Jak rovnoměrně řezat desku skládačkou

Lze desky řezat skládačkou??

rozteč (t) je vzdálenost mezi špičkami zubů. V některých zemích se rozteč nazývá TPI (zuby na palec). Měří se v počtu zubů na palec (např. TPI = 7, t.е. 7 zubů na palec). Při příčném řezání dřeva je nejvhodnější pila s hrubým zubem t = 3,5. 6,5 mm (TPI = 7. 3,5); pro běžné řezání dřeva je nejlepší pila se středním zubem t = 3. 3,5 mm (TPI = 9. 7); pro náročné řezání se doporučuje pila s jemným zubem t = 2. 3 mm (TPI = 13. 9). V úvahu je třeba vzít také tloušťku řezaného materiálu.

Při řezání skládačkovou pilou je snazší řezat, když je zapojeno 5 až 8 pilových zubů. pokud toto pravidlo nedodržíte, bude pilový kotouč při práci vibrovat a pilový kotouč vytvoří zakřivený a zubatý řez.

Stabilita pilového kotouče při řezání v přímém směru závisí na tloušťce pilového kotouče. Pro řezání silnějších obrobků byste měli používat kotoučové pily.

Zásady správné práce

Po zakoupení skládačky se s ní řemeslník musí naučit pracovat. Skládačka je jednoduchý nástroj. Ale i kladivo, které je jednodušší, lze použít různými způsoby.

Existuje pravidlo, které nezná výjimky: neexistují špatné nástroje, pouze nástroje, které jsou používány nesprávně.

Při používání skládačky má řemeslník “tři stupně volnosti”. Řemeslník musí:

 • Výběr správného pilového listu.
 • Nastavení optimální amplitudy a otáček motoru skládačky.
 • Měly by být použity nejvhodnější techniky.

O každém bodu by se dalo mluvit dlouho, ale pokusíme se zdůraznit ty hlavní.

Výběr vybavení

Vyrábí se a prodává velké množství různých pil. Liší se typem oceli, ze které jsou vyrobeny, délkou a šířkou čepele, tvarem a velikostí zubu:

 • Čím tvrdší je řezaný materiál, tím jemnější by měl být zub vybrané skládačky.
 • Pro zakřivený řez zvolte užší pilový kotouč. Pro rovné řezy. co nejširší.
 • Délka se volí podle tloušťky řezaného obrobku.

řezat, skládačkou

Zejména pilové kotouče jsou k dispozici v různých verzích pro práci se dřevem. Pro rychlejší příčné řezání zvolte pilu s hrubým ozubením. Hrubá rozteč umožňuje velmi rychlé řezání, ale vytváří mnoho třísek. Pro čistý řez musí být zub menší.

Pilové listy na kov jsou velmi podobné běžným pilovým listům na kov.

Soubory musí být ostré. U důležitých a velkých zakázek se ujistěte, že máte dostatek zásob.

Zvýšení výkonu a rychlosti

Zrychlení může výrazně zvýšit rychlost řezání. Obvykle se používá, když je třeba rychle a rovně rozřezat velký dřevěný předmět. V jiných případech není příliš užitečná a může dokonce ztěžovat práci nebo zhoršovat kvalitu řezu.

Tvarové řezání se provádí při zcela vypnutém otočném mechanismu. Neexistují žádná obecná doporučení. Vyzkoušejte různé režimy. Nejlepším řešením je začít cvičit na kouscích materiálu.

Nezkušení řemeslníci mají tendenci pracovat se skládačkou na maximální otáčky. To není správné.

Při řezání plastů se může pila při vysokých otáčkách velmi zahřát a plast se roztaví. Ne všechny kovy mají rády vysoké rychlosti.

Začněte s pomalou rychlostí a zvyšujte rychlost s pečlivým pozorováním výsledku. Pokud se zhorší kvalita řezu. zvýší se třísky, pilový kotouč se přehřeje apod. п snížit rychlost skládačky.

Pracovní metody

Jak již bylo mnohokrát řečeno, elektrická skládačka je nástroj pro mnohostranné použití. Různorodost situací se však omezuje na tři příklady: řezání rovně, řezání do oblouku a řezání otvorů.

Přímý řez

Toto je nejjednodušší případ. Tužkou si vyznačte linii ořezu a plynule po ní veďte skládačku. Vestavěné laserové ukazovátko je zde více než užitečné. Někdy se pro tento druh práce hodí paralelní doraz, který je upnutý k rámu přímočaré pily.

Rychlost skládačky může být maximální. Výkyvem nahoru se řez ještě zrychlí.

Pro udržení rovné linie pro vyžínač je třeba se skládačkou neustále manévrovat. Ale i to nejpečlivější vedení přináší průměrné výsledky. V tomto případě přímočará pila ztrácí na kotoučovou pilu jak v kvalitě řezu, tak v rychlosti.

Pokud je pro vás rozhodující rovnost a rovnoměrnost, použijte místo přímočaré pily kotoučovou pilu.

Zakřivené řezy

Takové řezy jsou vlastní elektrickým skládačkám. Pro to se narodili.

Klíčem k úspěchu je nespěchat. Obrobek pečlivě označte. Na povrch obrobku je vhodné položit malířskou pásku a tužkou nakreslit čáry. Přejíždějte skládačkou podél linie značení a mírně ji předem natočte. Oblouky s malým poloměrem je třeba projíždět obzvláště pomalu, aby byl při každém zdvihu omezen postup na minimum.

See also  Montáž smršťovacího hřídele na jednonápravový traktor

Řezání otvorů

Jedná se o jednu z operací, kde je skládačka bez konkurence. typické příklady: vyřezání otvoru v pracovní desce pro instalaci varné desky nebo dřezu, vytvoření otvoru ve stěně skříňky pro elektrickou zásuvku a tisíce dalších podobných případů.

Chcete-li vyříznout otvor v obrobku, musíte nejprve vrtákem vyvrtat jeden nebo více “startovacích otvorů”. Pilový list do nich zapadá a pila začíná a končí v tomto otvoru.

Pokud máte k řezání velmi velké okno, je vhodnější řezat po částech.

Řezání pod úhlem k povrchu obrobku

Výše uvedené řezy lze provádět nejen kolmo k povrchu, ale také pod libovolným úhlem až 45 stupňů k povrchu obrobku. Potřeba těchto řezů vzniká např. v případě, že je třeba spojit dva obrobky “na úkos”.

Důvody. proč je skládačka nakřivo

skládačky jsou při používání náchylné k ohýbání. Taková závada může být způsobena závadou na elektrickém nářadí. Důvody, proč je skládačka křivá, jsou však následující:

 • nedostatečné zkušenosti při používání skládačky
 • Čepel je vadná. Na skládačkovou pilu lze připojit různé délky kotoučů kvůli různým tloušťkám řezaného materiálu. Zatímco u krátkých pilových kotoučů jsou vady zakřivení velmi vzácné, u zakřivených pilových kotoučů se vyskytují častěji
 • Vůle vodicích válečků. tento prvek na nástroji je nastavitelný (jeho poloha se nastavuje). U skládačkových pil se vyskytují dva typy poškození. opotřebení dosedacích otvorů, které upevňují váleček. Druhá závada je způsobena otěrem na vnitřní straně válce, což vede ke snížení kvality vsuvky
 • Vadné vřeteno. při opotřebení vřetena vzniká nadměrná vůle, která má negativní vliv na rovnost řezaného materiálu

Chcete-li zjistit, proč skládačková pila neřeže rovně, musíte začít s řešením problémů hned na začátku. Opět se ujistěte, že s elektrickým nářadím pracujete správně:

 • Věnujte pozornost rychlosti, kterou se spotřebič pohybuje. Pokud na skládačku zatlačíte ve snaze rychle dokončit práci, pilový kotouč nestihne materiál rozříznout a bude se kývat ze strany na stranu
 • Zakřivený řez přímočarou pilou se může týkat řezání silného materiálu od 40 mm výše

Pro zjištění příčiny křivého řezu, který souvisí s rychlostí a nadměrnou silou řemeslníka, je třeba provést tyto manipulace:

 • Používejte menší sílu. skládačku veďte lehce, netlačte na ni dopředu
 • Přizpůsobte rychlost posuvu řezanému materiálu pomocí nastavovacího zařízení v závislosti na síle a tloušťce řezaného materiálu
 • Přitiskněte přímočarou pilu k řezanému povrchu pomocí podstavce a zabraňte jejímu kmitání vůči řezanému povrchu. Základní deska musí pevně spočívat na povrchu
 • Upnutí řezaného obrobku

Stručně o nástroji

Skládačka je miniaturní pila, která usnadňuje lidskou práci. Používá se na dřevo a jeho deriváty, kovové obrobky a plasty. Princip činnosti spočívá v přenosu kmitavého pohybu na řezný nástroj ve svislé rovině. Pohybem nahoru a dolů souběžně s pohybem vpřed vytváří skládačka řez v polotovaru.

Kromě vzpřímeného vratného pohybu jsou některé modely vybaveny kyvadlovým pohybem. Pilový kotouč se pohybuje vertikálně a současně dopředu a dozadu. To znamená, že v pracovní poloze jsou zuby v kontaktu s materiálem. Při protisměrném řezání se pilový kotouč vrací zpět a přerušuje komunikaci.

Konstrukční prvky

Pro správné používání skládačky je třeba především znát její funkci a technické možnosti.

 • Stojan. Používá se jako základna, ke které se připojují další prvky nástroje. Základní deska musí být rovná, tuhá a pevná, aby bylo možné správně řezat a provádět přesné řezy. Pevná konstrukce základny navíc eliminuje vibrace, které vznikají při provozu.
 • Bydlení. Spojuje hlavní součásti. motor, převodovku, držák nože a ovládací prvky. Vyrábí se ve dvou typech. se zahnutou rukojetí (ve tvaru sponky) nebo s “hřibovitou” rukojetí. Ergonomie. snadnost uchopení nástroje v ruce, která nepřímo ovlivňuje provádění operací s minimální tolerancí odchylek.
 • Mechanismus pro zajištění pilového kotouče. Pevné upnutí, žádné volné pohyby (vůle), udržování směru v jedné rovině je jednou z technických možností přesného řezání.

Užitečný nástroj

K dosažení rovného spoje pomáhá řada příslušenství, které je k dispozici pro skládačkovou pilu:

 • Škrabkový doraz. Potřebné pro přesné řezání kružnic.
 • Paralelní boční doraz. Určeno pro rovné řezy. Rovnost švu je závislá na stavu boční strany (opěry).
 • Vodicí kolejnice. Umožňuje přesné rovné řezy v délce 20 cm a více.
 • Obložení platformy. Snižuje součinitel tření, zvyšuje kluznost povrchu obrobku.
 • Podložka proti třískám. Snižuje tvorbu třísek. Užitečné pro práci s laminátem.

Vlastnosti ovlivňující přesnost řezání

Skládačka má zvláštní vlastnosti, které nepřímo nebo přímo ovlivňují charakter řezu. Hodnoty jsou pro přehlednost shrnuty v tabulce.

Charakteristika Poznámka
Power ovlivňuje produktivitu, rychlost a hloubku řezu. To znamená, že pro silnější jednotku je snazší řezat obrobek bez vnějších sil než pro slabší jednotku. Snížená pravděpodobnost vibrací, ohýbání pily, tendence k vybočování
Frekvence zdvihu (počet otáček) Faktor důležitý pro volbu způsobu řezání v konkrétním materiálu. Ovlivňuje rychlost řezání. Vysoká pro měkké dřevo, nízká pro ocel
Hladký start Funkce umožňuje hladký vstup do řezu bez trhnutí a nárazů. Počáteční řez určuje okamžik vzniku švu. přesně na dráze nebo pod úhlem.
Hmotnost Zvýšená hmotnost nástroje snižuje účinky vibrací a stoupání
Pojezd pilového kotouče Přímo související s výkonem. Slabé stroje dosahují svých limitů při obrábění silných obrobků. Zvýšené vibrace, ohýbání pily, vybočení z dráhy letu
Kyvadlový pohyb Urychluje proces řezání, ale zhoršuje kvalitu řezu
Nastavitelné rotační otáčky Umožňuje volbu optimálního režimu řezání podle vlastností materiálu obrobku
Otáčky při zatížení Stabilní vedení pilového kotouče v procesu zpracování materiálu, jehož výsledkem je rovnoměrný pilový kotouč bez třísek a bez tendence vybočovat z dráhy pilového kotouče
Směr foukání Vzduch vyfukovaný ventilátorem, který ochlazuje motor, odvádí piliny z řezné plochy. Lepší viditelnost místa řezu
Osvětlená řezná plocha Podsvícená pracovní plocha zlepšuje viditelnost směru řezání
See also  Jak řezat monolitický polykarbonát v domácích podmínkách

Důležitý bod. bez ohledu na to, jak dobrý je výkon nástroje, může špatné zpracování zničit schopnosti vaší skládačky.

Řezný nástroj

Druhý nejdůležitější prvek skládačky, který ovlivňuje přesnost řezu.

 • Délka čepele. Kromě výkonu určuje i tloušťku obrobku. Rozměrový nesoulad vede ke špičkovému výkonu, vibracím. Řezání je velmi pravděpodobně porušené. větší šířky, nepravidelné hrany.
 • Šířka čepele. Zvětšení velikosti pomáhá udržet směr řezu. Úzké pásové pily jsou ideální pro vytváření zakřivených linií.
 • Tloušťka čepele. Zvyšuje tuhost čepele. menší možnost pohybu do stran. Kolmost pilového kotouče k povrchu obrobku je zachována. Zvyšuje kvalitu řezu.
 • Rozteč zubů. Určuje typ řezaného materiálu. 3~6 mm je určeno pro hrubování dřeva. 2~3 mm. čistý řez na laminátu, nábytkové desce, tvrdém dřevě. Do 1 mm. zpracování kovů. Pro pohodlí zákazníků jsou na boku stroje umístěna označení, např. “dřevo”, “kov” atd.п.
 • Oddělení zubů. Umožňuje klouby, které nebrání pohybu čepele. Žádná možnost zaseknutí, deformace.
 • Pilový materiál. Ovlivňuje pevnost, tuhost a ostrost zubu. Nesoulad jakéhokoli parametru ovlivní kvalitu spoje.

Řezání obrobku

Práce na polotovaru se skládá z několika fází:

 • Lepší znalost řezaného materiálu a jeho vlastností.
 • Volba řezných podmínek, výběr požadovaného řezného nástroje (pilníku), pomocného vybavení.
 • Zkontrolujte, zda je skládačka v pořádku, zda jsou všechny součásti v pořádku a zda nejsou v pohyblivých částech žádné vůle.

Řezání dřeva

 • Kontroluje se technická způsobilost přímočaré pily ve vztahu ke geometrii obrobku a opracovávanému materiálu:
 • pracovní zdvih. tloušťka obrobku. délka přímočaré pily.
 • Typ dřeva. tloušťka pilového kotouče. velikost zubů.
 • Vlastnosti dřeva. způsob řezání (frekvence pronikání).
 • Požadavek na vratnou funkci. Pro čistý řez je funkce vypnutá. Důležitá je rychlost. používá se kyvadlový zdvih, ale snižuje se přesnost řezu.
 • Zohlednění dalšího příslušenství. Řešení závisí na požadavcích na rovnoměrnost a míru nepřesnosti řezu.
 • Příprava pracovního prostoru. Hlavní rys stojanu. zajištění pevnosti, tuhosti a stability. Další charakteristikou je rovinnost povrchu stolu.
 • Vyznačení linie řezu. Pokud nejsou žádná omezení týkající se jasu čáry, měla by být použita černá značka. Případně lze použít tužku. její stopy lze setřít žákovskou gumou.
 • Obrobek je připevněn ke stolu. Základním požadavkem je pevný úchop, který omezuje pohyb na všech stranách. V případě potřeby by měla být vyčnívající část zavěšena pomocí přídavných podpěr. To je nutné, aby se minimalizoval vliv řezné hmotnosti na obrobek a pilový kotouč. Je vyžadován volný pohyb frézy ve svislé poloze.

Řezání dřeva

Se zapojenou přímočarou pilou ji umístěte na povrch obrobku. Přední okraj plošiny musí ležet rovně u obrobku. Odchylky od výše uvedených doporučení mohou mít za následek rázy na začátku řezu, zvýšené vibrace a vychýlení pilového kotouče z roviny.

Funkce “Soft Start” pomáhá zvýšit počáteční přesnost. motor se rozbíhá plynule a řezání probíhá normálně. Skládačka by se měla pohybovat pomalu, bez trhání, při nízkých otáčkách. Vždy vizuálně zkontrolujte polohu řezných a označovacích bodů.

Laserový paprsek, osvětlení řezné čáry a ofukování vzduchem pomáhají při tomto procesu. odstraňují třísky ze značení. Lepší přesnost řezu je zajištěna sledováním samotné pily, přesněji řečeno místa jejího kontaktu s obrobkem.

Doporučení

60 mm, vyžaduje minimální posuv. Zvýšení tlaku v tomto směru zvyšuje riziko deformace roviny řezu. spodní část řezu je posunuta o 1 %

5 mm na jedné straně. Vytvoří se tak šikmý řez. Tato doporučení platí pro masivní a tvrdé dřevo, laminované výrobky, ale s menší tloušťkou.

Obrábění vrstveného dřeva

Rozdíl oproti standardnímu dřevu spočívá v přidání několika vrstev překrytí na jedné nebo obou stranách. Jedna z nich, na přední straně, plní pevnostní, ochrannou a dekorativní funkci. např. laminát, parkety, nábytkové desky.

See also  Co benzínová práce trimr pro trávu

Zvláštností zpracování je maximální možné zachování povrchu během řezání. Požadavky na upínání, podobně jako u dřevěných obrobků. Obrobek je umístěn buď lícem nahoru, nebo lícem dolů. To závisí na typu pily. pojezd vpřed nebo vzad.

K odštípnutí povrchu dochází na straně směřující ke skládačce v režimu pojezdu vpřed. zuby pilového kotouče směřují vzhůru. Korekce spočívá v otočení obrobku “lícem dolů”. Další možností je použít nástroj s frézami směřujícími dolů. Má opačný účinek. více vibrací při řezání.

Doporučení

 • Vypnutá funkce kyvadla.
 • Maximální frekvence řezání.
 • Pily pro čisté řezy. Na boku je nápis “clean cut” nebo “clean”.
 • Velikost zubu max. 2 mm. Lze použít pilový kotouč na kov.

Zakřivený řez

Řezání křivek, kružnic je jedním z typů prací, pro které se skládačka používá.

Doporučení

 • Přesné zakřivené řezy se provádějí pomocí úzkých pilníků. “tvarové pily”.
 • Zvyšte přesnost řezání. použijte “kruhový doraz”.
 • Režim: maximální frekvence zdvihu, minimální posuv (rychlost posuvu), kmitavý pohyb vypnut.
 • Není třeba vrtat do povrchu:

vnitřní otvory se zakřiveným obrysem (ovál, kruh) nebo pod různými úhly mezi sousedními stranami (obdélník, kosočtverec, lichoběžník) se zhotovují tímto způsobem.

Řezání kovů

Speciální vlastnosti. tloušťka obrobku, v závislosti na výkonu skládačky a typu oceli, ne více než 10

 • Pilový kotouč na kov. zub max. 1 mm (vypadá jako 300mm pilový kotouč na kov). Nápis je kovový.
 • Minimální frekvence zdvihu.
 • Nepoužívá se kyvadlový mechanismus.

Doporučení

5 mm), aby se zvýšila přesnost řezání, snížily vibrace a chrastění, musí být vložen mezi dva listy nábytkové desky Dřevovláknitá deska. Označení práce na podkladu.

Řezání dlaždic

Skládačka byla úspěšně použita na obklady nebo přírodní kámen. Speciální proces:

A co dělat nyní?

Poté je třeba vodicí lištu upnout do správné polohy. Zde pomáhají svorky. Zajistěte od linie řezu. Poté je třeba umístit elektrické zařízení s pilou na čáru řezu. Nyní je vodítko přitlačeno a rovněž drženo na místě. Nemělo by dojít k žádnému pohybu, ale ani k příliš silnému přitlačení.

Poté se otočte na druhou stranu a upněte ji. Úroveň upevnění je maximální, ale nezapomeňte, že některé materiály mohou být protlačeny. Po dokončení celého procesu přejděte k první svorce. Je správně vložena a upnuta. Teprve pak lze provést přímý řez. Jinak nebudete moci odvést dobrou práci.

Nyní můžete skládačku spustit a začít pracovat. Rychlost je vysoká, zdvih kyvadla musí být na úrovni jedné hodiny. Samotný nástroj je umístěn tak, aby pilový kotouč byl na linii řezu. Jen tak bude práce dobře odvedena a samotná střihací linka bude hladká a bezchybná.

Je třeba mít na paměti jednu věc. pokud je člověk nezkušený, každá chyba bude mít fatální následky. Zejména při řezání omezeného množství dílů. Odborníci doporučují naučit se provádět všechny úkony na nepotřebném materiálu a teprve poté přistoupit k hlavní práci.

Další funkce skládaček

Pokud jste porovnávali ceny různých modelů skládaček, pravděpodobně jste si všimli, že cena funkčnějších zařízení je mnohem vyšší než cena jednoduchých modelů. Každý technický doplněk totiž vyžaduje určitý objem práce a času ve výrobě. To vše má za následek vysokou cenu. Pokud nechcete přeplácet, stojí za to si předem rozmyslet, co skutečně potřebujete v práci a co lze odmítnout.

Jakou roli hraje značka výrobce?

A tak jste se dozvěděli, jak si vybrat skládačky, hlavní věc o konstrukci a vlastnostech skládaček a rozhodli se, které si vybrat. baterie nebo elektrické, a identifikovali potřebné funkce. Není to však jediná možnost pro skládačku. Je čas podívat se na výrobce. Při výběru značky berte v úvahu především vlastní zkušenosti s nářadím daného výrobce. Například jste měli vrtačku nebo brusku “Interskol”, která se ukázala být docela slušná v práci.

Máte tedy jistotu, že se vám skládačka dostane do rukou, a můžete si vybrat z nabídky výrobce. Pokud jste vždy používali skládačku Bosch a zůstali jste jí věrní, nemusíte váhat nad svou volbou. Ale co když si stále nejste jisti, co dělat?? Doporučuji přečíst si recenze ostatních uživatelů na modely konkrétních firem. Aktuálně osvědčené přímočaré pily od těchto výrobců: Metabo, Makita, DeWALT, Felisatti, AEG. Tito výrobci nabízejí několik modelů s různými výkony, takže je z čeho vybírat.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS