Jak rovnoměrně řezat chromovanou trubku

Jak řezat úhlovou bruskou čtvercovou trubku bez vyznačení, od oka. Šněrovačské triky

Pokud jste začátečník ve svařování nebo práci s kovem, nebo jen milujete a umíte pracovat s kovem, pak je náš kanál určen právě pro vás!

Ukážu vám zajímavý způsob řezání kulaté trubky úhlovou bruskou. Jedná se o starý zámečnický trik, trubku můžete řezat bez značení, od oka a poměrně rovnoměrně.

Nejprve se podívejte, jak se provádí běžné, přesné značení pro řezání kruhové trubky o 90 stupňů.

Vezmeme pružný kovový pásek nebo kus papíru. Omotáme obvod trubky a vyznačíme ho tužkou nebo fixem na konci pásky nebo papíru. To je vše, nyní vezmeme nástroj a pečlivě přejedeme po značkách.

Je to docela přesné. Ale pokud tyto značky neuděláme, je možné je rovnoměrně odříznout?? Na první pohled se zdá, že to nelze udělat jednoduše ručně, stále to bude křivé. Ale ne, v tom je trik, podívej.

Zde máme kus pozinkované trubky o vnějším průměru 48 mm. Tuto trubku ukončíme. Jak jsem řekl, nebudeme dělat žádné značky, nepotřebujeme všechny tyhle problémy! A jednoduše odříznout od oka.

Když přineseme úhlovou brusku s rotujícím kotoučem a přiložíme ji k potrubí, získáme následující obrázek.

Zpod kotouče budou vylétávat jiskry. A zde je tento tok jisker, opravíme úhlovou brusku, respektive kotouč ve vztahu k trubce tak, aby byl kolmý k úhlové brusce. Pili jsme tedy v pravém úhlu k potrubí.

Proud jisker neprobíhá přesně v tenké linii, ale mění svou tloušťku v závislosti na poloze ponorného kotouče v kovu. Vždy však můžeme vizuálně lokalizovat střed, střed jisker.

Tento proud jisker, jeho střed, musíme umístit do pravého úhlu k potrubí. Ano, není možné to zvládnout s přesností na jeden stupeň, ale přesto, pokud jste pozorní a opatrní, udržet tento přibližný pravý úhel není obtížné.

Uděláme řez v trubce, trochu ji prohloubíme a pak ji trochu stočíme k sobě. Od tohoto zářezu na trubce začneme kotouč posouvat dále. Dbáme také na to, aby proud jisker svíral pravý úhel. A tak musíme po obvodu řezat poměrně přesně. Podívejte se na tyto obrázky kruhového řezu.

Máme tu pěkně rovný řez, podívejte se.

Je to dostatečně přesné. Vše je vidět na obrázku. Vezměte si čtverec a zkontrolujte celý obvod. Existuje malá odchylka, ale není větší než 1:1.5 mm. Jedná se o chybu i v označení.

Je to jednoduchá metoda, ale funguje a je užitečná. To je samozřejmě zajímavé a nečekané pro začátečníky, rád bych to viděl ve formátu videa, zejména řezání úhlovou bruskou. Toto video je na kanálu, nahrané před týdnem. Přejděte na samotný kanál a sledujte.

Bezpečnost práce s úhlovými bruskami

Tato otázka je nejdůležitější. Koneckonců, pokud porušíte pravidla provozu úhlové brusky, můžete získat vážná, někdy i život neslučitelná zranění. Podívejme se na ty hlavní, které je třeba dodržovat.

 • Velikost disku. Mnoho lidí se domnívá, že když na malou úhlovou brusku nasadíte velký kotouč a odstraníte bezpečnostní kryt, nemůže se nic stát. Větší úhlová bruska je výkonnější. Jedná se o život ohrožující mylnou představu. Malá úhlová bruska má mnohem vyšší otáčky, a proto vyžaduje jiné kotouče. Při montáži velkého kotouče obsluha brusky s největší pravděpodobností ani nestihne začít pracovat. kotouč při zapnutí odletí a bez ochranného krytu vede ke katastrofálním následkům.
 • Směr otáčení. Některým “řemeslníkům” se nelíbí, že jim při práci létají pod nohama jiskry. Rozložte kryt, přemístěte rukojeť a začněte pracovat. To je nejčastější příčinou odlétnutí kotouče při zachycení o ostrou hranu. S úhlovou bruskou se musí pracovat směrem dopředu, nikoli dozadu.
 • Osobní ochranné prostředky. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít, rukavice, masku nebo respirátor. Předejdete tak popáleninám, poraněním očí, která bohužel nejsou při tomto typu práce neobvyklá.
See also  Jak řezat motorovou pilou

rovnoměrně, řezat, trubku

Řezání válcové trubky pod úhlem 45º

Často je nutné potrubí řezat pod úhlem 45°, což je pro mnohé z nich docela problém. Hlavním cílem řezu je dosáhnout dokonalého úhlu 90º po dokončení spojení jednotlivých dílů. To může být obtížné vyřešit pomocí metru, ale existuje metoda, která některé začínající řemeslníky překvapí svou jednoduchostí. K jeho oživení budete potřebovat obyčejný list papíru A4. Přeložte ji šikmo a přesně zarovnejte horní a boční okraje. Odstraňte přebytečnou část fólie. Nyní trojúhelník ještě jednou přeložte tak, aby čára pro ořezávač ohybu vedla z jeho vrcholu do středu základny. Šablona je připravena, můžete začít označovat potrubí.

Pomocí obyčejného listu papíru provedete diagonální označení trubky

Jak použít papírovou šablonu k provedení řezu 45°

Vzniklý dvakrát přeložený trojúhelník rozřízněte na 2 části a omotejte jej kolem trubky, abyste zafixovali polohu pomocí lepicí pásky. Čtverec by měl být umístěn tak, aby jeden okraj základny lícoval s druhým. Nyní máme dva polotovary o správném průměru. Pomocí nůžek zakulatíme horní roh obou dílů a přiložíme jeden k druhému. Zbývá jen umístit šablonu na trubku a označit místo řezu křídou nebo obyčejnou tužkou.

Zbývá už jen opatrně naříznout kov podél vyznačené linie

Další nástroje pro řezání plastových trubek

Používají se zřídka, pokud není po ruce bruska na trubky:

 • úhlová bruska. k řezání trubek je zapotřebí řezný kotouč na kov. Při práci s úhlovou bruskou je nejdůležitější přesně regulovat sílu, nevyvíjet na nástroj příliš velký tlak.
 • Skládačka je nejpohodlnější způsob bez speciálních nůžek. Hrozí riziko šikmého řezu, a proto je třeba trubku několikrát otočit, aby byla přesnější.

S nimi se striktně nedoporučuje řezat trubky:

 • Pásová pila. její kotouč je příliš pomalý, a pokud není dostatečně ostrý, může poškodit vnitřní průměr trubky, což může vést ke vzniku třísek a prasklin.
 • Kotoučová pila. Protože plastové trubky jsou pružné, jejich zatlačení do stroje často způsobí posunutí a náraz trubky, což je nebezpečné pro osobu, která pilu vyrábí.

Metody řezání kovových výrobků pod úhlem

Běžný 90° kolmý řez úhlovou bruskou lze provést rychle a efektivně, pokud nezanedbáte rady odborníků.

Mnozí se domnívají, že pokud používáte velký nástroj s velkým a výkonným kotoučem pro řezání, nemůžete dělat značky. Odborníci nedoporučují řezání bez značek, protože kusy mohou být po řezání špatně srovnané.

Vezměte prosím na vědomí! Než pochopíte, jak přesně řezat trubku velkou úhlovou bruskou, je lepší několikrát provést přesnost výpočtů. Pokud jste profil nebo plynovou trubku řezali špatně, musíte začít znovu.

Vlastnosti řezání válcových trubek při 45

Při instalaci topných nebo vodovodních systémů je nejčastěji nutné provést řez pod úhlem 45 stupňů. Záludnost spočívá v tom, že při spojování dílů je třeba vytvořit rovné úhly 90 stupňů. Jednoduchý způsob přípravy domácí formy vám pomůže vytvořit kvalitní řez:

 • Připravte si obyčejný bílý papír.
 • Přeložte ji diagonálně.
 • Vyčnívající část archu je třeba odstřihnout nůžkami, aby po rozložení vznikl čtverec.
 • Obtočte trojúhelník kolem trubky tak, aby jeho delší strana byla rovnoběžná s řezem.
See also  Jak podélně řezat minerální vlnu

Papírová šablona je ideální pro prořezávání kovových dílů uprostřed.

Šablona papíru

Dvojitý přeložený trojúhelník je rozdělen na dvě části. Poté je třeba šablony omotat kolem trubky a zajistit je páskou nebo lepicí páskou. Šablony musí být umístěny tak, aby se jeden okraj základny shodoval s druhým.

Pomocí nůžek zaoblete horní rohy obou forem. Výsledné dva polotovary požadovaného průměru by měly být umístěny na trubku a místo řezu by mělo být označeno křídou nebo tužkou. Připravenou označenou část lze bezpečně odříznout.

U trubek s malým průměrem, které je třeba řezat těsně u okraje, je vhodná metoda značení pomocí nádoby s vodou. Na hluboké nádobě vyznačte požadovaný úhel řezu, pak ponořte konec trubky do vody a nakloňte ji směrem k vyznačenému úhlu. Rybářský vlasec pro zastřihovač v kontaktu s kapalinou se stane značkou pro řezání.

Jak provést 45° řez na profilové trubce

Ne každý ví, jak správně a efektivně řezat profilovou trubku pod úhlem 45 stupňů pomocí úhlové brusky. Pro označení trubky čtvercového průřezu doporučujeme použít obyčejné trojúhelníkové pravítko.

Nejprve na jedné z ploch nakreslete přímku, která je kolmá ke straně trubky. Poté obrobek otočte a vyznačte úkos na sousední hraně. Ta musí vést od okraje prvního pásu pod úhlem 45 stupňů.

Poté se výrobek znovu otočí a nakreslí se kolmá čára pro ořezávač. Na čtvrtém okraji stačí diagonálně spojit dříve nakreslené proužky. Nyní může začít řezání.

Další informace! Mnoho odborníků se domnívá, že nejlepším způsobem, jak označit potrubí, je svinovací metr. S tímto nástrojem je však velmi obtížné provést práci dokonale, řez může být nerovnoměrný. Školní pravítko odvede svou práci mnohem lépe.

Jak vyrobit z trubky ohyb 90 stupňů

Nejjednodušší možností je najít si příručku pro výrobu a montáž potrubí. Obsahuje nákresy pro výrobu s referenčními rozměry. Pro jeho výrobu je třeba vytvořit obrysy z kartonu nebo silného papíru, obkreslit je na trubku a poté pomocí úhlové brusky nebo plynu vyříznout a svařit jednotlivé kusy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kvalitním švům, protože je mnohem snazší podvařit a zkontrolovat, že výrobek ještě není smontován, než později lézt do rohů a hledat netěsnosti.

Trubky do průměru 100 mm lze ohýbat na ohýbačce trubek ohřevem a obvykle nepotřebují speciální tvarovky. Pro vytvoření úhlů 90 stupňů se obvykle používají 3-4 segmenty. Pokud je průměr potrubí 100-159 mm, stačí 3 segmenty. Při průměru nad 159 mm se používají 4 segmenty. Výroba 90stupňových tvarovek pro trubky o průměru nad 180 mm je možná při použití 5 nebo více segmentů, takže turbulence proudění není tak velká.

Jak správně držet úhlovou brusku

Mnoho lidí má úhlovou brusku, ale většina neví, jak ji správně používat a jak ji držet. To má za následek nejen vadnou práci, ale také vážné zranění. Úhlová bruska je poměrně nebezpečný elektrický nástroj. Kolo musí být umístěno výkresem nahoru a zajištěno speciální maticí.

Osoba s pravou rukou drží úhlovou brusku za rukojeť pravou rukou. Přitom musí být kolo umístěno na levé straně stroje a bezpečnostní kryt musí kolo shora zakrývat. Stroj se otáčí tak, že při řezání létají jiskry k obsluze. Pokud se kotouč úhlové brusky zasekne a úhlová bruska se mu uvolní z ruky, nenarazí na frézu, ale v opačném směru.

See also  Jak řezat hliník doma

Levá ruka drží stroj za rukojeť, která je našroubována do otvoru se závitem v tělese. Pro speciální případy použití jich existuje několik, ale správná poloha rukojeti je pouze horní.

Tato poloha stroje vyžaduje použití ochranných pomůcek. K ochraně očí a odkryté části obličeje slouží ochranné brýle, nebo ještě lépe obličejová maska. Abyste ochránili odkryté části těla před jiskrami a drobnými třískami při řezání, musíte nosit oblek ze silného materiálu.

Technologie řezání

Musím hned říci, že pokud se chystáte dělat instalatérské nebo topné systémy z polypropylenu nebo laminátu na kovové bázi, je lepší si koupit nůžky. Je to levné, ale usnadňuje to práci.

Ve všech ostatních případech můžete použít improvizované prostředky

Pravé úhly

Abyste mohli trubku řezat pod úhlem 90 stupňů, doporučuji ji před řezáním označit. Nepotřebujete fixu ani tužku, jak byste si mohli myslet, ale kus papíru nebo maskovací pásku. Dávám přednost druhé variantě, protože se drží na povrchu.

 • Poté podle značení přilepím lepicí pásku. Je důležité dbát na to, aby okraje papírové pásky těsně přiléhaly k sobě. Pokud funguje, můžete si být jisti, že máte správný střih.

Místo lepicí pásky můžete použít fólii na trubky.

Před řezáním se ujistěte, že je trubka řádně zajištěna.

Aby se řezný kotouč během operace nezasekl, měl by druhý konec trubky zůstat viset a řez by měl začínat v horní části trubky.

 • Pak už zbývá jen provést řez pomocí úhlové brusky. Ujistěte se, že řezací kotouč jede přesně podél okraje maskovací pásky, kterou jste předtím použili.

Pokud má trubka větší průměr, je třeba rozřezat samotnou stěnu v jednotlivých sektorech a postupně trubku otáčet na pravou stranu.

Trubky velkého průměru se řežou v sektorech.

U litinových trubek, které se mohou při nesprávném řezání rozdělit, je nutný trochu jiný přístup. V tomto případě osobně jednám takto:

 • Proveďte řez po celém průměru;
 • pak vezměte dláto a poklepejte na řez;
 • při takovém nárazu by se výrobek měl zlomit podél prohlubně vytvořené kotoučem.

Šikmý řez

Nyní vám řeknu, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. V tomto případě můžete také použít zářez.

 • Použijte čtvercový papír (strana čtverce musí být stejná jako vnější průměr trubky);
 • přeložte ji šikmo;
 • Omotám ji kolem trubky a upevním.

Označení linie řezu úhlopříčně přeloženým kusem papíru.

Pokud v tomto případě provedete řez na šikmém okraji listu papíru, bude jeho konec svírat úhel 45 stupňů.

Dalším snadným způsobem, jak vytvořit značku, je ponořit trubku do kbelíku s vodou pod vhodným úhlem. V tomto případě slouží mokrý okraj jako vodítko pro řez.

Ale je lepší nehrát si na trik a použít běžnou vrtačku, která je určena právě pro takové případy. Konstrukčně má zařízení, o kterém jsem se zmínil, tvar obráceného U, s protilehlými tyčemi seříznutými pod požadovaným úhlem.

Umístěte trubku dovnitř spojovacího prvku a řezte pod správným úhlem umístěním pilového listu do příslušných drážek.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS