Jak vybrat čtvrtinu s ruční frézou

Jaké typy frézovacích bitů pro ruční frézky

Navzdory jednoduchému ovládání je frézka za studena stále neohrožujícím nástrojem, pokud není provozována v souladu s následujícími jednoduchými pravidly. Základní pravidla pro práci s touto jednotkou jsou následující.

 • Držte rukávy oděvů blízko rukou. Pokud máte dlouhé vlasy, je třeba je zvednout, aby se nezachytily o frézu a následné navíjení.
 • Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda není poškozena izolace síťového kabelu. K poškození šňůry dojde, když šňůra náhodně spadne na frézu, která je stále v pohybu. Poškození izolace musí být izolováno.
 • Připravte pracoviště tak, aby se na něm nenacházely žádné cizí předměty (klíče, šroubováky, šrouby atd.).д.), které se mohou při používání dostat pod nářadí a poškodit ho.
 • Používejte pouze řádně nabroušené nástroje (frézy). Zkontrolujte ostrost čepele posunutím o 90 stupňů po ostří prstem. Pokud je hrana ostrá, měli byste cítit lehké zachycení na kůži. V opačném případě by vám prst snadno sklouzl z čepele.
 • Frézy s axiálním ložiskem vždy před použitím namažte jednou kapkou oleje. Ložisko by se mělo otáčet snadno a bez zaváhání.
 • Při nasazování nástroje do kleštiny dbejte na to, aby stopka frézy zasahovala do kleštiny nejméně o 20 mm.
 • Při každém nasazování frézy odstraňte z nožů měkkou kovovou destičkou zbytky karbonu a dřeva.
 • Používejte speciální ochranné brýle. Nejlepší je, když jsou prachotěsné.
 • Chraňte své dýchací ústrojí před jemným prachem, který se při frézování hojně vyskytuje, zejména pokud pracujete s laminovanými dřevotřískovými deskami a dřevotřískovými deskami. Jako ochranu lze použít protiprachovou masku nebo běžnou lékařskou masku zakoupenou v lékárně.
 • Obrobek vždy upněte ke stolu. Nikdy nedržte obrobek jednou rukou.
 • Přizpůsobte otáčky vřetena průměru nasazených fréz. Dbejte také na tvrdost dřeva. Čím tvrdší je materiál, tím nižší jsou otáčky.
 • Fréza se nesmí zanořit do dřeva více než 3 mm hluboko.
 • Před zahájením opracování obrobku zapněte frézu a počkejte, dokud fréza nedosáhne správných otáček, a teprve poté ji zasuňte do dřeva. Pokud začnete frézovat při nízkých otáčkách nebo při počátečních otáčkách nástroje, řezná část nástroje narazí na obrobek a odštípne jej. Kromě poškození dílu může fréza odskočit do strany a zranit obsluhu.
 • Držte jednotku tak, abyste viděli na rotující nástroj a mohli kontrolovat jeho ponoření do materiálu.
 • Jak se mlýn otáčí na h. Pokud je směr otáčení frézy ve směru šipky, měly by se břity nástroje pohybovat směrem k materiálu, jak je znázorněno na obrázku níže.
See also  Řezání plynového potrubí ve sklepě

Několik tipů

V následujících článcích se budeme věnovat technikám zpracování dřeva a používaným nástrojům.

Frézy se dělí především podle funkce a tvaru. Nejčastěji se používají dělené, drážkované, čtvrcené, zkosené, kuželové pro drážkování a holubičí. Také méně často používané frézy na dřevo pro ruční frézování, jako jsou ponorné frézy, frézy na kopírování, frézy na sazbu, frézy na hrany, frézy na lepení a frézy na T-drážky, jsou jen některé z funkcí, které potřebujete pro domácího truhláře.

Charakteristika mlýna

Power. Kapacita fréz. maximální průměr frézy a pracovní hloubka. Vyšší výkon vede k vyšší hmotnosti a ceně nástroje, proto nezapomeňte zvážit své požadavky na frézování a zvolit potřebný výkon podle hloubky frézy a průměru frézy.

Otáčky vřetena. Čím čistší je frézovaný povrch a čím tvrdší je frézovaný materiál, tím vyšší musí být otáčky. Zároveň některé materiály (např. plasty, houževnaté kovy, některé druhy dřeva) nelze obrábět velmi vysokou rychlostí. Některá přídavná zařízení mají své vlastní požadavky na rychlost. Pokud hodláte frézku používat pro různé aplikace nebo s různými materiály, je třeba zvolit model s regulací otáček. Všimněte si také, že otáčky vřetena mohou při zatížení klesat. aby se tomu zabránilo, jsou některé modely (především profesionální) vybaveny možností omezení otáček při zatížení.

K dispozici je možnost pozvolného rozběhu, který zabraňuje trhavému rozběhu. frézky vybavené touto funkcí jsou sice dražší, ale díky menšímu namáhání motoru vydrží déle. A je menší riziko poškození obrobku.

Pro prodloužení životnosti nářadí je k dispozici také funkce ochrany proti přetížení, která se aktivuje, když teplota motoru překročí přípustnou mez. Toho lze dosáhnout různými způsoby, od indikace pomocí LED až po nucené vypnutí, ale v každém případě je to vždy užitečné.

Rozměr kleštiny. čím větší fréza, tím silnější a pevnější stopka, a tím větší průměr upínacího sklíčidla. Vysoce výkonné frézy jsou obvykle vybaveny sklíčidly s maximálním průměrem. Často je však součástí dodávky několik vyměnitelných upínacích sklíčidel. A i když není součástí dodávky, lze ji obvykle zakoupit samostatně. V krajním případě lze použít adaptér, který umožňuje nasadit do sklíčidla frézy s nesprávným průměrem. Dva otevřené klíče, které jsou zpravidla součástí dodávky, zajišťují frézy ve sklíčidle. Pokud je namontována aretace vřetena, je k frézování frézy potřeba pouze jeden klíč.

See also  Jak řezat lištu pod úhlem 45 stupňů

Maximální hloubka frézování. Parametr, který má přímý vliv na výkon nářadí, a tedy i na jeho hmotnost a cenu. Při výběru frézovacích bitů je proto vhodné vycházet z požadované maximální hloubky. Pro většinu prací při výrobě nábytku by měla stačit například hloubka frézování 45 až 50 milimetrů.

Protože není vždy nutné frézovat do maximální hloubky, většina fréz je vybavena hloubkovým dorazem, který lze před zahájením frézování nastavit na požadovanou hloubku. U jednoduchých základních modelů je nastavení hloubky poměrně hrubé, často se používá jednoduchá milimetrová stupnice na rameni. Dražší modely se zase mohou pochlubit speciálními hloubkoměry a přesností na desetiny milimetru.

Často není dosaženo plné hloubky řezu okamžitě, ale postupně. V tomto případě je užitečné mít na nástroji vícepolohovou revolverovou hlavici. Tato verze hloubkového dorazu je otočná plošina s různě vysokými dorazy. Jeho otáčením lze rychle a přesně měnit aktuální hloubku frézování. Některé modely mají takový koncový doraz v podobě šroubů, které lze nastavit v hloubce frézovacích kroků, což zvyšuje flexibilitu nástroje.

Frézování dřevěných obrobků

Nejdříve se naučte správně nastavit hloubku frézování. K tomu je třeba nastavit nulový bod. Nelze ji pevně umístit, protože fréza se při každé změně mění. Nulový bod. je to poloha nástroje, kdy se konec frézy dotýká materiálu a je zajištěn zařízením zvaným upínač. Všimněte si, že každá fréza má jinou polohu uzamčení. Hloubkový doraz s hrubou stupnicí slouží ke kontrole hloubky vniknutí řezného nástroje do tělesa materiálu.

Při čelním frézování se fréza vzdaluje od materiálu působením protisíly frézy. Aby k tomu nedošlo, je třeba použít paralelní zarážku. Proces frézování je následující. Nastavte frézku na vyznačenou čáru a zajistěte polohu dorazu pomocí dorazového šroubu. Nastavte hloubku frézování a zapněte stroj. Pokud je paralelní doraz instalován na levé straně, přitáhněte směrovač k sobě, pokud je na pravé straně, přitáhněte jej od sebe.

Co způsobuje vysychání

Typický případ: Na venkově si postavíte kůlnu na uskladnění domácích potřeb a dalších věcí. Dělali jsme to pro sebe, takže jsme pečlivě spojili prkna, která tvoří stěny, bez sebemenší spáry. O dva až tři měsíce později jsou prkna zcuchaná a celá stěna září mezerami. V zimě sem fouká sníh a v létě se do kůlny práší.

See also  Karburátor zastřihovače nepumpuje

Abyste tomu předešli, musíte pro obložení stěn použít desky se čtvrtkou. Stěna obložená takovými deskami nikdy nebude mít průchozí mezeru. Sousední desky se vzájemně překrývají svými čtveřicemi a po vyschnutí desek již nevznikají žádné mezery.

vybrat, ruční, frézou

Bohužel se řezivo velmi zřídka prodává již ukončené. Proto se vyplatí, aby kutil uměl v případě potřeby rozčtvrtit desky.

Rady zkušeného řemeslníka

Jak vybrat ruční frézu? Před nákupem je třeba zvážit modely hodnocení, rady odborníků a zpětnou vazbu od zákazníků. Profesionální řemeslníci tvrdí, že je lepší koupit zařízení s nastavitelnou rychlostí. Pokud plánujete použít frézu o průměru alespoň 8 mm, pak by měl být výkon motoru zařízení 800 až 1300 W. Před zakoupením stolní frézky byste měli věnovat pozornost také hloubce zapuštění řezného nástroje. Určuje maximální hloubku štěrbiny.

Nejlepší je, když je fréza upnuta v kuželové kleštině. Spínač musí být vybaven blokovacím tlačítkem. Mechanismus výložníku musí fungovat hladce. Na tom závisí životnost mechanismu.

Při výběru frézy Bosch, AEG, Makita nebo jiného výrobku známé značky je třeba věnovat pozornost velikosti frézy. Fréza se skládá z válcové stopky o průměru 6,8 až 12 mm. Má také část s ostřím. Volba závisí na konkrétních úkolech, které má master řešit. Tento nástrojový prvek může být prefabrikovaný, monolitický nebo s vyměnitelným ostřím. Rozlišují se také následující typy řezných nástrojů:

 • Štěrbina. Používá se při drážkování.
 • Profil. Dodává okrajům dekorativní nádech.
 • Olemování nebo vroubkování. Používá se při ořezávání hran.
 • Filé. Používá se k vytváření zářezů ve tvaru písmene U.
 • Kužel. Umožňuje zkosení hrany obrobku pod úhlem 45°.
 • Zkosení dřeva. Zaoblené hrany jsou vyrobeny.

Ořezávání okrajů

Řezání překližky frézou se používá ve stavebnictví. Lze ji použít k výrobě podlahových desek, bednění stěn a základů. Překližka se používá také v:

Frézování CNC se používá k vytváření tvarových řezů. Řezání umožňuje výrobu reklamních konstrukcí. Překližka se používá pro vysoké výkony. Materiál lze použít k výrobě malých trojrozměrných písmen pro nápisy.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS