Jak připevnit nože k elektrickému hoblíku

Samostatné seřizování nožů elektrického hoblíku

Před použitím je třeba nástroj zkontrolovat. Nejprve je třeba postupovat podle návodu, jak elektrický hoblík správně používat. Poté se provede příprava, kontrola

 • snadné otáčení hřídele;
 • umístění podrážky;
 • polohy řezných prvků;
 • Volně stiskněte tlačítko napájení;
 • zkontrolujte případné závady: neporušenost těla, kabelu atd.д.

Při nákupu spotřebiče zkontrolujte, zda je nářadí kompletní a v dobrém stavu. Neporušenost nástroje se kontroluje vizuálně a otáčení bubnu lze zkontrolovat pohybem dlaně. Stisknutím tlačítka Start se spustí. Pokud nejsou zjištěny žádné závady, provede se zkušební provoz.

Poznámka! Než začnete pracovat s elektrickým hoblíkem, je nejlepší se nejprve naučit na prknech, která nepotřebujete. Jedná se o pomůcku, která nezkušeným uživatelům pomůže “se zorientovat” a dosáhnout dobrých výsledků.

Příprava nástroje je nezbytná pro dosažení dobrých výsledků Zdroj topex.net.ua

Nastavení desky

Začněte nastavením polohy přední části podešve. K čemuž je zapotřebí pravítko. Práce probíhají v následujícím pořadí:

 • Nastavte pohyblivou část patní desky pomocí regulačního knoflíku do polohy, ve které dosáhnete nejmenší možné hloubky ponorného řezu.
 • Položte hoblík na rovnou plochu obráceně.
 • Buben se otáčí tak, aby jedna z lopatek byla na vrcholu osy.
 • Umístěte pravítko na desku: obě části musí být v jedné rovině.

Pokud je podložka na desce podrážky pod úhlem, opraví se závada následujícím způsobem:

 • Sejměte nastavovací knoflík a přední okraj desky;
 • Odstraňte veškeré nečistoty z vnitřku nástroje;
 • Díly namažte;
 • Nasaďte desku podrážky a uchopte ji na místo;
 • určete polohu varné desky pomocí pravítka.

Místo pravítka lze použít jakýkoli rovný povrch Zdroj ytimg.com

Připevnění lopatek

Správné umístění nožů na elektrickém hoblíku se kontroluje také pomocí pravítka. Za tímto účelem se přikládá k okraji čepele. Pak zjistěte, zda se řezné prvky dotýkají povrchu. Pokud se nedotýkají pravítka, je nutné provést nastavení. K uvolnění nožů použijte imbusový klíč dodaný s nástrojem. Poté nastavte řezné hrany rovnoběžně s deskou tak, aby vyčnívaly asi o 1 mm.

Pokud víte, jak nastavit nože elektrického kráječe, můžete tuto metodu použít pro nářadí s jedním nebo více noži. Po seřízení musí být lopatky v požadované poloze.

Upozorňujeme, že vyčnívání nožů nad desku ovlivňuje pracovní hloubku a hladký chod elektrického hoblíku. lopatky se nesmí při provozu bubnu zachytit o desku.

Připevnění lopatek není nijak zvlášť obtížné Zdroj yandex.net

Viz také: Adresář firem, které se specializují na dekorační materiály a související práce

Broušení nožů

Před seřízením nožů na kráječi na více paliv a případným ostřením je třeba. To je možné díky speciálnímu bloku. Vlastní postup je následující:

 • Nejprve se připraví brusný kámen. Vložte ji na 2-3 minuty do vody. Tím se brusivo vstřebá, a proto se bude méně prášit. Kámen se poté nasadí na brousicí stroj.
 • Pak pomocí matic upevněte nůž v hlavici. To je užitečné pro ostření pod správným úhlem (30°).
 • Po ostření následuje ostření. Nejdůležitější je nenarušit vyvážení nože, jinak hoblík nebude pracovat správně.

Elektrické hoblovací nože lze brousit i pomocí jiných zařízení. V obchodech jsou například k dispozici speciální brousicí stroje, které umožňují broušení čepelí nástrojů všech výrobců.

Broušení nožů elektrického hoblíku je nejlepší svěřit profesionálům Zdroj: Zatochka-ru.0

Charakteristika elektrických hoblovacích nožů

Abyste s hoblíkem dosáhli správného výsledku bez větších problémů, musíte ho správně nabrousit.

Použití elektrického hoblíku umožňuje brousit dřevěný povrch s nejvyšší možnou frekvencí a zachovat určitou rozměrovou přesnost. Při výběru tohoto nástroje je velmi důležité zvolit správné nože, abyste si nekomplikovali práci.

Zkušenosti ukázaly, že pokud je elektrický hoblík vybaven rovnými noži, je povrchová úprava nekvalitní. Povrch má po hoblování zvlněný vzhled. Důvodem je malý výškový rozdíl při postupných průjezdech. V tomto případě nejsou nože nastaveny do správné výšky. Tento problém odpadá při použití hoblíku se spirálovým nožem.

See also  Jak správně připevnit lustr k sádrokartonu

Elektrický hoblík je vybaven dvěma noži. Mají dvě řezné plochy a jsou snadno odnímatelné. Vyrábějí se z wolframu, ale častěji se používají nože z vysokopevnostní kalené oceli. Čepele se brousí ve speciálním držáku, ve kterém je nastaven požadovaný úhel ostření. Tento nástroj umožňuje kvalitní hoblování v omezeném čase.

Při nákupu je třeba věnovat zvláštní pozornost ochrannému krytu čepele. Každý nástroj je obvykle vybaven dvěma typy ochrany:

Elektrický hoblík je vybaven dvěma noži se dvěma řeznými plochami, které jsou snadno odnímatelné.

Většina těchto nástrojů má speciální deflektor. Uzavírá okraj bubnu pružinou a umožňuje opracovat dřevěný povrch do požadované hloubky a vzdálenosti.

Nože elektrického hoblíku je třeba seřídit pomocí speciálního seřizovacího mechanismu. Je umístěn na přední rukojeti nářadí. Otáčením kličky nastavte nůž na požadovanou velikost, výkon lze nastavit v rozmezí 2 mm.

Nože elektrického hoblíku se brousí stejně jako u mechanického hoblíku. Jediný rozdíl je v počtu lopatek. Elektrický hoblík má dva nože.

Čepele měňte vždy po dvou. Měla by být použita pouze jedna sada. Tím se zabrání nevyváženosti. Tento jev může vést ke zlomení nástroje a velmi špatné povrchové úpravě po hoblování.

Čtvrtkování pomocí elektrického hoblíku

Většina moderních elektrických hoblíků je vybavena funkcí čtvrtkování. Za tímto účelem je nástroj vybaven speciálními dorazy pro kontrolu směru a hloubky hoblování. To se provádí zcela jednoduše podle bodů:

 • K vyznačení hranic vzorku na obrobku se používá značka.
 • Zapněte hoblík a projeďte jím dřevo. Nejprve lehce přitlačte na přední část jednotky, a jakmile je deska s podrážkou zcela na materiálu, vyvíjejte rovnoměrný tlak.
 • Práce se provádí v několika průchodech. V závislosti na požadované hloubce kácení.

Jak správně připevnit nůž k hoblíku

Upozorňujeme, že podle federálního zákona N 273-FZ “O vzdělávání v Ruské federaci” se v organizacích, které vykonávají vzdělávací činnost, organizuje školení a vzdělávání žáků s HIA jak společně s ostatními žáky, tak v samostatných třídách nebo skupinách.

Nastavení spočívá v nastavení míry, do jaké hrana vyčnívá nad rovinu podrážky. Stupeň uvolnění zjistíte pohledem podél patky hoblíku zepředu směrem k “zadní části hoblíku”. Pokud je nůž příliš daleko od lůžka, zachytí příliš mnoho třísek a roztrhne dřevo. To lze provést na hoblíku Sherchebels, který je určen pro hrubé hoblování, zatímco hoblík by měl odstraňovat tenké, rovnoměrné třísky. příliš úzký nůž klouže po materiálu a odebírá příliš tenké třísky, což výrazně prodlužuje dobu potřebnou ke zpracování. Pokud je nůž nakloněný, není možné hoblovat rovnou plochu.

V současné době existuje mnoho druhů hoblíků, podíváme se na všechny vhodné hoblíky.

1.Instalace nože do jednobřitého hoblíku na dřevo.

Nůž nasaďte na hoblovací nůž a zkoste jej směrem dolů (obr.20)

(obr.20)

Hoblovací nůž přidržujte klínem (obr.21)

(Obr.21)

Poté hoblík otočte vzhůru nohama a držte jej za přední rukojeť a podívejte se podél patky hoblíku ,

(obr.22)

Pak začněte hoblovací nůž zatloukat, dokud nepřejede přes hoblovací desku

(obr.23)

čepel musí vyčnívat 0,2-0,3 mm nad podrážku. rovnoměrně po celé šířce podstavce, pokud je čepel v nerovnováze, vyrovná se lehkým úderem kladivem na boční hrany čepele ,

(obr.24) Po vyrovnání hoblovacího nože zatlučte klín, abyste nůž definitivně zajistili v hoblovce.

Nastavení nože na dřevěném hoblíku s dvojitým nožem.

Sestavení dvojitého nože s lamačem třísek

(obr.25)

Poté zopakujte postup instalace pro jednu čepel (obr. 20 až 24).

3.Vložení nože do hoblíku na kov s jedním nožem.

Nůž položte na hoblovací desku úkosem dolů

(obr.26)

Přidržte hoblovací nůž a zaklínejte jej (obr.27)

(Obr.27)

Nůž přitlačíme šroubem, ale ne příliš silně, a pak začneme nůž hoblíku zatloukat, dokud nůž není 0,2-0,3 mm nad povrchem hoblíku (obr. 1).28)

(obr.28)

Po vyrovnání čepele ji pevně zašroubujte.

4.Seřizovací šrouby u hoblíku na kov s jedním nožem.

Nasaďte nůž na přírubu hoblíku úkosem dolů. Hoblovací nůž přidržujte klínem (obr.29)

(obr.29)

Pak nůž přitlačíme šroubem, ale ne příliš silně. Poté regulační šroub dotáhneme a nůž posuneme do vzdálenosti 0,2-0,3 mm od základny hoblíku ,

(Obr.30)

Po vyrovnání nože jej pro jistotu upněte do hoblíku.

5.Umístění nože v hoblíku na kov s dvojitým nožem.

Sestavte dvojitý nůž s lamačem třísek (obr.25).Nůž nasaďte na drážku hoblíku úkosem dolů

See also  Jak správně připevnit pravítko k jednonápravovému traktoru

Přidržte hoblovací nůž a zaklínejte jej (obr.31)

(obr.31)

Poté vysunete čepel pomocí regulačního šroubu ,

(Obr.32)

Vyrovnejte rovnoběžnost nože s patkou hoblíku pomocí vyrovnávací lišty ,

(obr.33)

Nakonec nůž zaklíněte.

Hoblík je jedním z hlavních nástrojů truhláře a jeho dobrý výkon závisí na správně nabroušených nožích a správném nastavení hoblíku. Podle toho, s jakým materiálem pracujete, závisí nastavení hoblíku na. Správné naostření a seřízení hoblíku je polovina úspěchu při hoblování.

Broušení nožů elektrického hoblíku vlastníma rukama

Používání zařízení s tupými noži více zatěžuje motor a může vést k předčasnému opotřebení nožů. Kromě toho je zhoršena kvalita zpracování.

Domácí broušení nožů na elektrické nářadí není obtížné, pokud jste opatrní.

Potřebné materiály

 • Brusný kámen: hrubý pro prvotní broušení, jemný pro dokončovací broušení;
 • dvě laminátové desky, dřevěný špalík. pokud si chcete ořezávátko vyrobit sami.

Přečtěte si: Jak vybrat excentrickou brusku: 5 tipů a triků

Nástroje

 • pilka na železo;
 • Ostřička;
 • klip na nůž;
 • vládce;
 • šroubovák;
 • tužka;
 • nůž na dřevo;
 • dláto;
 • kladivo;
 • Upevňovací šrouby a kolíky;
 • elektrická vrtačka;
 • hoblovací nůž;
 • Dvě stejná ložiska.

Jak správně provádět broušení vlastníma rukama:

Pečlivě je přišroubujte ke svěrce tak, aby hrany ležely ve stejné rovině.

Plynulým pohybem a mírným tlakem veďte nože po brusném materiálu. Je důležité dbát na to, aby byly čepele nabroušeny současně. Tímto způsobem je zachován původní úhel ostření.

Tip: Kámen raději předem navlhčete, aby na něj nevlétl prach z broušeného materiálu.

Kontrola práce: zkontrolujte, zda nože nemají vady, zda je ostří dostatečně ostré.

Nasaďte nože na elektrický kráječ a nastavte je.

Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete příslušenství mírně naostřit. Pro tupé nože je zapotřebí speciální nástroj. To však lze provést i vlastníma rukama.

Jak vyrobit zařízení na broušení

Vytvořit si sám brousicí vozík není snadný úkol, ale je to možné.

Vytvoření těla Vytvoření polotovarů pro příslušenství:
1. Pomocí tužky vyznačte osu na laminátu.
2. Vyznačte na něm několik bodů, které jsou o něco širší než šířka hoblovacího nože.
3. Pomocí elektrické vrtačky vytvořte otvory pro hmoždinky.
4. Nyní proveďte totéž s dalším kusem laminátu. První z nich použijte jako šablonu.
Přeneste rozměr do těla budoucího nástroje:
Umístěte dřevěný špalek ve svislé poloze.
Udělejte na okraji průchozí otvor o něco širší než kolo.
Na druhé straně udělejte další otvor, jako je tento.
Závěrečný krok:
1. Vložte čep do vyvrtaného otvoru.
2. Nasaďte na něj obrobek.
3. Pomocí šroubováku našroubujte matice na čepy.
4. Pomocí šroubů připevněte spodní část laminátu k liště. Lze vrtat a zahlubovat přímo na nástroji.
5. Nyní upevněte šrouby.
Umístění ložisek Vytvořte římsu:
Na trámu si vyznačte čáry, na které se budou připevňovat kola.
Pilkou na železo nařízněte ložiskové body.
Odstranění přebytečného dřeva. Zde se hodí dláto a kladivo.
Zajistěte ložiska:
1. Nakreslete osu pro středy kol.
2. Pomocí kuchyňského nože zdrsněte výstupky do válcovitého tvaru.
3. Vložte ložiska do připravených drážek.
Tip: Pro lepší funkčnost přilepte povrch, na kterém jsou kola namontována.
Dokončovací část Připevněte druhý okraj laminátu.
Vložte nůž elektrického hoblíku mezi horní a spodní desku a upevněte jej maticemi.

Vypracování: Který ze dvou typů je lepší. vertikální nebo horizontální??

Jak provést úpravy

Nože elektrického hoblíku musí být správně seřízeny, aby byla zajištěna dobrá povrchová úprava materiálu. Tento postup je důležitý zejména před zahájením práce na novém nástroji. Následující kritéria ukazují, že je třeba seřídit lopatky

 • cizí zvuky vznikající při používání hoblíku;
 • detekce vibrací nástroje;
 • špatná povrchová úprava (vlnky, drážky, vlákna)
 • nutnost použití síly při práci.

Pro nastavení lopatek je vhodné se řídit důležitými parametry Například:

Seřízení nože by se mělo provádět s určitým nářadím:

Při seřizování je třeba dodržet následující postup operací. Například:

 • Otočte hoblík vzhůru nohama na pevný a stabilní povrch.
 • Odstraňte zbytky pryskyřice z povrchu lopatek pomocí rozpouštědla.
 • Nastavte přední část patky nástroje do polohy vhodné pro minimální hloubku hoblování.
 • Umístěte nůž do mezery v základně.
 • Umístěte pravítko na základní desku.
 • Pokud čepel nedosáhne na pravítko, zvedněte čepel na úroveň pravítka povolením šroubů pomocí imbusového klíče.
See also  Jak rozebrat ráčnový šroubovák

Když jsou nože ve správné poloze, utáhněte upevňovací prvky. Tento postup opakujte pro všechny přílohy. Dbejte na to, aby mezery mezi lopatkami byly stejně velké.

Abyste zabránili vibracím nářadí během práce, vyvarujte se nevyvážení bubnu. Za tímto účelem je vhodné jej otáčet rukou a zkontrolovat jeho schopnost snadného otáčení.

Pokud je elektrický hoblík vybaven rovnými noži, neměly by vyčnívat více než 0,5 mm nad základnu a kruhové nože by neměly vyčnívat více než 1,0 mm nad základnu.

Moderní modely nástrojů jsou vybaveny speciálními šrouby, jejichž otáčením lze nastavit polohu nožů.

Kdy vyměnit nože?

Buben se při zpracování dřeva otáčí. Řezná hrana nože při pohybu nástroje vpřed odřezává částečky materiálu. Ostrost čepele se postupně snižuje.

V opracovávaných deskách se mohou vyskytovat cizí částice (hřebíky, nečistoty, kousky ztuhlé malty, pokud byly desky použity na bednění nebo omítání), což může vést k rychlému opotřebení.

Uzly a suky v masivu snižují ostrost ostření. Hoblování bude probíhat kolmo na vlákna.

připevnit, nože, hoblíku

Elektrický rotační nástroj pro broušení nožů vlastníma rukama

Používání zařízení s tupými lopatkami způsobuje dodatečné zatížení motoru a předčasné opotřebení. Kromě toho se zhoršuje kvalita zpracování.

Domácí ostření čepelí elektrického nářadí není tak obtížné, pokud jste opatrní.

potřebné materiály

 • Brusný kámen: hrubý pro základní broušení, jemný pro dokončovací broušení;
 • dvě laminátové desky, dřevěný špalek. pokud si chcete vyrobit vlastní ořezávátko.

Přečtěte si: Jak vybrat excentrickou brusku: 5 tipů a triků

Nástroje

 • pilka na železo;
 • brousicí stroj;
 • svorka nože;
 • vládce;
 • šroubovák;
 • tužka;
 • nůž na dřevo;
 • dláto;
 • kladivo;
 • upevňovací šrouby a svorníky;
 • elektrická vrtačka;
 • hoblovací nůž;
 • dvě stejná ložiska.

Jak zvládnout ostření vlastníma rukama:

Opatrně je přišroubujte k upínacímu dílu tak, aby okraje byly v jedné rovině.

Vedení nožů po brusném materiálu provádějte plynule a mírným tlakem. Je důležité dbát na to, aby byly čepele nabroušeny současně. Tím se zachová původní úhel ostření.

Tip: Aby brusný prach nevlétl do obličeje, je lepší kámen předem navlhčit.

Kontrola funkce: zkontrolujte, zda nejsou nože poškozené, a ujistěte se, že je řezná část dostatečně ostrá.

Nasaďte desky na elektrický kráječ a nastavte je.

Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete příslušenství mírně naostřit. Pro tupé nože je zapotřebí speciální nástroj. Je však možné si ji vyrobit i sám.

Jak vyrobit brousek

Vyrobit si sám brousicí vozík není snadné, ale je to možné.

Vytvoření těla Vytvoření polotovarů pro spojovací prvky:
1. Pomocí tužky vyznačte osu na laminátu.
2. Vyznačte na něm několik bodů, které jsou o něco širší než šířka nože elektrického hoblíku.
3. Pomocí elektrické vrtačky vytvořte otvory pro hmoždinky.
4. Nyní proveďte totéž s dalším kusem laminátu. První lze použít jako šablonu.
Přeneste naměřené hodnoty do těla budoucího nářadí:
Umístěte dřevěný špalík do svislé polohy.
Udělejte průchozí otvor na okraji, přičemž vzdálenost musí být o něco větší než kolo.
Na druhé straně udělejte další otvor, jako je tento.
Dokončovací práce:
1. Vložte svorník do vyvrtaného otvoru.
2. Nasaďte na něj díl.
3. Pomocí šroubováku našroubujte matice na čepy.
4. Pomocí šroubů připevněte spodní část laminátu k nosníku. Lze ji vrtat a zapouštět přímo na místě.
5. Nyní utáhněte šrouby.
Vložení ložisek Vytvoření výstupku:
Vyznačte si na nosníku čáry, na které budou kola připevněna.
Pilkou na železo ji nařízněte v místech ložisek.
Odstranění přebytečného dřeva. Dláto a kladivo se vám budou hodit.
Oprava ložisek:
1. Zhotovení čepu pro středy kol.
2. Pomocí nože vytvarujte výstupky do válcovitého tvaru.
3. Přibíjení ložisek do připravených drážek.
Tip: Pro lepší upevnění můžete na montážní plochu kol nanést lepidlo.
Dokončovací část Připevněte druhou laminátovou desku.
Vložte elektrický hoblovací nůž mezi horní a spodní desku a upevněte jej maticemi.

Vypracování: Který ze dvou typů je lepší. vertikální nebo horizontální??

| Denial of responsibility | Contacts |RSS