Jaký je nejlepší olej pro dvoutaktní vyžínače trávy?

Kolik oleje do strunové sekačky na trávu na litr benzínu

Benzínové sekačky jsou zcela běžným nářadím, které používají majitelé zahrad a usedlostí k sekání trávy a výrobě sena. Běžnějšími názvy nářadí jsou termíny “sekačka na trávu” a “sekačka na trávu”. Hlavní rozdíl spočívá v konstrukci motoru. drahý segment zařízení je vybaven čtyřtaktními modely a nejlevnější. dvoutaktní. Druhá možnost má výhody, včetně nízké hmotnosti, snadného použití a nízkých nákladů.

Nejdůležitější podmínkou pro dvoutaktní modely je, aby palivová směs byla připravena podle vzorce výrobce benzínu a oleje. Zjednodušená konstrukce motoru neobsahuje samostatný mazací kanál, takže motorový olej se přidává přímo do benzinu. Pokud nejsou dodrženy správné poměry, vede to k výraznému snížení životnosti nástroje a dokonce k jeho poškození. Zjistěme, jaké složení je nutné pro benzínové vyžínače, jak směs správně připravit a co může ovlivnit.

Zvláštní vlastnosti dvoutaktních motorů

Pracovní cyklus každého motoru se skládá z následujících fází.

  • Vstup. V takovém případě je válec naplněn směsí vzduchu a paliva.
  • Komprese. Směs je ve válci předlisována.
  • Zapálení palivové náplně a přenos energie na píst.
  • Výfukové plyny jsou vypouštěny z válce.

U dvoutaktního motoru trvá tento cyklus jednu otáčku klikového hřídele, ale u čtyřtaktního motoru dvě. Pracovní cyklus dvoutaktního motoru se tradičně skládá z kombinovaného vstupu směsi, komprese a zdvihu, které neprobíhají v oddělených taktech (jako u čtyřtaktního motoru).

Při kompresi se píst zvedá z dolního mrtvého bodu do horního mrtvého bodu. Motor byl navržen se speciálními okny namísto běžných ventilů. Pohybem pístu nahoru se nejprve uzavře odvzdušňovací otvor, kterým směs vstupuje do válce, a poté výfukový otvor, kterým výfukové plyny vystupují z válce.

směs je stlačená, když jsou obě okna zavřená. Současně je v klikové komoře podtlak. To způsobí, že se z karburátoru nasaje další dávka směsi. Když píst dosáhne horní mrtvé polohy, stlačená směs se zapálí zapalovací svíčkou a vzniknou plyny, které expandují a tlačí píst dolů. Energie se přenáší z pístu na klikový hřídel a klikový hřídel se začne otáčet.

Při pohybu pístu vzniká v klikové komoře tlak. Tím dojde ke stlačení pracovní směsi, která byla k dispozici během předchozího zdvihu. Jakmile povrch pístu dosáhne oblasti výfukového otvoru, otevře se a výfukové plyny jsou odváděny do výfukového systému.

Píst pak podobným způsobem otevře odvzdušňovací okénko a směs, která byla v klikové komoře pod tlakem, jím proudí do válce a vytěsňuje zbytkové výfukové plyny. Prostor nad pístem je pak vyplněn touto směsí. Jakmile píst dosáhne mrtvého bodu, cyklus dvoutaktního motoru se opakuje.

mazací systém

Dvoutaktní motory nemusí mít samostatné řešení mazacích systémů. Tyto motory se mažou smícháním oleje a benzínu ve správném poměru (1:25 nebo 1:50). Tato směs není jen směsí benzínu a vzduchu, ale obsahuje také olejové částice.

Stačí si vzpomenout, jak funguje dvoutaktní motor, a bude vám jasné, že cirkulace této směsi v pístních a klikových komorách zajistí mazání zatížených částí spalovacího motoru (stěny válců, ložiska klikového hřídele, ložiska kliky atd.). Při spalování palivové směsi dochází současně ke spalování maziva. Poté je válec vyfouknut.

Palivo a mazivo se mísí dvěma způsoby.

  • Mazivo a palivo jsou v oddělených nádržích a směs oleje a benzínu se tvoří ve vstupní přípojce. Tato vsuvka se nachází mezi karburátorem a válcem.
  • Motorový olej se nalévá přímo do nádrže spolu s palivem. To je nejjednodušší řešení.

První schéma je složitější. Předpokládá nejen olejovou nádrž a potrubí pro dodávku oleje, ale také pístové čerpadlo. Díky této konstrukci je olej dávkován a je zohledněna směs vzduchu a benzínu.

Aniž bychom zacházeli do přílišných podrobností, můžeme poznamenat, že čerpadlo podává větší výkon v závislosti na tom, jak moc je otočena plynová páka. Čím silněji se otáčí škrticí klapka, tím více paliva dodává. To znamená zvýšený přísun maziva. U dvoutaktního motoru umožňuje oddělený mazací systém přesnější vyvážení poměru benzínu a oleje. Výsledkem je méně koksování a kouře z motoru a nižší spotřeba oleje.

See also  Jak řezat roli potravinové fólie

U čtyřdobého motoru je olej pod tlakem a cirkuluje v částech s vysokým zatížením. Do spalovacího prostoru se nedostává téměř žádné mazivo. Ve válcích hoří pouze směs paliva a vzduchu.

Ve dvoutaktních spalovacích motorech se nespaluje pouze vzduch a palivo, ale také samotné mazivo. To znamená různé požadavky na olej. Olej by měl po spalování zanechávat ve válcích minimální usazeniny, dlouhodobě si zachovávat své vlastnosti a dobře se mísit s palivem.

Praktické návrhy pro přípravu směsí

Smíchání benzínu a oleje usnadňuje speciální nádoba

Jako olej pro sekačku by neměly být považovány za zcela primitivní možnosti, které zahrnují automobilové značky AC-10, ACZp-10 nebo exotické čínské a garážové původu “mistrovská díla”. Většinu maziv pro dvoutaktní motory výrobci natírají barvami kontrastujícími s benzinem: červenou, zelenou nebo modrou. Existuje několik doporučení, která byla ověřena mnoha lety praktického provozu vyžínačů.

Kolik tuku je třeba naředit na 1 litr paliva, pokud je v návodu k obsluze uveden poměr 1:40, 1:25 na palivové nádrži a 1:50 na olejové nádobce? Odpověď je jednoznačná. je třeba dodržovat doporučení uvedená na obalu maziva. Dvoutaktní motory nemají rády hladovění oleje, ale nedoporučuje se ani přeplňovat benzín olejem. To vede k silnému usazování sazí u průduchů válců a k odírání pístů.

Nadměrné množství benzínu zředěného mazivem snižuje pravděpodobnost jeho vznícení, čímž se snižuje účinnost motoru a zkracuje jeho životnost.

Poměr ředění benzínu a oleje pro vyžínače není obtížné vypočítat. Množství benzinu jednoduše vydělte doporučeným poměrem. Jeden litr benzinu je 1000 ml. Chcete-li vypočítat, kolik tuku je třeba přidat, abyste vytvořili směs v poměru 1:50, vydělte 1000 číslem 50. Odhaduje se, že na 1 litr paliva je potřeba 20 ml oleje. Potřebné množství tuku je vhodné odměřit pomocí 20 ml jednorázové injekční stříkačky.

Nepřipravujte si předem velké množství palivové směsi. Benzín zředěný olejem skladujte v těsně uzavřené nádobě na tmavém a chladném místě. Spolehlivější je skladovat palivo v ocelových nebo hliníkových kanystrech než v plastových nádobách. To je důležité zejména u výdejníků nápojů. Polyethylentereftalát používaný při jejich výrobě není odolný vůči většině ropných produktů a aditiv.

Je třeba si uvědomit, že způsob ředění benzínu oleji pro strunové sekačky do značné míry určuje životnost stroje, jeho účinnost, spotřebu paliva a komfort při práci na trávníku.

Pravidla používání

Čtyřtaktní model nevyžaduje žádné speciální mazivo, stačí naplnit nádržku a neustále sledovat její hladinu. Příklady dvoutaktních motorů jsou něco jiného. Olej je nutné předem smíchat s benzínem a teprve poté jej nalít do sekačky, v žádném případě jej však nepřidávejte samostatně do benzinové nádrže. v opačném případě nebude motor sekačky účinně mazán a porouchá se.

Při ředění je třeba dodržovat správné poměry. Poměr oleje a výpusti se řídí typem oleje, podmínkami a doporučením výrobce. Například pro minerální oleje je charakteristické mísení v poměru 1:25. 1:35 a pro syntetické oleje v poměru 1:50 až 1:80. Ředění se musí provádět v samostatné nádobě přidáním oleje do požadovaného množství paliva. Teprve po důkladném promíchání se směs nalije do nádrže na benzin.

Výběr oleje pro sekačky na trávu

Pro motory trimmerů vybírejte vzduchem chlazené oleje 2T pro motory se zdvihovým objemem mezi 50 a 200 cm3. Při nákupu oleje se v první řadě nehledí na cenu, ale na ochranné vlastnosti materiálu, protože malá úspora se později může pro majitele změnit v opravdovou bolest hlavy a obvykle ve velké výdaje.

Olej pro dvoutaktní sekačky na trávu

Hlavním faktorem, který určuje kvalitu oleje pro strunové sekačky, je zásaditost. Právě tato složka zabraňuje oxidaci třecích částí a zpomaluje jejich degradaci. Během používání olej postupně ztrácí alkalitu a oxiduje. Optimální hodnota kyselosti (Ph) by neměla být nižší než 8-9.

Viskozita oleje vašeho křovinořezu má také velký vliv na pracovní proces vašeho benzínového nástroje. Tato hodnota určuje možnost provozu vyžínače při různých teplotách. Například letní oleje jsou hustší i při mírném poklesu teploty. Vzhledem k tomu, že se sekačky používají pouze na jaře a na podzim, je správnou volbou letní olej.

Olej pro vyžínače trávy musí mít bod vzplanutí vyšší než 225 °C, jinak se rychle spálí a pístová soustava se silně opotřebuje.

See also  Jak připojit olej k řetězu řetězové pily

Na co se zaměřit při výběru oleje?

Moderní dvoutaktní motory křovinořezů se plní směsí benzínu AI-92 a oleje 2T. Použití paliva s vyšším oktanovým číslem zvýší bod vzplanutí a následně přepálí mazivo.

Řada olejů STIHL

Nejlepší olej pro strunovou sekačku na trávu je nepochybně ten, který doporučuje výrobce, ale majitel nemá vždy možnost koupit přesně “značkové” mazivo. Odborníci doporučují mazivo Shell Helix Ultra založené na technologii Pureplus, která zlepšuje základní vlastnosti maziva.

STIHL HP Ultra, STIHL HP, STIHL HP S jsou oleje pro benzínové vyžínače německého výrobce STIHL. Rozpočtovými náhradními produkty se může stát společnost Vityaz, která se svými vlastnostmi nejvíce podobá doporučenému materiálu.

Olej pro křovinořezy. jak vybírat a v jakém poměru ředit

Mnozí z vás mají v domácnosti benzoinstrument, například v soukromém domě se neobejde bez motorové pily. Víte, jak je užitečné pro výrobu palivového dřeva na zimu, na stavbách a rekonstrukcích. a je to obecně velký přínos. Pokud má váš dům na venkově také slušně velký pozemek, potřebujete k regulaci trávy jednoduše strunovou sekačku nebo sekačku na trávu, které také jezdí na benzín.

Jistě, můžete si koupit elektrický, ale ne každý rád tahá 30metrový prodlužovací kabel, aby posekal trávu hlubokou po kolena. Proto většina lidí raději pracuje s benzinovým nářadím. Jak víte, do benzinu je třeba přidávat speciální olej pro dvoutaktní motory. Takže o tom budeme mluvit, protože je to velmi důležitý aspekt, pokud nepřidáte olej a přidáte špatné poměry, pak váš motor velmi rychle “kreaknut” a vaše cesta bude ležet v servisním středisku. Abyste se vyhnuli všem těmto potížím, musíte přidávat pouze kvalitní olej ve správném poměru.

Mezi nejoblíbenější oleje patří řetězové pily, křovinořezy a vyžínače STIHL. Dodává se ve 2 baleních. 1 litr a 100 ml. Těm, kteří tvrdě pracují, postačí litrová láhev, ale i malá láhev udělá své. Nádoba o objemu 1 litr stojí 250 a nádoba o objemu 10 ml stojí 60. Úspory jsou zřejmé, pokud si vezmete velkou láhev.

Olej se přidává do benzinu v poměru 1:50, tj. na 5 litrů benzinu se přidá 100 ml. Jak vidíte, malá láhev je skvělá pro získání 5 litrů benzinové směsi pro naplnění motorové pily nebo vyžínače trávy. Velká láhev má na boku speciální značení, abyste viděli, kolik oleje jste z ní vypustili. Pokud si koupíte velkou litrovou láhev, kupte si v lékárně 20ml injekční stříkačku. Velmi praktické. 1 stříkačka oleje na 1 litr benzinu.

Doporučujeme vám používat olej STIHL, protože je pro váš model ideálně vhodný, protože byl vyvinut a testován speciálně pro elektrické nářadí STIHL. Musím zdůraznit, že Stihl má své vlastní značky, například VIKING (oblíbené modely benzínových vyžínačů). Používejte olej Stihl i pro ně a nebudete mít žádné problémy.

Pokud do směsi přidáte více benzinu, než můžete spotřebovat, je nejlepší uložit zbytek do kovového kanystru nebo skleněné nádoby. Směs v žádném případě neskladujte v plastové lahvi. Samozřejmě, pokud zbytky spotřebujete během několika dní, můžete zbytek směsi nalít do plastové láhve, ale pokud bude směs skladována delší dobu, pak buď kanystr, nebo skleněná láhev. Jde o to, že benzinová směs rozežírá plastovou láhev, ve směsi jsou mikroskopické usazeniny plastu, což motoru velmi škodí. Pokud chcete, aby vaše nářadí fungovalo dlouho a bez problémů, mějte to na paměti.

See also  Jak řezat stropní lištu bez truhláře

Druhou nejpoužívanější značkou oleje je známá Hooksvarna. Většina lidí používá motorové pily STIHL, alespoň všichni moji přátelé a jejich přátelé je používají k práci.

Ale jsou lidé, kteří uctívají elektrické nářadí Husqvarna, a já je chápu, protože já osobně nevidím žádný rozdíl mezi Husqvarnou a Stihlem, a obě nářadí jsou velmi kvalitní. Ale viděl jsem šťastné majitele řetězových pil Husqvarna. říkají, že pily jsou super. Sám jsem to neudělal, ale vždycky poslouchám, co lidé říkají. Pokud tedy máte elektrické nářadí Husqvarna, je nejlepší používat speciální značkový olej. Ačkoli se nic špatného nestane, pokud benzin Stihl naředíte. Protože však výrobce doporučuje používat pouze své výrobky, budeme tak činit.

V prodeji ho najdete v litrových baleních. Láhev je černá a stylová, na boku má stejné označení jako Stihl (abyste věděli, kolik oleje bylo z láhve vylito). Zdá se mi, že kvalita je naprosto totožná. Stojí 270, o něco více.

Oba jsou kvalitní, stojí přibližně stejně, každý se ředí v poměru 1:50. Takže si klidně kupte jakýkoli olej, samozřejmě je lepší použít značku oleje, kterou máte. pak bude vše perfektní, přesně jak radí výrobce. Hodně štěstí při sekání a kosení a ať vám elektrické nářadí dlouho slouží bez poškození.

Požadavky na benzinovou směs pro dvoutaktní motory

Rozdíl mezi dvoutaktním a čtyřtaktním motorem. K přípravě palivové směsi se používá specifický poměr benzínu a speciálního oleje. Optimální poměr oleje a benzínu pro vaši sekačku najdete v návodu k obsluze. Doporučené poměry je třeba přesně dodržovat. Při přidávání aditiv výrobce zohlednil typ motoru. Proto je zakázáno míchat různé oleje.

Při použití minerálních olejů je směšovací poměr 1:25, 1:30, 1:35. Syntetické oleje mají poměr 1:50 nebo 1:80. To znamená, že v každé z navrhovaných směsí by měl být v objemu benzinu rozpuštěn správný objem oleje. Benzín a olej do sekačky na trávu lze smíchat jako vodu a sirup. Nalijte benzín, přidejte přesné množství oleje a směs protřepejte. Přednostně by se měl používat čerstvý roztok. Při skladování delším než 2 týdny se mění složení a olejový film způsobuje poruchy karburátoru.

K ředění a skladování směsi nepoužívejte PET lahve. Benzín ničí plast, polymer se rozpouští v hořlavé směsi a následně zhoršuje kvalitu paliva, hrozí riziko bludných proudů.

Kolik použít?

Kultivátory, minitraktory a kultivátory dodávané na ruský trh jsou poháněny převážně značkami Subaru, BriggsStratton, Honda nebo jejich čínskými ekvivalenty. Dodávají se v různých kapacitách a mohou pojmout různé množství maziva. Jak zjistíte, kolik maziva z kanystru použít, aby čtyřtaktní motor pracoval optimálně a nedocházelo k opotřebení dílů z nedostatku maziva??

Údaje o spotřebě maziva naleznete v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci, která je součástí motocyklu. V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá množství maziva pro nejoblíbenější modely motorů.

požadovaný objem, l
Subaru EX21D (7,0 l). с.) 0,6
Subaru EH34B (11,0 litru). с.) 1,1
BriggsStratton (8,0 až 13,5 hp). с.) 1,2
Honda GX-390 (8,0 až 13,0 litrů). с.) 1,1

Doplnění motorového oleje je stejně jednoduché jako kontrola hladiny oleje pomocí měrky na zátce. minimální hladina je téměř omezena délkou samotné měrky a maximální hladina je až po závit vypouštěcí zátky oleje. Hladinu oleje je možné zkontrolovat také pohledem do otvoru olejové vany.

Jednonápravový traktorový nebo sněžný skútr s motorem o výkonu 6-8 koní zpravidla pojme asi 0,6 l kapaliny, zatímco výkonnější jednotky pojmou něco přes 1 l. Ne nadarmo je mezi výrobci nejoblíbenější objem 0,6 litru. To je množství oleje potřebné k naplnění středně velkého elektrického nářadí, které je velmi žádané zahrádkáři a majiteli pozemků.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS