Jak vyříznout rovný kruh z překližky

Řemeslník vyřezává dokonalé kruhy skládačkou. Jak vyřezat hladký kruh pouze pomocí kotoučové pily Jak vyřezat hladký kruh z překližky

Ať už stavíte doma nebo v továrně, práce s kovem je nezbytnou součástí všech stavebních prací.

Při použití tohoto materiálu může často vyvstat otázka: jak vyříznout kruh v ?

Stojí za zvážení, protože volba správného nástroje a techniky může mít přímý vliv na časovou náročnost procesu a kvalitu výsledku.

Kov může být tenký nebo silný a pevný, proto se k jeho řezání používají různé nástroje.

Volba materiálů a technologie řezání závisí také na tom, jak velký je kruh a jak rovnoměrný musí být.

Použití skládačky

Pokud chcete mít dokonale rovný kruh, je elektrická skládačka ideální volbou.

 • Nejprve určete tloušťku kovu a vyberte vhodný pilový kotouč pro skládačku.
 • Před vyřezáním kruhu v kovu přímočarou pilou se na pracovní rovině vyznačí obrys vyřezávaného kruhu.
 • Pomocí vrtáku a vrtáku (o průměru osm až deset milimetrů) vyřízněte otvor, kterým začnete pracovat.
 • Do vzniklé mezery se vloží pilový kotouč a pokračuje se v řezání podél vyznačené linie.

řezání tímto nástrojem je rychlé a snadné. Navíc lze skládačkou vytvořit kruh s dokonalými hranami. Hodí se však pouze pro kovy o minimální až střední tloušťce (např. 2. 3 mm).

Použití úhlové brusky

úhlová bruska se používá při práci s kovem o malé tloušťce. Kulatý otvor lze s tímto nástrojem vytvořit podle těchto pokynů krok za krokem:

 • Před vyřezáním kruhu do kovu úhlovou bruskou si vyznačte obrysy kruhu tak, aby byly dobře viditelné.
 • Pomocí kotouče úhlové brusky nařežte po celé délce výřezu krátké úseky, které do sebe nakonec zapadnou.
 • Tvar připomíná spíše mnohoúhelník než kruh. Proto se po dokončení řezání obrobek opracovává a odjehluje, dokud nejsou hrany dostatečně rovné a hladké. Lze použít také úhlovou brusku. Pokud je kruhový tvar široký, bude tvar připomínat spíše mnohostěn než mnohoúhelník. Jemně broušené kontury lze vytvořit pomocí hrubého kotouče.

Při broušení vyříznutého kruhu úhlovou bruskou je třeba dbát na to, aby kotouč byl uvnitř otvoru a zároveň ve stejné rovině jako pracovní list.

Jak vyříznout kruh z překližky

Nejtěžší je rozhodnout, jak vyříznout z překližky rovnoměrný kruh, pokud není po ruce žádný speciální nástroj. Ale i v takové situaci existuje řešení. improvizované prostředky. Zde je podstata metody:

 • Základním nástrojem je dřevěné prkno s párem hřebíků.
 • První hřebík musí být zatlučen skrz lištu a poté umístěn do samého středu překližky.
 • Druhý hřebík musí být co nejostřejší. První hřebík je zatlučen ve vzdálenosti rovnající se poloměru kružnice od prvního hřebíku. Hrot by měl vyčnívat z pásu asi 5-10 mm nebo více (v závislosti na tloušťce překližky).
 • Při otáčení lamely proti prvnímu hřebíku vytvoří druhý hřebík drážku a postupně se zahloubí do překližky
 • Otáčení se provádí, dokud není dýhový list zcela rozřezán.

Místo latě můžete použít vysokopevnostní šňůru, ale principy tvorby kruhu se nemění.

Tradičnější metody výroby kruhu z překližky pomocí vhodného nástroje:

 • s elektrickou nebo ruční skládačkou. Nejprve se tužkou (řekněme podle šablony) vytvoří obrys, poté se podél linií provede řez a hotový kus se dodatečně obrousí pilníkem nebo smirkovým papírem;
 • fréza. Skvělý nástroj na výrobu kruhu ze silné překližky. Připevněte standardní pravítko ke kružnici pomocí samovrtného šroubu. Fréza se pak otáčí podél daného poloměru a vytváří otvor pravidelného kruhového tvaru.

Jak kreslit elipsy

Elipsa je složitý útvar, ale k jeho nakreslení na papír potřebujete pouze dva knoflíky, kousek provázku a ořezanou tužku.

Jak vyrobit mini skládačku z kliky / Jak vyrobit mini skládačku

Umístěte dvě tlačítka na povrch obrobku v určité vzdálenosti od sebe. Vezměte provaz, oba konce svažte uzlem a zahákněte provaz za hlavičky knoflíků. Nyní si tužkou nakreslete čáru trimru, kterou vám napnuté lano umožní popsat. Tvar elipsy můžete libovolně měnit.

See also  Jak zkrátit rohy plastových stropních lišt

Vzdálenost mezi dvěma ohnisky elipsy se označuje tlačítky. pokud vedete tužku v mezích vymezených řetězcem, nakreslí se na papír obrys elipsy.

Tvar elipsy může být větší nebo menší, silnější nebo užší, v závislosti na vzdálenosti mezi tlačítky a délce provázku.

Řezání pomocí frézy

Fréza na nábytek je ideální pro vyřezávání silné překližky. Samozřejmě ne na složité tvary, ale na řezání oblouků a kružnic:

 • Standardní pravítko, které je součástí frézy, připevněte do středu kruhu pomocí samořezného šroubu.
 • Pokud je délka pravítka nedostatečná, můžete si sestavit jednoduchý držák z kovových profilů nebo dřevěných lišt.
 • Otáčením frézy podél pevného poloměru vyberte po obvodu drážku, čímž vznikne téměř dokonalý otvor.

ČTENÍ Skládačkové řezání křivě Jednoduché řešení

Rameno frézy: můžete s ním řezat téměř jakýkoli průměr kotouče

Vezměte na vědomí! Při určování průměru kružnice je třeba vzít v úvahu rozměry pracovní frézy. V návodu k použití najdete přesné údaje.

Tímto způsobem lze řezat nejen kruhy, ale také jednotlivé oblouky. například pro vytvoření drážek pro nábytkové konzoly.

Vlastnosti řezbářství

Výběr materiálu

Jak víte, překližka je vícevrstvý materiál, který se skládá z několika vrstev dýhy. Díky tomu je skvělý pro kreativitu.

Jediné, co je třeba udělat, je vybrat správný typ překližky. K tomu je třeba věnovat pozornost následujícím parametrům:

Pro výrobu dekoru, který bude použit v obývacím pokoji, byste měli použít ekologicky šetrné značky překližky, například FK. Pokud je výrobek určen pro venkovní použití, je nutné použít fólie odolné proti vlhkosti, jako je FSF.

Co vyškrtnout

Lidé, kteří se s tímto druhem práce setkávají poprvé, se zpravidla diví, co všechno lze z překližky vyřezat?

Existuje spousta možností. mohlo by to být:

 • Vzory pro zdobení nábytku nebo jiných prvků interiéru;
 • panely na stěně;
 • ozdobné nápisy;
 • Nejrůznější figurky, dětské hračky atd.

Poradenství! Z překližky můžete také vyrobit funkční vyřezávané předměty, jako jsou krabičky, svícny, držáky na ubrousky, svítidla a mnoho dalšího.

Měli byste samozřejmě začít s vystřihováním nejjednodušších položek, abyste se “naučili pracovat”. Jakmile získáte zkušenosti, můžete se pustit do práce jakékoli složitosti.

Proces řezání

Po přípravě pracoviště a materiálů začněte vystřihovat slova.

Takto se to dělá:

 • Prvním krokem je nakreslit obrázek výrobku, který se má vystřihnout. Můžete si je vyrobit sami nebo je najít na internetu a vytisknout. Je třeba poznamenat, že šablony by měly být připraveny ještě před vyřezáním slov z překližky s jednoduchým obrysem, protože to výrazně zjednoduší práci a zlepší její kvalitu.

Můžete si také předem připravit šablony jednoduchých geometrických tvarů, abyste mohli rychle vystřihnout například kruh nebo čtverec;

 • Poté obrázky přeneste na karton, například pomocí obtiskového papíru;
 • Nyní je třeba vystřihnout šablony z kartonu;
 • Poté připravené šablony položte na překližku a obkreslete je tužkou. Pokud vytvoříte poměrně velký vzor, můžete jej zafixovat lepicí páskou nebo dokonce lepidlem;
 • Nyní začněte řezat. Pokud chcete vyříznout pěkně zakřivenou hranu překližky, můžete použít elektrickou skládačku. Drobnější a složitější práce, jako jsou jemné krojové vzory, by se měly vyřezávat ruční skládačkou.

Chcete-li vytvořit vnitřní drážky, vyvrtejte předem otvor. V závislosti na tom, jak řemeslně náročné je provedení, můžete použít elektrickou vrtačku nebo příklepový utahovák;

 • Po dokončení řezání zbruste řeznou plochu smirkovým papírem. Pro doladění linií můžete použít škrabky;
 • následně obrobek obrousit. Pokud se skládá z několika částí, lze je slepit například PVA lepidlem nebo tesařským lepidlem.

Tip! Začínající řemeslníci se často ptají odborníků, jak vyříznout z překližky rovný kruh? Ve skutečnosti v této operaci neexistují žádná tajemství, hlavní věcí je správně nakreslit kruh na materiál pomocí šablony nebo kružítka a poté jej opatrně a pomalu vyříznout skládačkou.

Tím je proces řezání dokončen. Nyní lze výrobek zdobit. malovat, vzorovat žíhacím strojem nebo jednoduše lakovat.

Rady od ! Wordové šablony pro vyřezávání překližky lze připravit v textovém procesoru, jako je Word. Můžete si tak vybrat nejvhodnější velikost a typ písma.

vyříznout, rovný, kruh, překližky

Zde jsou všechny základní údaje.

See also  Nástroj na odstraňování omítky. Dláto a kladivo

Vyřízněte otvory

Obdélníkové otvory v kovu se nejsnadněji řežou úhlovou bruskou. Za tímto účelem se na stroj připevní kruh o tloušťce 0,8 až 1,2 mm. Vyřezávejte podél vyznačených přímek, dokud se plech neprořízne. Při použití úhlové brusky je třeba dávat pozor v rozích, protože zde je snadné provést větší řez, než je nutné.

Kulaté otvory se ve většině případů řežou řezacím hořákem:

 • Hořák musí být zapálený;
 • Svítilna musí být dobře seřízená;
 • Pomalu pohybujte hořákem po vyznačeném obrysu.

Ne každý řemeslník má řezací hořák, a tak se kruhový nebo oválný otvor vyřízne svářečkou. Nastavte stroj na maximální možný proud. Zapálený oblouk je umístěn kdekoli na obrysu otvoru. Po chvíli se v kovu objeví otvor, pak by se měla elektroda pohybovat podél obrysu, jak je kov proražen.

Kov má různé tloušťky a ne všechny tloušťky lze zpracovat na jakémkoli stroji. S přístrojem o jmenovité hodnotě max. 150 Ampér můžete řezat kovy o tloušťce až 4 mm.

Rychlost řezání touto metodou je silně závislá na tloušťce elektrody. Nejrychleji pracují tenké elektrody, ale jejich nevýhodou je, že se rychle spálí, což vede k časté výměně elektrod. Při výměně elektrody má kov čas vychladnout a my ho musíme znovu zahřát.

vyříznout, rovný, kruh, překližky

Užitečné tipy: Jak vyříznout dokonalý kruh v překližce

Dnes pro vás máme praktický tip, jak vlastnoručně vyříznout rovnoměrný kruh v překližce. Dobrý den všem! Jak se ukázalo, málokdo ví, že do překližky lze snadno vyříznout dokonale kulatý otvor libovolného průměru. Tak mě napadlo, že se s vámi o to podělím. Budeme potřebovat malý kousek kolejnice a dva samořezné šrouby.

Rozřízněte budoucí průměr otvoru na polovinu a vyznačte dvě značky na kusu dřeva. Poté vyvrtejte otvory podle značek. Oba samořezné šrouby zašroubujte do předvrtaných otvorů tak, aby špičky šroubů vyčnívaly 5-8 mm.

Nyní je první bod samořezného šroubu vycentrován a druhým bodem se s použitím malé síly otáčí kolem své osy

V polovině dýhy ji otočte a proveďte stejnou operaci. Není třeba se obávat ztráty středu. Po zašroubování vyvrtá středový samovrtný šroub otvor.

Na příkladu kousku Krags vidíte, že není příliš obtížné vyříznout dokonalý kruh bez speciálních nástrojů.

Tímto řezacím nástrojem jsem vyřezal 10 mm otvory do 10 mm silné překližky. Tento proces si samozřejmě můžete podrobně prohlédnout ve videu. Autor článku “Užitečné tipy: jak si sami vyříznout rovný kruh v překližce” Shuhratux

Vlastnosti nástroje

Skládačky se dělí na domácí a profesionální. S domácím nářadím o příkonu 350-620 W lze provádět malé množství prací se dřevem do tloušťky 70-80 mm, ocelovým plechem do tloušťky 4 mm. Profesionální elektrické nářadí je určeno pro náročný provoz, poskytuje až 8 hodin nepřetržité práce, aniž by došlo ke snížení výkonu. Nástroj je určen pro práci se dřevem o tloušťce 80-130 mm, ocelovým materiálem o tloušťce do 10 mm, hliníkovým materiálem o tloušťce do 20 mm a má příkon 580-750 W.

Modely pro domácnosti mají méně volitelných funkcí. Důležité funkce. pracovní frekvence, výkon, způsob upínání pilového kotouče, kmitavý pohyb, zařízení pro indexování pilového kotouče, nastavení zdvihů pro optimalizaci práce s různými materiály. K řezání dřeva se používají jednorychlostní přímočaré pily bez nastavitelného zdvihu.

Přímočará pila se často používá k dokončovacím pracím, k řezání oblouků, k vytváření otvorů nebo tvarových dílů pro výrobu nábytku, přičemž opracovávaný materiál musí být zajištěn. K upnutí materiálu lze použít svorky, na materiál se předběžně vyznačí prořez, pak se nástroj zapne a začne se řezat. Princip činnosti spočívá v převodu rotačního pohybu hřídele na translační pohyb pracovního mechanismu. pilového kotouče. Pilový kotouč je připevněn k hřídeli, kruhové desce, na jejíž kvalitě závisí životnost dílu. Při výběru elektrického nářadí se zaměřte na kulaté tvary, zesílené stonky.

Speciální router

Fréza s reproduktorem je obvykle již dodávána s tryskami pro řezání kruhů. To je docela praktické, ale ne vždy průměr trysek odpovídá požadovanému průměru budoucího kruhu. Smysluplné je dovybavit směrovač vlastníma rukama.

See also  Jak si doma vyříznout zrcadlo

Zlepšení se provádí pomocí jednoduchých překryvů. K tomu je třeba připravit dřevotřísku a laminát. Tyto materiály slouží jako distanční podložky pro uchycení šroubu, který reguluje průměr. Označte si obvod materiálu a vyřízněte je skládačkou nebo obyčejným nožem. Ujistěte se, že jsou šablony dokonale zarovnané.

Tyto distanční podložky je nyní nutné namontovat na směrovač. Nejprve se odstraní ochranné pouzdro, poté se aplikuje kruh z dřevovláknité desky a upevní se šrouby se zápustnou hlavou. Dostatečně lícují s povrchem. Na ni se položí vrstva laminátu, která se rovněž upevní menšími šrouby. Ujistěte se, že jejich hlavy nevyčnívají.

Při práci je třeba vzít v úvahu jednu důležitou věc. Obecně platí, že každá fréza má svou vlastní velikost. Proto se hrany budoucích vyznačených a zašroubovaných otvorů nesmí nikdy shodovat s břitem frézy. Střed kruhu a šroub, který upevňuje střed kruhu, musí být dokonale zarovnány, rovněž okraje kruhu musí být ve vzájemné linii.

Je důležité vědět, jak správně rozdělit střed frézky a střed stavěcího šroubu. Pokud se tedy chystáte vyříznout otvor, měla by být tato vzdálenost o něco menší (přibližně o tloušťku hran frézy). A pokud chcete použít samotné kolečko, a ne otvor, je lepší nechat si trochu větší odstup.

ČTĚTE, jaké baterie obsahuje elektrický šroubovák

Proto byla zvážena první metoda. Není to tak těžké, pokud jste pozorní a máte nějaké truhlářské dovednosti. Přesto odborníci tvrdí, že práce se standardními kruhy, které jsou v příslušných přílohách směrovače, je několikanásobně zjednodušena.

vyříznout, rovný, kruh, překližky

Samořezné šrouby a frézy

Práce s frézou vyžaduje poměrně pevné a bezpečné uchopení pracovní plochy. Důležité je tedy upevnit ji na místě. K tomu se používají hřebíky a samořezné šrouby. Nejprve se do středu vrazí samořezný šroub a do otvoru se v libovolném bodě podél obrysu zatluče hřebík. Poté se změří vzdálenost mezi hlavami samořezného šroubu a hřebíku a následně se hlavy spojí lanem nebo tyčí, jak je znázorněno na obrázku.

Podél okraje soklové lišty se vytvoří výřez. To se provádí tak, že se hřebík silně zatluče do kruhu a pevně se přitlačí. Pokud je mezera dostatečná, lze směrovač dokončit pomocí směrovače. Po dokončení nezapomeňte okraje obrousit smirkovým papírem, protože při tomto druhu práce nejsou okraje často zcela dokonalé.

Skládačka, hřebíky a dláto

Další variantou řezání kruhu je použití elektrické skládačky. To je tak snadné, jak jen to jde, pokud si předem najdete správnou pilu. Dodává se v různých tloušťkách, které mohou výrazně ovlivnit konečnou velikost řezaného kruhu.

Pokud je materiál kruhu tenký, vystačíte si s jednoduchou skládačkou a střed kruhu si předběžně vyznačíte kružítkem. Pokud je však materiál velmi silný, může být nutné po skládačce dokončit práci frézou.

Poslední metoda je založena na použití jednoduchých hřebíků. Vezměte dva hřebíky, z nichž jeden zatlučte do středu a druhý navlékněte na provaz podél poloměru, pak jej krouživým pohybem seřízněte. Tento způsob je podobný prvnímu způsobu, kdy se práce dokončí pomocí směrovače. Pokud však materiál není příliš silný, můžete se bez něj obejít.

Obrys kruhu můžete vytlačit i obyčejným dlátem nebo ostrým kuchyňským nožem. Nejprve si kružítkem nakreslete kruh a poté silou obtáhněte obrys kruhu nožem. Tím se materiál do určité míry protlačí.

Můžete postupovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je dokončení kruhu frézou, druhým je jeho protlačení kladivem. Případ frézky je vhodnější, pokud je materiál poměrně silný a není protlačován. Práce s kladivem je však dobrá, pokud se materiál téměř bez problémů protlačí.

Níže jsou popsány základní metody vyřezávání kruhu pomocí frézy nebo bez ní.

Nejlepší je pracovat se standardními rozměry, pokud není třeba nic upravovat nebo vymýšlet.

Pokud to však není možné, můžete použít tyto návrhy.

vyříznout, rovný, kruh, překližky

https://profistroy74.Jak vyrobit řezák-vyrezat-krug-iz-dereva.html https://ostwest.su/instrumenty/kak-vyrezat-krug-iz-fanery-bolshogo-diametra.php/ https://moyafanera.router/kak-frezer-vyrezat-krug.html

| Denial of responsibility | Contacts |RSS