Jednonápravový traktor se neotáčí

jednonápravový, traktor, neotáčí

Proč motorový kultivátor nezvyšuje rychlost

Další informace o opravě bloku motoru naleznete v části “Oprava bloku motoru”. V článku Motoblock.

Poruchy motoru

Motor nenastartuje. U benzinového motoru je třeba při hledání závady postupně zkontrolovat všechny možné příčiny závad, a to následujícím způsobem:

 • Zapnuté zapalování.
 • Dostupnost paliva v nádrži.
 • Otevření palivového kohoutu.
 • stav sytiče karburátoru (při startování studeného motoru zavřete sytič).
 • Přívod paliva do karburátoru. Za tímto účelem naplňte plovákovou komoru stisknutím plovákového tlačítka (palivo by mělo začít vytékat z otvoru v uzávěru plovákové komory) nebo odpojte palivovou hadici od karburátoru a zkontrolujte, zda benzín teče čistý. Pokud palivo teče příliš řídce nebo neteče vůbec, může to znamenat ucpaný palivový filtr v nádrži nebo ucpaný vzduchový ventil na plnicí klapce. Oprava motoru pak spočívá v jednoduchém vyčištění filtru nebo ventilu.

Přítok paliva do motoru může být indikován stavem zapalovací svíčky, kterou je třeba v každém případě zkontrolovat při odstraňování závad v zapalování. Zapalovací svíčka se odšroubuje z hlavy válců tak, že se nejprve odpojí vodič a zkontroluje se. Pokud je suchý, znamená to, že palivová směs není přiváděna do válce. A pokud bylo zjištěno, že se do karburátoru dostává benzín, nemůže být příčinou spuštění motoru karburátor. jeho filtrační sítko je znečištěné, ucpané nebo má jinou závadu. Karburátor by se měl vyjmout, rozebrat a vyčistit, ale toto zařízení je velmi složité a před opravou by se mělo alespoň podívat na obvod karburátoru.

Mokrá zapalovací svíčka signalizuje, že se do válce dostává palivo. Někdy se motor nepodaří nastartovat z přebytku palivové směsi, takže pokud je v zapalovací svíčce příliš mnoho benzinu, je třeba válec vysušit správným “pumpováním” motoru ručním startérem, když zhasne zapalovací svíčka. Předtím je nutné odpojit přívod paliva.

Pokud je svíčka znečištěna karbonovými usazeninami, je třeba ji vyčistit benzínem a malými slupkami. Zkontrolujte také mezeru mezi elektrodami a v případě potřeby ji upravte podle pokynů v návodu. Zápalná mezera by měla být obvykle asi 0,8 mm.

Poté zkontrolujte, zda se objevila jiskra. připojte vodič k zapalovací svíčce, přitiskněte kovovou část na hlavu válce a simulujte startér. Pokud zapalovací svíčka funguje, mezi elektrodami se objeví jiskra. Někdy se objeví jiskra, ale je tak slabá, že nestačí k zapálení paliva. Pokud máte pochybnosti o pevnosti zapalovací svíčky, zkontrolujte motor s novou zapalovací svíčkou.

Žádná jiskra může znamenat vadnou zapalovací svíčku, nedostatečný kontakt v elektrickém obvodu, vadnou mezeru mezi zapalovací svíčkou a magnetickým obvodem, vadnou elektronickou zapalovací cívku. Zkontrolujte všechny tyto části. Vadná zapalovací svíčka a cívka se musí vyměnit.

Pokud je blok motoru vybaven elektrickým startérem, může se stát, že motor nenastartuje z důvodu vybitého akumulátoru, přepálené pojistky, vadného startéru. Zkontrolujte nabití baterie, vyměňte pojistku, opravte nebo vyměňte startér.

Motor nevyvíjí výkon. Pokud motor běží, ale nevyvíjí výkon (běží přerušovaně, zasekává se nebo netáhne pod zatížením), může být příčinou špatného výkonu následující skutečnost.

Vzduchový filtr je znečištěný, což způsobuje nedostatek vzduchu v karburátoru a opětovné obohacení palivové směsi. Správná údržba motorového kultivátoru vyžaduje pravidelné čištění vzduchového filtru, ale velmi prašný provoz může vyžadovat častější čištění. Zkontrolujte stav vzduchového filtru a v závislosti na materiálu filtru jej vyčistěte jednou z vhodných metod. Papírový filtr vyčistěte lehkým poklepáním na něco tvrdého a vyfoukáním vysavačem, pěnovou gumu omyjte vodou se saponátem a vysušte, sítko vyfoukejte vysavačem atd. Д. Výměna filtrů po uplynutí životnosti.

Špatná kvalita paliva. Nesprávné palivo by mělo být nahrazeno palivem doporučeným výrobcem.

Systém zapalování je vadný. Musí být testován podle výše uvedeného popisu. Vyčistěte zapalovací svíčku a upravte mezeru mezi elektrodami, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození elektrického obvodu, a zkontrolujte mezeru mezi cívkou a magnetickým obvodem (pokud to dává návod k opravě vašeho elektrického nářadí).

See also  Jednonápravový traktor s rozbrušovačkou vlastníma rukama

Někdy motor nemůže vyvinout žádný výkon kvůli ucpání tlumiče výfuku spalinami. V takovém případě rozeberte tlumič a zkontrolujte jeho stav; v případě potřeby jej propláchněte benzínem a umyjte v umyvadle se saponátem. Demontovaný tlumič hluku po umytí vysušte fénem. Nezapomeňte, že karbonové usazeniny obsahují karcinogenní látky a chemické čištění, při kterém může dojít k jejich vdechnutí, nepřipadá v úvahu. Po vyjmutí tlumiče výfuku je výfukový otvor motoru připojen k čisté látce.

jednonápravový traktor. Wheezing.

Motor neběží plynule, otáčky kolísají a občas se objeví bílý kouř.

Tak to jsi ty. GICLER!

Klip ukazuje problém, který způsobil selhání motoru při otevřeném sytiči.

Znečištěný nebo nesprávně seřízený karburátor motoru. Karburátor je třeba vyjmout, vyčistit a poté seřídit, pokud to vyžaduje návod k obsluze motorového kultivátoru.

Ztráta výkonu motoru může být způsobena sníženou kompresí v důsledku opotřebení válce a skupiny pístů, rýh a škrábanců na válci a pístu, “drážkování” v drážkách nebo selhání pístních kroužků. V tomto případě zkontrolujte kompresi připojením kompresoru k zapalovací svíčce a otáčením hřídele motoru startérem. Normální kompresi charakterizuje minimální tlak 8 atm (normální kompresi najdete v technických údajích motoru). Při měření mějte na paměti, že přítomnost dekompresoru v motoru může ovlivnit údaj kompresoru. Hodnota stlačení je v tomto případě přibližně 5 atm. Nejedná se o známku nízkého opotřebení sestavy válec-píst, ale spíše o vadný dekompresní ventil.

Proč se při zatížení zastaví

Uživatelé strojů často slýchají komentář “Prodlevy na jednonápravovém traktoru”. problém může spočívat buď v poruše systému přívodu paliva, nebo systému zapalování.

V prvním případě zkontrolujte zapalovací svíčku. Pokud není mokrá, pak do válce neuniká žádný palivový olej.

Důležité! Dávejte pozor na stav paliva. Problém může být také v palivovém kohoutku, pokud je našroubovaný.

V tomto videu zjistíte, proč jednonápravový traktor nevyvíjí žádný výkon: V jiném případě také zkontrolujte, zda je zapalovací svíčka v dobrém stavu. Nesmí být mokrá. V opačném případě je třeba znovu nastavit zapalování. Za tímto účelem:

 • Sejměte kryt, který chrání zapalovací systém;
 • Otáčejte setrvačníkem pohonné jednotky, dokud se kontakty nerozpojí;
 • určit vzdálenost mezi prvky přerušovače zážehu, jako je kovadlina a kladivo;
 • otáčejte setrvačníkem, dokud píst nedosáhne nejvyššího bodu;
 • přesuňte setrvačník do polohy, kdy se spojka sepne;
 • znovu otočte setrvačníkem v opačném směru;
 • nastavte vzdálenost mezi kontaktem vypínače a vačkou na 0,33 mm;
 • bezpečně upevněte vačku a nasaďte zpět ochranný kryt.

Motor je nyní opět v provozu a je schopen udržet stálou zátěž.

Důležité! Abyste v případě, že se taková situace znovu vyskytne, mohli co nejrychleji provést opravu. V opačném případě se díly a hlavní převodovka opotřebují a znehodnotí mnohem rychleji.

kromě výše uvedených jsou další příčiny poruch systému zapalování

Proč jednonápravový traktor střílí do tlumiče výfuku?

Stroj někdy vydává neobvyklé zvuky z tlumiče výfuku. z jednonápravového traktoru se kouří a vypíná se. Chcete-li tuto závadu odstranit, nejprve odstraňte její příčinu.Tyto závady mohou nastat v následujících případech:

 • Nadměrné množství motorového oleje v palivu. Zbylé palivo se vypustí, palivové čerpadlo a hadicový systém se propláchne a použije se nové palivo;
 • Nesprávně nastavené zapalování. Zkontrolujte, zda je správně nastavena mezera mezi elektrodami;
 • Palivo ve válci motoru se zcela nespálí. V takovém případě je nutné rozebrat pístní systém, dobře umýt a vysušit válec a seřídit karburátor.

Ve výše uvedených případech je snadné opravit motorový kypřič svépomocí. Důležité je striktně dodržovat algoritmus.

Oprava vznětového motoru

Závady vznětového motoru jsou stejné jako závady zážehového motoru. Každý typ stroje je třeba opravit včas. Dieselové motory jsou výkonné a robustní. Jednonápravový traktor s takovýmto motorem dokáže zpracovat velké množství půdy. A s více práce, častější čištění všech možných částí. Další zvláštností vznětového motoru je, že palivo zamrzá při velmi nízkých teplotách, a před spuštěním takového stroje je nutné zkontrolovat stav paliva. Možné problémy se vznětovým motorem:

 • palivo je zmrzlé;
 • opotřebení dílů;
 • Nízký vstřikovací tlak;
 • Špatná vůle ventilů;
 • kontaminace dílů.

Oprava dieselového skútru na vlastní pěst je poměrně obtížná. Pokud máte někdy pochybnosti, je nejlepší nechat opravu provést odborníky.

See also  Postavte se pro jednosměrný traktor, který nahradí kola

Proč se jednonápravový traktor rozjíždí a zastavuje?

Pokud se technika spustí a okamžitě se zastaví, může to znamenat následující problémy:

 • Může být velká vzdálenost mezi elektrodami, problémy s kontakty v elektronice, znečištěná zapalovací svíčka. Nejprve vyčistěte zapalovací svíčku. Poté se zkontroluje celistvost kabelu. Vzdálenost mezi elektrodami je správná;
 • Karburátor může být znečištěný nebo může být přívod paliva příliš nízký. Někdy je nutné vyměnit palivo a snížit množství oleje. Karburátor je vyjmut, rozebrán a důkladně vyčištěn;
 • Pokud se stroj neroztočí, znamená to nedostatek paliva. Benzín může jednoduše unikat. Závadu je třeba opravit nebo palivovou nádrž vyměnit;
 • Jednonápravový traktor se při závadě převodovky neroztočí. To se projevuje cizím hlukem z převodovky. Závada se odstraní výměnou mazacího oleje.

Proč motor motorového kultivátoru špatně startuje, když je horký?

Stroj se může při zahřátí zadusit. Takový problém lze vyřešit poměrně snadno. Často je to způsobeno tím, že je do karburátoru nasáváno příliš mnoho vzduchu. Mísí se s benzínem a motorovým olejem a působí jako chladicí kapalina karburátoru. Teplota motoru je mnohem nižší než teplota motoru kráčejícího traktoru. Pro opravu problému postupujte podle určitého algoritmu. Důležité je, aby motor běžel. Provádějí se tyto kroky

 • Při startování motoru stiskněte spoušť plynu do poloviny;
 • Plynová páka se nesmí pravidelně stahovat, protože to může vyvolat zaplavení motoru;
 • Po nastartování motoru s plynovou rukojetí staženou do poloviny přidejte plyn. Poté můžete pokračovat v práci.

Nekomplikované činnosti zabrání zvýšenému zatížení zahřátého motoru, hlavní prvky a systémy nejsou vystaveny zvýšenému opotřebení. Výše uvedené metody umožňují řešit problémy se strojem. Jsou stejně účinné pro majitele těchto značek: Agro, Honda, Neva, Cascade.

Další časté problémy při startování motoru

Co dělat, když motor vašeho kultivátoru pracuje nepravidelně a nevyvíjí potřebný výkon?? Toto chování může mít několik důvodů:

Do karburátoru se nedostává vzduch, což znamená špatné spalování. je třeba vyčistit nebo vyměnit filtr.

Zbytky paliva a zplodiny hoření vytvářejí na vnitřních stěnách tlumiče silné usazeniny, které je třeba odstranit.

V takovém případě je nutné sestavu vyjmout, rozebrat a důkladně vyčistit. Karburátor musí být poté znovu sestaven a správně seřízen.

Teplota a vysoké namáhání udělají své a i ten nejpevnější kov se nakonec opotřebuje a zdeformuje. Tyto díly je nutné vyměnit okamžitě, jinak můžete zaplatit za nenapravitelné poškození samotného motoru.

Nedostatek pohybu klikového hřídele po nastartování motoru je známkou tohoto problému. Pro výměnu skříně spojky a ráčny je nutné startovací jednotku kompletně demontovat.

Pokud se lano startéru nevrátí do původní polohy, je třeba startér znovu seřídit. Za tímto účelem se uvolní šrouby a poloha sestavy se ručně nastaví tak, aby byl umožněn normální návrat šňůry.

Poměrně častým důvodem, proč se startovací šňůra nevrací, je selhání startovací pružiny. je třeba ji vyměnit.

Správná údržba všech součástí zvyšuje životnost stroje. Je také důležité, aby opotřebované díly byly co nejrychleji vyměněny. Při zjištění sebemenší závady je třeba ji co nejrychleji odstranit, aby se předešlo nákladnějším a závažnějším problémům.

Jednonápravový traktor se rozjíždí a zastavuje. závady, opravy, video

“Srdcem každého benzinového motoru je motor. Motor není výjimkou. Jejich motorová část vytváří pracovní takt, výkonový potenciál, deklarovaný výkon, které společně umožňují provádět některé zemědělské práce.

Právě tato pracovní jednotka je však často nejzranitelnější. Špatná kvalita paliva, velké přetěžování, absence pravidelné diagnostiky a mnoho dalších příčin způsobují závažné závady, na jejichž včasném odhalení a opravě závisí jeho další výkonnost. Tento článek je věnován tomu, jaké druhy poruch jsou u motorů s blokem motoru nejčastější a jaké lze diagnostikovat a opravit doma.

Rozjezdy a zastavení jednonápravového traktoru: příčiny a náprava

Majitelé zcela nových ani ojetých jednonápravových traktorů nejsou pojištěni proti situaci, kdy se traktor rozjede, ale okamžitě ztratí výkon.

 • Problémy v systému zapalování:
 • uvolněné nebo poškozené elektrické kontakty;
 • závady zapalovací svíčky. Lze je instalovat až po vyšroubování a vnější kontrole. Pokud je zapalovací svíčka:
 • suchý. příčina poruchy je v karburátoru, který není zásobován benzínem. Příčinou může být znečištění filtru nebo jednotlivé trysky;
 • mokrý. motor se netočí kvůli příliš velkému množství paliva;
 • pokryta sazemi. skutečnost, že je poškozena, kvůli čemuž nemůže vzniknout zážehová jiskra. zkontrolujte elektrodami, abyste měli jistotu;
 • po výměně nebo vyčištění zástrčky zkontrolujte elektroniku. neporušenost spojů a samotných vodičů, které mohou vyžadovat opravu v důsledku vysokých vibrací;
 • nedostatek nebo špatná kvalita paliva. Nezřídka se stává, že motor netočí kvůli nesprávně namíchané palivové směsi nebo zanesenému karburátoru. V takovém případě se oprava zahájí vyjmutím palivové zátky z powerpacku a jejím vyčištěním od nečistot. Palivo vyměňte tak, že nejprve vypustíte starou nádrž a propláchnete palivovou nádrž a přívodní hadice.
 • Dalším důvodem, proč se jednonápravový traktor rozjede a pak náhle vypne, je netěsnost samotné palivové nádrže. velmi často se to projevuje po delší době nepoužívání (např. po zimě), kdy jednonápravový traktor nebyl dlouho provozován a byl nesprávně uskladněn. Po opravě nebo výměně celé palivové nádrže se provoz obvykle obnoví;
 • Chladné počasí, které často způsobuje zastavení dieselových zařízení. Z tohoto důvodu odborníci doporučují zapínat jednonápravový traktor brzy na jaře až po nalití horké vody do chladiče;
 • poruchy převodovky. Volnoběžné otáčky kultivátoru jsou signalizovány typickým klepáním převodovky, které se ozývá na pozadí nedostatečného množství maziva.
See also  Jak vyjmout ložisko z úhlové brusky

Proč jednonápravový traktor nejede plynule?

Navzdory robustnosti motorové jednotky není imunní vůči poruchám. Výskyt abnormálních zvuků, trhání, pauzy v provozu jsou hlavními příznaky, že je třeba provést naléhavou diagnostiku a opravu.

Pokud se kultivátor občas zastaví a neotáčí, může to být způsobeno následujícími příčinami

 • nedostatečné zahřátí motorové jednotky, která začne pracovat trhaně. Naftový kultivátor, stejně jako benzínový, potřebuje k zahřátí nejméně 10 minut;
 • přetržení startovací šňůry, kterou lze místo opravy vyměnit za novou;
 • Uvolnění šroubových vazeb mezi startérem a motorem;
 • vadná západka, která brání správné funkci startovací jednotky;
 • Porucha válce a pístu;
 • nedostatečné množství paliva. motor se nezvedá a vrací se zpět. je možné situaci napravit i bez opravy: po propláchnutí palivové nádrže a hadic se motor jednoduše přepne na nové palivo.

Může se také stát, že motor “netáhne”, což se projeví na celkovém výkonu zařízení.

Proč se jednonápravový traktor při zatížení dusí??

Problém, kdy traktor s jednou nápravou pracuje s občasným zadrháváním a nedokáže se roztočit, je téměř nejčastější u benzinových nebo naftových motorů. Pokud se jednonápravový traktor rozjede a zastaví, nejrychleji zjistíte příčinu v přívodu paliva a v zapalování, které lze odhalit přibližně po 5 minutách provozu.

Pokud se jednonápravový traktor neroztočí a samovolně se zastaví, zkontrolujte následující skutečnosti

 • Vzduchový filtr. pokud je ucpaný, vyčistěte ho, umyjte nebo vyfoukejte vysavačem.
 • kvalitu paliva;
 • zapalovací systém. začněte zapalovací svíčkou a zkontrolujte její stav, abyste zjistili, zda zapalování funguje správně.

Kromě zapalovací svíčky jsou dalšími závadami zapalování na motorovém rumpálu tyto

 • nesprávná mezera mezi elektrodami;
 • mechanické poškození elektrického obvodu;
 • nenastavený úhel mezi cívkou a solenoidem.

Jejich oprava vlastníma rukama je povolena, pokud je to uvedeno v návodu k použití konkrétního modelu motorového kultivátoru;

 • Tlumič výfuku. motor se zastavuje a netočí kvůli ucpanému tlumiči výfuku. Aby se zbavil zplodin hoření, namočí se do vody se saponátem a po umytí se vysuší;
 • Karburátor může být špatně nastaven;
 • Brzdový pedál a brzdový pedál musí být ve správné poloze vzhledem k poloze volantu. To lze zkontrolovat pouze pomocí kompresometru.

Může se také stát, že se stroj náhle vypne při naklonění na obě strany nebo pouze na levou či pravou stranu. Nejčastější příčinou je nízká hladina oleje. Nejčastějšími příčinami poruch jsou: závada v mazacím systému nebo porucha v hlavě válce.

Proč jednonápravový traktor vystřeluje z tlumiče výfuku??

Jednonápravový traktor často nejenže nedosahuje otáček, ale z tlumiče výfuku se ozývají i výrazné praskající zvuky. Poté se zakouří a zastaví, což je pro uživatele velkým problémem.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS