Jednonápravový traktor se nerozjede a vystřelí do tlumiče výfuku

Proč motor motorového kultivátoru střílí do tlumiče výfuku?

Pokud se stroj zastaví, měli byste zkontrolovat, zda je přívod paliva v pořádku:

jednonápravový traktor se při poruše zapalování spustí a vypne. Nejprve je třeba zkontrolovat zapalovací svíčky. Mokré prvky signalizují poruchu. Je třeba seřídit systém zapalování.

 • Sejměte kryt, který chrání části zapalovacího systému;
 • Setrvačník motoru se otáčí, dokud se kontakty v magnetu nerozpojí;
 • K měření vůle mezi “kovadlinkou” a “kladivem” se používá speciální měrka;
 • Setrvačník se otáčí, dokud není píst stlačen. Ta by měla dosáhnout svého vrcholu;
 • Setrvačníkem se otáčí tak dlouho, dokud se neozve charakteristické klepání, které signalizuje činnost rozběhové spojky;
 • Setrvačník se otáčí opačným směrem, dokud se značka na tomto prvku neshoduje se značkou na tělese stroje;
 • Vůle od kontaktu přerušovače k vačce je nastavena na 0,3 mm;
 • Vačka je zajištěna šroubem, který je umístěn nad prvkem, a v těle zařízení je instalován ochranný kryt.

Proč jednonápravový traktor nejede plynule?

U jednonápravových traktorů se v důsledku této závady vyskytuje i řada dalších typických problémů:

 • Stroj se vrací zpět. to je známka toho, že palivo použité k plnění stroje bylo nekvalitní. V takovém případě je třeba vyměnit nejen palivo, ale také důkladně propláchnout palivové čerpadlo a palivové hadice;
 • jednonápravový traktor je trhavý. příčinou je nedostatečné zahřátí motoru. Nezapomeňte vypnout motor, počkat, až zcela vychladne, a znovu jej nastartovat, přičemž mu dopřejte alespoň 10 minut na úplné zahřátí;
 • Motor dostatečně netáhne a jeho výkon je nižší. v takovém případě zkontrolujte a případně vyčistěte vzduchový a palivový filtr. Další příčinou této poruchy je opotřebení zapalovacího magnetu. Nejlepší je díl okamžitě vyměnit a nepokoušet se ho opravit.

Tyto závady se vyskytují stejně často u traktorů s benzinovým a naftovým motorem jako u pásových traktorů. Pokud k tomu dojde, musíte se strojem okamžitě přestat pracovat a závadu co nejrychleji odstranit.

Důvody závady

Existuje mnoho různých možných příčin poruch motoru. Opravy motorových kypřičů lze provádět v následujících bodech:

V Moskvě existuje velké množství firem, které se věnují opravám. Služby mohou být drahé, proto si mnoho lidí dělá práci samo.

Proč se stroj zastaví, když se nepoužívá?

Většina poruch je způsobena problémy s přívodem paliva a systémem zapalování. Závady v palivovém systému lze zkontrolovat následujícím způsobem:

 • Zapalovací svíčky se vyjmou pro vizuální kontrolu. Pokud je pracovní část příliš suchá, může být hladina paliva v systému nedostatečná.
 • Pokud je hladina paliva v nádrži příliš nízká, může být důvodem, proč motor nemůže čerpat.
 • Kontrola technického stavu palivového kohoutu. v některých případech může být mírně překrytý a motor se může zastavit, protože není dostatek paliva.
See also  Jak správně nastavit pluh na motorovém kultivátoru

Při nesprávném nastavení systému zapalování může dojít k zastavení motoru na motorovém rumpálu.

Pokud je povrch zapalovací svíčky příliš mokrý, znamená to závadu v celém palivovém systému.

