Jak správně používat směrovač

K čemu slouží fréza na dřevo a co s ní lze doma dělat

V tomto článku se podrobně dozvíte o různých aplikacích, které lze doma provádět s frézou na dřevo. Všechny kroky. od nastavení otáček a pracovní hloubky až po frézování krok za krokem. jsou popsány. Existuje také řada pravidel pro bezpečnou manipulaci a péči o směrovač.

Co dělat s ruční frézou

Dřevo je snad nejoblíbenějším materiálem pro výrobu nábytku a různých domácích prací. Abyste zvýšili svou schopnost vyrábět složité díly, je vhodné mít v dílně ruční frézu. Pomocí tohoto nástroje bude domácí řemeslník schopen procházet profily na dílech, vyrábět truhlářské spoje, zhotovovat obložení na pero a drážku a provádět mnoho dalších operací.

Kromě dřeva se ruční fréza používá k opracování plastů, překližky, dřevovláknitých a laminovaných dřevotřískových desek. Existují dva základní typy fréz, pevná travní fréza a fréza s nastavitelnou hloubkou ponoru. Ponorný řezný nástroj je obvykle výkonnější a poskytuje mnohem větší flexibilitu. Ořezávač plevele je malá fréza, která se používá k ořezávání profilů, čtvrtek a drážek.

Fréza se nasadí na konec hřídele zespodu a upevní se na upínací matici. Fréza se otáčí proti směru hodinových ručiček, a proto musí být řízena proti směru hodinových ručiček. Frézování se může naučit každý strojník s jakoukoli úrovní vzdělání, ale všechna tajemství nejsou hned zřejmá. Možnosti nástroje jsou tak velké, že se můžete naučit nové způsoby práce i po několika letech, kdy jste s nástrojem důvěrně obeznámeni. Začněte článkem Jak pracovat s ručním směrovačem.

Nastavení základních parametrů frézky na dřevo

Než se pustíte do frézování, je dobré nasadit frézovací bity a nastavit hlavní parametry. rychlost otáčení a hloubku ponoru.

Instalace pracovní hlavy na směrovač

Chcete-li na frézku na dřevo namontovat funkční trysku nebo vyměnit starou, doporučujeme dodržet následující postup:

 • Odpojte směrovač od napájení. Zkontrolujte, zda je tlačítko Start vypnuté.
 • Zvedněte stroj do strany tak, aby se aretační tlačítko vřetena nacházelo nahoře.
 • Stiskněte tlačítko a otáčejte vřetenem, dokud nezapadne do aretačního mechanismu. Odšroubujte matici kleštiny pomocí klíče. Ne všechny modely fréz na dřevo mají tlačítko aretace vřetena. Jsou zapotřebí dva klíče. Jednu nasaďte na matici na vřetenu, abyste ji zajistili. Odšroubujte matici kleštiny druhým klíčem.
 • Po vyšroubování matice z upínací kleštiny vyjměte stopku frézy.
 • Vložení nového nástroje. Zasuňte dřík tak daleko, jak to jen půjde.
 • Zašroubujte matici kleštinového upínače. pevně, ale ne příliš pevně, aby nedošlo ke stržení závitu.
 • Uvolnění aretace vřetena.

Důležité! Nedotahujte matici kleštinového upínače, pokud chybí fréza. mohlo by dojít k jejímu zlomení.

Rychlost řezné hlavy

Rychlost otáčení fréz na dřevo ovlivňují dva základní parametry:

Platí obecné pravidlo: čím vyšší jsou otáčky frézy, tím čistší a hladší je řezaný povrch. Nepřekračujte maximální rychlost postupu, protože by mohlo dojít ke vznícení dřeva. Doporučuje se pracovat s tvrdým dřevem při nižších rychlostech než s měkkým dřevem.

See also  Co řezat díru pod zámkem ve dveřích

Rychlost závisí na tvrdosti dřeva

Mezi průměrem frézy a rychlostí otáčení existuje nepřímá úměra. Maximální povolené otáčky v závislosti na průměru nástavce frézy na dřevo najdete v tabulce:

směrovač

Průměr, mm Otáčky, tis. ot/min
méně než 25 24
26-50 18
51-63 16
64-75 14
nad 75 12

Nastavení hloubky frézování

Pro práci s frézou na dřevo ve větších hloubkách se doporučuje nenastavovat požadovaný index najednou, ale dosáhnout ho v několika fázích. Tím se snižuje zatížení stroje a frézy. Nastavení hloubky se provádí pomocí věžového dorazu. Jedná se o kotouč pod tyčí, který je opatřen různě vysokými zarážkami. patkami. Obvykle jich bývá 3 až 7. Věž je ve zvolené poloze zajištěna speciálním upevňovacím zařízením.

Nastavení hloubky frézování krok za krokem:

 • Umístěte frézku na dřevo na rovný povrch a uvolněte všechny příchytky.
 • Přitlačte řezák rukou, dokud nedopadne na povrch.
 • Odšroubujte zátku z věže.
 • Zvolte patku, která odpovídá požadované hloubce ponoru frézovacích bitů, a otočte kotoučem.
 • Prkno přidržujte prstem, ale šroub nepřipevňujte. Pohyblivý ukazatel se přesune na referenční značku, jak ukazuje obrázek.
 • Zvedněte sklopné rameno do přibližné hloubky frézování.
 • Spusťte zarážku na věži.

Zajímavé! Některé naše dražší modely fréz na dřevo jsou vybaveny kolečkem pro nastavení hloubky. Umožňuje opravit hodnotu bez narušení předchozího nastavení.

Kopírování kroužků a šablon

Kopírovací pouzdro pro frézovací bity je zařízení s vyčnívajícím okrajem, které se posouvá podél šablony a vede tak frézovací bit v požadovaném směru. Takový kroužek lze na patku frézy připevnit různými způsoby: přišroubovat šrouby, zašroubovat do otvoru se závitem, zasunout speciálními úponky do otvorů v patce nástroje.

Výpočet odsazení mlýna s kopírovacím pouzdrem

Průměry kopírovacího kroužku a používaného nástroje musí být stejné, ale je důležité, aby se kroužek nedotýkal řezné části frézy. Pokud průměr kroužku přesahuje rozměr průřezu frézy, nesmí tato šablona přesahovat velikost obrobku, aby se vyrovnal rozdíl mezi jeho velikostí a průměrem nástroje.

Šablonu frézy ve tvaru kroužku lze upnout k masivnímu dřevu pomocí oboustranné lepicí pásky a šroubových svorek tak, aby byly obě části upnuty ke stolu. Po vyfrézování šablony se ujistěte, že je kroužek během frézování pevně přitisknutý k okraji šablony.

Vyražení podlouhlého otvoru pomocí šablony a kopírovacího kroužku

Frézovací šablony lze použít nejen pro celou hranu obrobku, ale také pro zaoblení rohů. Pomocí této frézovací šablony lze v rozích truhlářských výrobků vytvořit zaoblení o různých poloměrech.

Šablony pro ruční frézky mohou být opatřeny ložiskem nebo kroužkem. V druhém případě musí být splněny následující podmínky: kroužek musí přesně odpovídat průměru frézy nebo musí být přípravek vybaven zarážkami, které umožňují oddálit šablonu od okraje obrobku, a tím eliminovat rozdíl mezi poloměry nástroje a kroužku.

Můžete nejen frézovat hrany dřevěných dílů, ale také vytvářet tvarové drážky na povrchu obrobku pomocí nastavitelných šablon. Pokud si navíc vyrobíte šablonu vhodného designu, což není příliš obtížné, můžete s její pomocí rychle a přesně vyříznout drážky pro dveřní závěsy.

See also  Jak správně řezat dřevo správným směrem

Několik dalších tipů pro výběr ručních frézek

Pokud máte v plánu zapojit se do řezbářské frézky ve své domácí dílně, pak, jak je uvedeno výše, můžete se rozhodnout pro méně výkonná zařízení, která jsou levnější, ale může poskytnout celý seznam funkcí, které potřebujete. V tomto případě je nejlepší zvolit modely, které mají možnost nastavení otáček používaného nástroje. Ujistěte se, že kolečko, které umožňuje nastavení, je diskrétního typu a pohybuje se s určitou silou, ne příliš volně.

Při určování hloubky frézování jsou vhodnější elektrické nástroje, u nichž spodní konec kleštiny nevyčnívá ze základní desky. Při předvádění ruční frézky v dílně se ujistěte, že se kleština rychle a bezpečně uzamkne v poloze pro používaný nástroj.

Vlnění levných fréz není dostatečně pružné, aby chránilo teleskopické sloupky před prachem

V úvahu je třeba brát také ergonomii elektrického nářadí, protože práce s dobře navrženým ručním frézovacím zařízením je pohodlnější a bezpečnější. Ergonomie ručního frézovače nezahrnuje pouze pohodlí rukojetí a podsvícení, ale také umístění odsávače prachu a dokonce i takovou maličkost, jako je délka napájecího kabelu.

Pokud je vybraná ruční frézka dodávána s dalšími nástavci, zkontrolujte, zda bezpečně sedí na pracovní hlavě elektrického nářadí. Pokud plánujete pracovat s frézou bez přídavných zařízení, je nejlepší zvolit pro takovou práci modely, které jsou schopny zajistit maximální viditelnost pracovního prostoru. Frézku, která vám vyhovuje z hlediska výkonu a funkčnosti, musíte zapnout, abyste mohli posoudit, jak silné jsou vibrace a hluk během provozu.

Pogumované rukojeti zvyšují pohodlí při ovládání

Při čtení recenzí ručních frézek se můžete setkat s názorem, že profesionální elektrické nářadí je ze své podstaty kvalitnější než domácí modely. Zkušenosti zatím ukazují, že i domácí frézy mohou být velmi kvalitní a skutečnost, že elektrické nářadí patří do profesionální řady, vůbec nesvědčí o jeho vysoké úrovni výkonu. V tomto případě vše závisí na konkrétním výrobci (před nákupem je vhodné prostudovat hodnocení jednotlivých značek).

Hlavními rysy, podle kterých lze profesionální ruční frézky snadno rozlišit, jsou

 • přítomnost velkého množství dalšího příslušenství ve standardní výbavě směrovače;
 • Použití kovových, nikoliv plastových pouzder ve fréze;
 • uložení ložiskových jednotek v kovových pouzdrech, ve kterých se ani po mnoha cyklech ohřevu a chlazení neobjeví žádná vůle.

Profesionální nástroj zajišťuje přesné frézování a pohodlnou práci

Profesionální směrovače mohou být díky těmto vlastnostem své konstrukce provozovány celé hodiny, zatímco domácí modely by měly být po krátké době používání (v průměru 15 minut) ponechány stejnou dobu vychladnout.

Otázka, jak vybrat směrovač, je velmi důležitá. Stejně důležité je však vědět, jak router ovládat, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Pokud jste s tímto druhem elektrického nářadí nikdy předtím neměli co do činění, nestačí se pouze seznámit s teoretickou částí této problematiky, ale je vhodné se také podívat na videonávody na toto téma.

směrovač

Zde je výběr skvělých videonávodů pro práci s ruční frézou v domácí dílně.

Levně a snadno

Řezbářství. je vždy krásné, bohaté a drahé. Dělají to talentovaní lidé, umělci nebo sochaři. Existují však metody vyřezávání, které zvládne každý. Například vyřezávání vzorů ruční frézou je velmi snadné. Práce se provádí pomocí frézy s malým průměrem podél obrysu konstrukce. K tomu je třeba najít tvrdou desku, přibít šablonu vyříznutou z kartonu a frézovat podél šablony.

See also  Náhrada kotouče Makita ls1040

Práci zvládne každý s routerem libovolné kapacity. Nejlépe by měl být lehký a šikovný, pak bude snazší kopírovat vzor. Proto si nemusíte dělat starosti s tím, jakou frézku vybrat pro začátečníky, hlavní je vybrat frézky o průměru 2 mm a více. Při práci s tenkou frézou je třeba věnovat pozornost detailům, aby nedošlo k porušení obrysu konstrukce. Dalším krokem je prohloubení pozadí, k čemuž se používá fréza s velkým průměrem.

Příprava

Existuje mnoho nástavců pro opracování dřeva ruční frézou:

 • Frézy na hrany. Je vybaven ložiskem, které umožňuje nastavit vzdálenost od okraje obrobku k noži. Používá se k vytváření rovných i tvarovaných hran na dřevěných dílech.
 • Drážkování (spirálové, koutové, holubičí, profilové). Umožňuje řezat drážky a zářezy.

Existují frézy hladké a frézy vyměnitelné, které se skládají ze dvou nebo více řezných prvků. Pomocí frézy lze vytvořit požadovaný tvar obrobku.

Ruční frézy se kromě tvaru liší také tloušťkou, výškou a roztečí břitů, což umožňuje jednotný výběr řezných prvků pro každou aplikaci.

Blok: 4/7 | Počet znaků: 678

Vlastnosti frézy

Při nákupu ručního routeru je důležitá řada výkonnostních a technických vlastností.

 • výkon motoru. určuje maximální zatížení, průměr frézy, pracovní hloubku na otáčku a částečně i životnost nástroje.
 • Maximální otáčky vřetena. čím vyšší jsou otáčky vřetena frézy, tím čistší je obrobek.
 • Regulátor otáček. přizpůsobí pracovní režim jakémukoli materiálu.
 • Průměr kleštiny. určuje velikost stopky frézy. Standardní. 12 mm, obvykle obsahuje 8mm a 6mm adaptéry.
 • Hloubka zapuštění fréz. standardní frézy dosahují až 45 mm v závislosti na modelu a způsobu zapuštění držáku nástroje do sklíčidla.
 • Přesné nastavení hloubky ponoru. se šroubovým podřezáním.
 • Soustružnický doraz. pro rychlou změnu hloubky frézování.

V oblasti elektroniky jsou frézy vybaveny

 • Podpora otáček při zatížení. udržuje rychlost frézy při zatížení.
 • Systém pozvolného rozběhu neboli soft-start. zabraňuje škubání při startování motoru.
 • Ochrana proti přetížení. varuje před vysokým zatížením nebo odpojí napájení elektromotoru při práci v režimu přetížení.

Výkonnost routeru závisí na materiálech, ze kterých je vyroben, na kvalitě jeho součástí a na úrovni montáže. Nepřesné měřítko, nedostatek kolmosti nebo rovnoběžnosti, vůle. to vše snižuje přesnost detailů, obrobků.

Příslušenství

 • Paralelní doraz. pro práci v definované vzdálenosti od okraje obrobku.
 • Vodicí lišta. umožňuje vytvořit rovnou drážku, ale nemusí být nutně rovnoběžná s čelem nebo stranou desky.
 • Kopírovací křoví. prostředek pro hromadné kopírování obrobků pomocí šablony.
 • Kurzor. pomůže vám vyříznout kruhy různých průměrů.

Ruční frézka je multifunkční nástroj pro kutily, truhláře a modeláře. Jednoduché upínací přípravky, stoly a šablony zvyšují možnosti obráběcího stroje.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS