, že je to jen poškrábaný, Coca umyla oko. Tam je ještě manželka s vámi, pak máma (zřejmě, jak se cítil volal). Jako výsledek, slyšení mé historie, jsem mě řídil na kopy do zranění skříně.

Při zranění jako vždy. Kdo s nohou, rukou, řezem, dislokací a tak dále. Jeden jsem s okem. Čekal na frontu. Vysvětlím svůj příběh traumatologovi. Dívá se na mě a říká: “Mladý muž, nejsi pro mě, ale na konci chodby do správného úřadu oftalmologa.” Omlouvám se. Odstranění. Správná skříňka nemá frontu.

Vzal mi dívku. Stížnost, začal kontrolovat. A objevil v tomto malém bodě nabídky! Ocelové žetony! Pak sypané nebo vyběhl (nepamatuji) anesetikum. Rozsradil jsem mě za moji mučení Microskop. Odpracovala jsem bradu a viděl, že prochází do oční jehly. Vím, že jsem se utopil. I myšlenky byly: co se stane? Pokud se nyní objeví s jehlou a jsem v oku I Chikhna, kašel. V tu chvíli jsem dokonce zapomněl, jak dýchat. Ale všechno šlo úspěšně kus čipů dostal a doporučil kapky po dobu 5 dnů a poslal domů. Teď jsem dokonce 5 sekund, abych zavěsil úhlovou brusku, kterou jsem položil na brýle. A pak nikdy chikhna.

Leštění keramické dlaždice

V oblasti stavby, roh SHLIFMASHINKA zabírá přední místo mezi nástroji. S pomocí speciálních disků a trysek, řezání a leštění keramických produktů je připravuje je do instalace. Speciální spotřební materiál je vyžadován pro úhlovou brusku s diamantovým postřikem, protože řezání keramiky s běžným řezným kruhem povede k rozpadu nebo tvorbě trhlin na dlaždice.

Odolné disky pro dlaždice se oddělí do segmentované a pevné látky. Oba typy nepotřebují neustálé chlazení. kvůli tomu, co obdrželi své jméno.

Pevné disky se ochladí až po 1-2 minutách práce snížením kruhu ve studené vodě. Segmentální druh se ochutnává v důsledku slotů, ale nejsou vždy vhodné pro řezání keramických dlaždic v důsledku tvorby čipů na povrchu materiálu. Segmentovaný nebo pevný disk zpracovává keramický materiál a jakýkoliv přírodní kámen. Někdy, s vysoce kvalitními prací, je možné řezat dlaždice dlaždice s rohovými mlýnkami domácností nebo zpracovat okraj řezu.

Řezání přímky

Na rozdíl od řezání keramiky stromu. jedná se o křehký a náročný materiál, který je snadno deformován při vysokých zatíženích. Proto jsou disky předem vybrány v závislosti na hustotě kamene. Rychlost by měla být vyšší než při zpracování materiálů s nízkou hustotou.

Nejúčinněji řezané keramické dlaždice s kruhy o průměru 115 mm rychlostí asi 6-8 tis. Otáček za minutu. Taková moc produkuje ne každý rohový mletí domácností, takže musíte najít nástroj s potřebnými vlastnostmi.

Postup práce s materiálem je rozdělen do několika fází:

  • Dlaždice je položena na rovný povrch s pevnou svorkou a umístěna do řezné zóny.
  • Střih začíná postupně podél povrchu celé dlaždice. Za prvé, musíte udělat zhroucení hloubky 1-1,5 mm, postupně zvyšovat.
  • Pohybem úhlové mlýnky během umytí rovnoměrně a pomalu. Není možné dát tlak na jednotku, protože on sám se prohloubil do dlaždice pod svou váhou.
  • Plně řezaný materiál nedává smysl. Nejčastěji, pod dlaždicem dát hřebík a jednoduchý kliknutí s výhledem na něj.

Bezpečnost

Nikdy nezanedbávejte bezpečnostní techniku ​​při práci s broušením. Nakonec vám řeknu skutečný případ z mé praxe. Ale v pořádku.

Ochranné pouzdro, v případě diskového disku, nedovolí velké zranění, i když nezaručuje 100% zabezpečení. A pokud se podíváte na obrázek níže, je jasně vidět, že přítomnost pouzdra nezaručuje sto procent ochrana proti jiskrám. Proto je také nutné nosit brýle, ale lepší masku.

Co ví, jak se vaše úhlová bruska ví?

Dnes bude krátký, ale doufám, že užitečný post o úhlové brusky (úhlové broušení) a jeho použití na základě mé osobní zkušenosti. Ti, kteří sem přišli náhodou. poslední tři roky jsem se zabýval bydlení, včetně technického dozoru a opravy problémů existence zákazníků v důsledku porušení stavebních technologií jejich dodavatelů. V této souvislosti mám zkušenosti a budovu domu a údržbář. musím být schopen rychle navigovat v situaci a být schopen opravit skutečnost, že se vejde do kufru mého auta.

See also  Jak odstranit ložisko s úhlovou bruskou bez stahovku

A i když existuje spousta cesty, snažím se maximalizovat možnosti každého stávajícího nástroje, a nekupovat samostatné speciální zařízení pro postup, který může mít jednorázový čas.

Musíte tedy nejprve pochopit, že kromě úhlového broušení (rohový brusný stroj) je zařízení, které je podobné tomu, ale absolutně není vhodné pro naše účely. Tento UPM je lešticí stroj, externě podobný úhlovému brusku. Liší se rychlostí otáčení vřetena, tj. Počet otáček za minutu. Ve standardní rohové brusu bez regulátoru vzpoury je přibližně 10 000 otáček za minutu. UPM točí s rychlostí 2 000. 3000 ot / min.

Úhlové broušení s regulátorem Revolt kombinuje funkce úhlové brusky a UPM. A i když mám takový, dnes vám řeknu o nejmodernějším rohovém broušení, s pevnými otáčkami, který je v arzenálu téměř každého čaroděje.

Takže i přes slovo “broušení” ve jménu zařízení, častěji úhlové brusky se používají pro řezání kovů, se kterým se dokonale vyrovnává se standardním abrazivním diskem. Zde vám nic neřeknete, většina pracovních zkušeností s řezacími disky. Dokážu se přidat o sobě, že v mých zkušenostech, při řezání silných kovových prvků z pevného kovu by neměly být použity příliš tenké disky (0,7-1,2 mm), t.na. rychle abrade a neodpustí chyby v nejmenších odchylkách od osy řezu. Je jasné, že malé rohové broušení nestojí za snížení kolejnic. bude pracovat na limitu moci a brzy selže.

Také úhlové broušení lze použít přímo pro broušení. Například s pomocí okvětního lístku (přímo v posledním řádku nahoře fotografie) nebo pomocí gumového kruhu se suchým zipem a emeratickými kruhy na suchém zipu (instalovaný na úhlové brusky). Petinný disk je v tom nejprve špatný, rychle ucpaný, nahrazuje to čas a peníze. to není příliš levné. Výhody je, že agresivně mluví, je vhodné vyčistit kov z korzu. Kruhy na Velcro se velmi rychle mění, je levný, zatímco můžete použít různé brusné zrno, abyste získali požadovaný výsledek. Při práci s pryžovým broušením kruhu je důležité, aby tlak na přístroj, zatímco se naučí, jak jej udržet vodorovně povrch obrobku. Poté se výsledek zpracování nebude horší než po reysmaus nebo electuruck. Povrch zároveň je příjemný na dotek a velmi hladký. Minus je, že je stále nutné zvládnout technické techniky práce s takovým diskem. s nesprávným úhlem snadno detailem, výběrem prohloubení okraje disku.

Použití brusných nebo abrazivních kotoučů může být rohové broušení naostřené nářadí a nože, ale zde musíte mít dobré zkušenosti, protože při vysoké rychlosti může vést k tomu, že se nějaký nesprávný pohyb může vést k tomu, že řezná hrana bude nepravdivá, s náležitou dírkou, dokonce neuvěřitelný.

Je možné řezat strom úhlovou brusku? Navzdory děsivých příběhů o odhalených pectokech a sebevražedných želv, prohlásit. můžete. Zároveň nepopírám pravdivost těchto příběhů. Všechny se staly v nedodržení bezpečnosti a montáže kotoučových kotoučů na rohovém broušení. Proto, pokud nechcete stát návrhářem pro chirurg, používejte pouze specializované disky pro úhlové brusky. Na CDPV se nacházejí ve druhém řádku a jsou reprezentovány třístačnými a více-tváří disky. Více času je pokládka řezáků v zubech, aby se zabránilo rušení. Tyto disky jsou vhodné pro drsné řezné materiály a desky, pro ořezávání a odběr dřeva v nepohodlných místech. Ve většině případů mi úhlové broušení s takovým diskem nahrazuje renovátor. Také, s pomocí těchto disků si můžete vybrat půlkruhové drážky ve stromu. Pro rovnoměrný řez, samozřejmě potřebujete tvrdou ruku a ještě lépe. podpůrná podešev je jako kruhový.

Někteří výrobci mají univerzální disky pro dřevo a plast. Na fotografii pod diskem z BOSCH. A mají disky pro zpracování dřeva s nehty.

S stromem je srozumitelný. Co si myslíte o betonu? A tady je rohové broušení v pořádku. Dokonce s velikostí 125 mm se snadno vyrovnává s řezacími dlažebními nebo dlažebními deskami, pomůže spustit zeď pod elektrokabelem nebo spěchat zbytečné rohy na betonových výrobcích. Chcete-li to udělat, je nejlepší použít ocelové kotouče s diamantovým postřikem, který řezaný beton jako klobása. Jediný mínus. prach letí jednoduše mrak. Na fotografických discích se nacházejí v prvním horním řádku. A první v dolní je diamantový pohár, který je stejně dobře zvládat beton, a se stromem. Například, pokud potřebujete odstranit velké množství dřeva, pak je lepší jej použít první a po gumovém kruhu pro konečné broušení.

V případě potřeby můžete dát diamantovou korunku pro vrtání otvorů v betonu do úhlové brusky. Například na fotografii níže. Koruna při 83 mm, která je instalována přímo na mlýnku stromu.

Kromě komponentů na úhlové broušení můžete umístit ocelové kartáče pro broušení, adaptér pro frézy nebo válcované, trysky převádět úhlovou brusku do řetězové pily, adaptér pro montáž broušení stuhy a další exotické. Potřebují. aby vás vyřešili, stále dávám přednost vrtáku, viděl a mlýn, aby měl ve formě jednotlivých zařízení.

Jak můžete vidět, ve zkušených rukou, úhlové brusky je univerzálním nástrojem, který je použitelný v zámečnickém a v truhlářství. Velice usnadňuje život a urychlující řezání a zpracování různých materiálů. ze dřeva na kov a beton. Zažijte rohové brusky vážně a pracovat s ním jen pozitivní emoce vám přinese

| Denial of responsibility | Contacts |RSS