Seřízení se provádí následujícím postupem:

 • Kryt, který chrání hlavní části systému, se sejme.
 • Otáčejte setrvačníkem, dokud se kontakty nerozpojí.
 • Zkontrolujte mezeru pomocí měrky.
 • Setrvačník se otáčí, dokud není píst zcela stlačen. Zatížení se provádí tak dlouho, dokud není slyšet charakteristický zvuk rozběhové spojky.
 • setrvačník se otáčí v opačném směru, dokud se značky nesrovnají.
 • Mezeru mezi kontaktem jističe a vačkou nastavte na 0,3 mm.
 • Poloha vačky je uzamčena.

Výše uvedený postup řeší problém se zadřením motoru při zatížení.

Proč motor přestane fungovat

Motor může běžet nepravidelně. Příčiny jsou následující

 • Použití špatného paliva. Dlouhodobé používání s tímto typem problému může způsobit poruchu.
 • Když není motor zcela zahřátý, stroj sebou škube. Řešením je zastavit postup, nechat stroj vychladnout, zapnout jednonápravový traktor a nechat ho několik minut běžet na volnoběh.
 • Pokud jsou filtrační prvky zanesené, může dojít k zastavení motoru.

V některých případech se lanko nastavuje tak, aby se měnilo množství paliva dodávaného do spalovacího motoru.

Proč se tlumič výfuku vypíná?

Pokud tlumič hluku střílí, dochází k mnoha problémům. Pouze pokud je problém přesně zjištěn, lze jej odstranit. Tlumič výfuku se vypaluje v následujících případech:

 • Příliš mnoho oleje v palivu.
 • Zapalování je špatně nastaveno.
 • Palivo je nekvalitní a není zcela spáleno v bloku válců.

Opravy se mohou zpozdit pouze v případě, že palivo zcela neshoří.

Proč startuje a pak se dusí?

Jednonápravový traktor se může rozjet a vypnout téměř okamžitě. Problémem je špatně seřízené zapalování, které se vyřeší vyčištěním zapalovací svíčky a kontrolou celistvosti kabeláže.

Důležitou součástí palivového systému je karburátor, který mísí palivo a vzduch ve správném poměru. Pokud je ucpaný, může způsobovat nesprávné zapalování. oprava zahrnuje demontáž a důkladné vyčištění. Nízké otáčky ukazují na nedostatek benzinu.

Některé modely kultivátorů se při závadě převodovky neotáčejí. To se projevuje abnormálními zvuky z namontované převodovky. Závadu lze odstranit výměnou oleje a opotřebovaných součástí.

Proč je jednonápravový traktor nefunkční??

U traktoru se vyskytuje i řada dalších typických závad:

 • Motor stroje se vrací zpět. to znamená, že bylo použito nevhodné palivo pro plnění stroje. V takovém případě je třeba vyměnit nejen palivo, ale také důkladně propláchnout palivové čerpadlo a palivové hadice;
 • Jednonápravový traktor jede trhaně. příčinou je nedostatečné zahřátí motoru. Vždy vypněte motor, počkejte, až zcela vychladne, a znovu jej spusťte, přičemž počkejte alespoň 10 minut, než se motor zcela zahřeje;
 • Motor jednonápravového traktoru dostatečně netáhne; výkon motoru je snížený. v takovém případě zkontrolujte a případně vyčistěte vzduchový a palivový filtr. Systém zapalování je také na nejnižším stupni, protože systém magneto je opotřebovaný. Nejlepší je díl vyměnit ihned a nepokoušet se ho opravit.

Tento typ problému je stejně častý u benzinových i dieselových kultivátorů. Nový majitel stroje nese odpovědnost za jeho poruchy a riziko poškození stroje.

Oprava motorového rumpálu vlastníma rukama

Některé díly si můžete vyměnit sami. Nedoporučuje se však začínat s opravou motorového kultivátoru vlastníma rukama, pokud byl používán méně než 1 rok. Podle záručních podmínek smí jakoukoli manipulaci provádět pouze servisní technik, jinak ztrácíte nárok na bezplatnou opravu. Demontáž stroje je jednoduchá, ale jeho majitel se musí spolehnout na klíč, aby nedošlo k poškození.к. mnoho dílů je zapečetěno výrobcem.

See also  Montáž smršťovacího hřídele na jednonápravový traktor

Oprava palivového systému

Není možné uvést přesný systém demontáže motorového kypřiče, t.к. Umístění a upevnění dílů se liší v závislosti na modelu. Porucha čerpadla je nejčastější příčinou poruchy palivového systému. Demontáž a kontrola dílu. V případě vnějších závad je nutné prvek vyměnit. Jednonápravový traktor se může vypnout i kvůli malé, okem sotva viditelné promáčklině. Pokud nejsou zjištěny žádné závady, je třeba čerpadlo vyčistit od nečistot a znovu jej nainstalovat.

Oprava systému zapalování

Pokud je magneto poškozené, motor se zastaví. Můžete ji zkontrolovat a opravit sami. Vyčistěte zapalovací svíčku. Zkontrolujte, zda funguje. Pokud je opravitelný, nasaďte víčko na díl s pohonem. Držte magneto zespodu a otáčejte setrvačníkem motoru. Pokud není problém, zkontrolujte, zda nedochází k jiskření. V opačném případě je nutné vyměnit magneto, jinak dojde k opotřebení všech mechanismů zapalovacího systému.

Oprava převodovky

Porucha převodovky brání plynulému chodu motoru. Nejprve se ujistěte, že příčinou samovolného vypínání stroje je převodovka. O tom svědčí:

 • prokluzování spojky;
 • Hluk v převodovce;
 • nevrácení spojky do původní polohy;
 • ohřev součástí převodovky;
 • únik oleje;
 • Silná oscilace kultivátoru.

Jednonápravový traktor se může zastavit v důsledku opotřebení převodovky. To není těžké pochopit. Stačí demontovat převodovku a zkontrolovat všechny prvky, zda nemají vnější vady. Polohu nápravy lze nastavit.к. Hluk převodovky způsobuje opotřebení drážek hřídelů, což způsobuje nefunkčnost stroje. Zkontrolujte, zda jsou ložiska v dobrém stavu. Pokud jsou opotřebované, je třeba je vyměnit.

Komentáře zákazníků

Zřídkakdy se motocykly vracejí z důvodu nedostatečné pevnosti. Strojní zařízení je vyrobeno tak, aby kámen, který zasáhne důležité části, nemohl vyřadit z provozu. Ale i nárazuvzdorný materiál se opotřebovává. To je hlavní důvod, proč se jednonápravový traktor dusí. Majitelům těchto vozidel se doporučuje, aby alespoň jednou měsíčně prováděli vlastní kontroly. Včasným odhalením závady můžete předejít neočekávané poruše.

Rotační kultivátor se při zatížení zastaví, pokud je vůle příliš velká nebo příliš malá. Můžete si ji opravit sami. Nejdůležitější je rozpoznat problém dříve, než nastane. Nemůžete například ignorovat, když “něco” v tlumiči výfuku bouchne. Problémy se většinou vyskytují při zatížení. Nezkoušejte stroj tím, že jej uvedete do provozu při každé poruše. Pokud není příčina poruchy odstraněna, může dojít k trvalému poškození dílu. Pak bude nutné díl zakoupit. Pokud se motor porouchá, může kultivátor Cascade. V takovém případě zkontrolujte nabití baterie.

Stroj výrazně usnadňuje zemědělské práce. Ale i ten nejspolehlivější jednonápravový traktor se někdy rozjede a zastaví, a ne každý ví, co to způsobuje. Je obtížné pochopit, pokud majitel nemá žádné zkušenosti se strojírenstvím. Většinu dílů MB však lze vyměnit bez pomoci servisního střediska a k diagnostice není potřeba nic jiného než kompresor.

Povaha problému

Nejhlasitější praskání v tlumiči dvoukolky je často slyšet, když je motor napájen chudou směsí. Příčinou může být nekvalitní benzín s příměsí vody a nečistot nebo chybné nastavení sacího systému. Směs paliva a vzduchu se spálí jen částečně. zbytky se vylijí do horkého tlumiče výfuku, kde s ostrým a nepříjemným zvukem explodují. chudá směs se často označuje jako “praskání” a dochází k ní rychleji při vyšších otáčkách motoru.

See also  Proč se jednonápravový traktor s dieselovým motorem rozpadá?

U motocyklů s vyšším výkonem se častěji vyskytuje opačný problém, když je směs příliš obohacená. Směs nemá dostatek kyslíku pro hoření, což způsobuje kondenzaci benzinu na stěnách tlumiče. Po dosažení “kritické hmotnosti” se palivo vznítí vně motoru, což se projeví jediným hlasitým prasknutím. Pokud se problém neodstraní, během 1-2 měsíců obsah tlumiče jednoduše vyhoří a stane se z něj “rovná trubka”.

Nedokonalé spalování směsi může být způsobeno poruchou zapalovacího systému. pokud nedojde k jiskření, válec nefunguje a celý objem benzinu je pohlcen tlumičem výfuku. Hlasitý zvuk je v takovém případě častěji slyšet při vysokých otáčkách motoru. Problém může vést i k úplnému vyhoření tlumiče zevnitř. Přeskakování zážehu je často doprovázeno krásnými vizuálními efekty. při akceleraci vylétají z výfukového potrubí proudy plamenů.

Další možností je vyčerpání směsi v sacím systému v důsledku vzduchu, nečistot nebo vody v systému. Je zřejmé, že palivo není zcela spáleno a na stěnách tlumiče se objevují kapky benzínu, které hoří s výrazným hlukem. V každém případě je nutné kolo co nejrychleji opravit, aby se předešlo vážnějším opravám.

Obtíže při spuštění

Potíže při spuštění ukazují na vadné díly. Úspěch opravy závisí na přesnosti diagnózy. Pokud jsou zjištěny závady, je blok vznětového motoru opraven. Servis a drobné opravy mohou provádět vlastní zaměstnanci zákazníka. Potřebujete sadu klíčů, mechanika a pevnou ruku.

Ve fázi přípravy paliva může dojít k následujícím nehodám:

 • lehký filtr nepropouští vzduch;
 • otvor ve víku nádrže je ucpaný;
 • je ucpané přívodní palivové potrubí;
 • rozbitý karburátor.

Pokud je zapalovací svíčka suchá, znamená to, že do spalovacího prostoru neproudí žádné palivo. Proveďte postupně několik operací, abyste znovu aktivovali napájecí systém:

 • Vypusťte starý benzín;
 • vypláchněte nádrž;
 • Vyčistěte speciální filtr od nečistot;
 • vyčistěte přívodní palivovou hadici;
 • vyčistěte trysky karburátoru;
 • Naplňte nádrž čistým palivem;
 • otevřít kohoutek;
 • Vyčistěte odvzdušňovací otvor v pneumatice.

Proč je chod jednonápravového traktoru hrubý??. Kovy, vybavení, návody

“Srdcem každého benzinového motoru je motor. Elektrické kypřiče nejsou výjimkou. Jejich pohonná jednotka vytváří pracovní takt, výkonový potenciál, deklarovaný výkon, které společně umožňují provádět určité agrotechnické operace.

Velmi často je však tato pracovní sestava nejzranitelnější. Nekvalitní palivo, velké přetížení, absence pravidelné diagnostiky a mnoho dalších příčin vede k závažným poruchám, na jejichž včasném odhalení a opravě bude záviset jeho další výkonnost. Tento článek je věnován typům poruch, které se nejčastěji vyskytují u motorů s blokem motoru a které lze diagnostikovat a opravit doma.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS