Jak řezat čtvercové trubky úhlovou bruskou

Jak řezat čtvercové trubky úhlovou bruskou

Práce s úhlovou bruskou se zdá být na první pohled snadná a jednoduchá. Ale to je pro lidi, kteří nikdy předtím nemuseli řezat trubku. Pro rovnoměrný průběh je důležitých několik základních informací a triků. Velkou roli hraje zejména předběžné značení a také udržování úhlové brusky v určité poloze při práci při vysokých otáčkách.

Při pohledu na materiál a brusku, zejména pokud je vybavena velkým řezným kotoučem, se zdá, že vše proběhne rychle a hrana bude dokonale rovná. Operace se zdá být samozřejmá, což řemeslníky uvádí v omyl.

Později, při spojování dílů, se ukáže, že bez značení není výsledek zdaleka dokonalý.

Řez velkoprofilové trubky

Tento materiál je čtvercový. Někteří lidé se mylně domnívají, že hranice se určuje pomocí metru. Pokud se budete řídit tímto druhem rady, zničíte profilovou trubku.

Pro kvalitní řez pod úhlem 45° doporučujeme vyzbrojit se obyčejným školním pravítkem ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Značení se provádí podle schématu:

 • Načrtněte přímku pro ořezávací linku kolmou na stranu dílu.
 • Otočte trubku a nakreslete šikmou čáru na přilehlé hraně pod úhlem 45 stupňů.
 • Opět ji nakloníme a nakreslíme kolmici.
 • Spojte úhlopříčky na čtvrtém okraji.

Dále pokračujte s úhlovou bruskou. Pro větší pohodlí doporučujeme použít maskovací pásku.

Řez kulaté trubky

Vážným problémem pro některé řemeslníky je řezání válcové trubky pod úhlem 45°. Po vyrovnání by měl vzniknout dokonalý úhel. Měření a obkreslování materiálu pomocí metru je velmi obtížné. Doporučujeme použít jednoduchý způsob.

List papíru A4 se přeloží šikmo do trojúhelníku tak, aby horní a dolní roh dokonale lícovaly. Odstraňte přebytečný materiál a trojúhelník přeložte na polovinu. Nyní začněte psát osnovu.

Jak řezat trubky úhlovou bruskou: techniky práce s úhlovou bruskou

Mnoho lidí, kteří nejsou obeznámeni se složitými úkony s úhlovými bruskami, považuje práci s úhlovou bruskou za elementární. Naučit se používat brusku však neznamená jen uříznout pár prutů výztuže.

Ve skutečnosti je to věda s mnoha nuancemi a pravidly. Dnešní článek je jen malou částí této práce.

Redakce časopisu HouseChief nabízí čtenářům přehled o nejjednodušším způsobu, jak rovnoměrně řezat válcovou (vodovodní) nebo čtvercovou (tvarovou) trubku pod libovolným úhlem.

Řezání trubek úhlovou bruskou není tak snadné, jak se na první pohled zdá

Běžný kolmý řez pod úhlem 90°

Někteří lidé se domnívají, že není ani nutné dělat značky, zejména pokud máte v ruce velkou úhlovou brusku s velkým řezným kotoučem. Poté však mohou nastat problémy při vyrovnávání trubek, které byly řezány bez označení.

Abyste se jim vyhnuli, můžete kolem potrubí použít jednoduchou elektrikářskou nebo maskovací pásku. Okraje trubky by se měly v počátečním a koncovém bodě dokonale překrývat.

Při správném postupu se po rozřezání obě trubky spojí a vytvoří dokonale rovnou trubku bez mezer.

řezat, čtvercové, trubky, úhlovou, bruskou

Označení lze snadno provést pomocí lepicí pásky

Řezání válcové trubky pod úhlem 45º

Často je nutné řezat trubky pod úhlem 45°, což je pro mnoho lidí docela problém. Hlavním účelem řezu je vytvořit dokonalý úhel 90º po spojení lepicích kotoučů. Takový problém je obtížné vyřešit pomocí svinovacího metru, ale existuje metoda, která svou jednoduchostí ohromí i některé začínající řemeslníky.

Pro tuto metodu budete potřebovat obyčejný list papíru A4. Měla by být přeložena šikmo, přesně zarovnaná na horním a bočním okraji. Odstraňte přebytečnou část listu papíru. Nyní získaný trojúhelník ještě jednou přeložte tak, aby čára pro ohýbací trimr vedla od jeho vrcholu ke středu základny. Šablona je připravena, můžete začít označovat potrubí.

See also  Jaká kola pro jednonápravový traktor?

Pomocí obyčejného listu papíru vyznačte diagonálně trubku

Jak použít papírovou šablonu k vyznačení řezu 45º

Získaný dvojitý trojúhelník rozřízněte na 2 části, omotejte jej kolem trubky a zafixujte jeho polohu pomocí maskovací pásky.

Šablona by měla být umístěna tak, aby jeden okraj základny lícoval s druhým. Nyní máme 2 obrobky se správným průměrem. Pomocí nůžek zaoblíme horní roh obou a přiložíme jeden k druhému.

Zbývá jen umístit šablonu na trubku a označit řez křídou nebo obyčejnou tužkou.

Zbývá jen opatrně naříznout kov podél vyznačené linie

Jak provést řez 45º na čtvercové trubce

Někteří “odborníci” tvrdí, že u čtvercového průřezu, jako je profilová trubka, můžete provést řez pod úhlem 45° pomocí jednoduchého metru.

Redakce časopisu HouseChief čtenářům podobný postup nedoporučuje, pokud neplánují materiál zkazit. Skutečnost, že je velmi obtížné provést takovou práci dokonale, když se měří metrem.

Školní pravítko ve tvaru rovnostranného trojúhelníku je pro tuto práci jako stvořené.

Vynikající pomůcka nejen do školy, ale i pro práci s kovem

Nejprve se na jedné z ploch nakreslí přímka kolmá ke straně trubky. Poté se výrobek otočí a na sousední okraj se nanese šikmé značení vycházející z okraje prvního pásu pod úhlem 45º. Zde není nutné nic měřit, vše je již vyrobeno výrobcem trojúhelníkového pravítka.

Poté je třeba profilovou trubku ještě jednou otočit a vyrovnat. Nyní zbývá spojit začátek a konec čáry na čtvrté hraně diagonálně. Vše můžete bez obav provádět pomocí úhlové brusky. takové řezy jsou v ideálním případě spojeny v pravém úhlu 90°. Pro usnadnění práce můžete okraj pásu oblepit malířskou páskou.

Tím se zvýší přehlednost a usnadní se řezání přímo v linii.

Pokud máte čas, můžete si pro usnadnění značení takovou šablonu svařit

Závěrečná část

Nemyslete si, že úhlová bruska s řezným kotoučem je nástroj, který se používá pouze k demontáži ocelových konstrukcí a není třeba s ním zacházet opatrně. Spíše naopak.

Úhlová bruska vyžaduje maximální soustředění a přesnost.

Jedná se o poměrně traumatizující nástroj, a proto při práci s ním nezapomínejte nejen na správnost značení, ale také na bezpečnostní požadavky.

Pouze přesný výpočet a řezání umožní dokonalé vyrovnání trubky pod úhlem

Redakce časopisu HouseChief doufá, že metody popsané v dnešním článku pomohou začátečníkům při různých opravách. Pokud máte při čtení tohoto článku nějaké dotazy, neváhejte se zeptat. Tam můžete také popsat své zkušenosti s řezáním trubek, které mohou být užitečné pro ostatní čtenáře.

Na závěr vám doporučujeme shlédnout krátké video, které vám vysvětlí něco více o způsobech práce s úhlovou bruskou.

Rozřízněte plech kolmo pod úhlem 90º

Při příčném řezání výrobku jsou kruhové válcové trubky obklopeny papírem, zatímco plné profily jsou po obvodu řezány. Okraje archu by se měly překrývat a poté se upevní lepidlem, lepicí páskou nebo lepicí páskou. Označení řezu. Použití konstrukčního úhlu.

Na vyznačené hranici se úhlovou bruskou opatrně provede jemný svislý řez, který se postupně prohlubuje, až se trubka prořízne. Při dodržení všech pravidel se obvody obou výrobků snadno vyrovnají a vytvoří se tak dutina bez mezer.

Řezání pod úhlem 45º vyžaduje určitá pravidla

Jednoduché způsoby rovnoměrného řezání trubek úhlovou bruskou: mistrovská třída

Mnoho lidí, kteří se neseznámili se složitými pracemi s úhlovými bruskami, si myslí, že práce s úhlovou bruskou je elementární. Abyste se však naučili s tímto nástrojem pracovat, nestačí vám jen uříznout několik prutů výztuže. Ve skutečnosti je to celá věda s mnoha nuancemi a pravidly. Dnešní článek se bude zabývat pouze malou částí této práce. Redakce HouseChief nabízí čtenářům přehled o tom, jak nejsnáze rovnoměrně rozříznout válcovou (vodovodní) nebo čtvercovou trubku pod určitým úhlem.

Řezání trubek úhlovou bruskou není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát

Jak řezat litinové potrubí

Pokud je potrubí vyrobeno z litiny, je třeba použít určité znalosti k jeho správnému řezání. Tento materiál se vyznačuje vysokou křehkostí, což znamená, že před řezáním takové trubky je třeba určit algoritmus činnosti.

 • Označte ji stejným způsobem jako ocelovou trubku.
 • V místě řezu umístěte dřevěný špalek jako podpěru.
 • Pak po obvodu odřízněte několik milimetrů.
 • Poté se do drážky vloží dláto a kladivem se musí zasadit ostrý a silný úder.
See also  Jak řezat rohovou lištu

V důsledku toho se podél linie rozdělí a vytvoří dostatečně rovnoměrný řez, který lze v případě potřeby dále zpracovat.

Jak správně držet úhlovou brusku

Mnoho lidí má úhlovou brusku, ale většina neví, jak ji správně používat a jak ji držet. To vede nejen k chybné práci, ale také k vážným zraněním. Úhlová bruska je poměrně nebezpečný elektrický nástroj.

Brusný kotouč musí být nasazen vzorem nahoru a zajištěn speciální maticí.

Osoba s vedoucí pravou rukou drží úhlovou brusku za rukojeť pravou rukou. Kolo musí být umístěno na levé straně stroje a bezpečnostní kryt musí kolo shora zakrývat. Otáčení je takové, že při řezání létají jiskry k obsluze. Pokud se kotouč úhlové brusky zasekne a úhlová bruska se uvolní, nepojede směrem k fréze, ale opačným směrem.

Levá ruka drží stroj za rukojeť, která je našroubovaná do otvoru se závitem v tělese. Pro speciální použití jich existuje několik, ale správná poloha rukojeti je pouze směrem nahoru.

Taková pozice stroje vyžaduje použití ochranných pomůcek. K ochraně očí a odkryté části obličeje použijte ochranné brýle nebo. ještě lépe. obličejovou masku. Při řezání noste přiléhavý oblek, který chrání odhalené části těla před jiskrami a odletujícími úlomky.

Spin

Tuto metodu používám nejčastěji při řezání malých průřezů trubek.

Trubku položím ke zdi volným koncem k rohu (v případě potřeby ji něčím podložím, aby se neodkutálela). V místě řezu se dotkněte trubky tužkou nebo fixem. Abych si udržel ruku v klidu, opřu ji o zeď. U okraje otáčím trubku a tužka načrtne přímku pro ořezávač řezu.

Může se zdát, že tato metoda je vhodná pouze pro malé trubky. Na jednom místě se nám podařilo vytyčit trubku o průměru něco málo přes metr.

Přinesl jednou v obchodě potrubí o délce tří metrů a něco o jeden metr 20 metrů napříč, nepamatuji si přesně. Bylo nám řečeno, abychom ho odpojili. Je to pro nás neobvyklý úkol, abychom to řekli na rovinu. Ale pochopili jsme to správně.

Po brainstormingu jsme šli k truhláři a dostali jsme z továrny překližku. Jednou rukou ji pevně umístěte pod trubku (v úhlu k budoucí linii řezu). Podél 2. strany vedeme podél podlahy ořezávací čáru. jedná se o kolmici.

Pak je to přesně tak, jak jsem popsal výše, výhradně ve velkém měřítku. Dva muži válcovali trubku a snažili se o to velmi mírně. Třetí muž přidržel značku u trubky a vedl ji po čáře vyznačené na podlaze. Na konci je řádek uzavřen, což znamená, že jsme skončili. Žádný úkol není nepřekonatelný. Stačí jen vynalézavost.

To je pro mě vše. Děkujeme vám za přečtení. Pokud byl článek užitečný, přihlaste se k odběru kanálu a samozřejmě nám dejte palec nahoru.

Jak řezat trubky úhlovou bruskou: pod úhlem 45 stupňů, ve velkých průměrech a po obvodu

Trubky jsou nejběžnější formou kovového a plastového materiálu. Tyto výrobky se používají v různých oblastech.

V závislosti na použití se výrobky řežou na správnou délku, buď rovně, nebo s určitým zkosením. Používá se několik způsobů řezání, včetně použití úhlové brusky.

Pochopení rovnoměrného řezání trubek úhlovou bruskou.

Jak řezat čtvercové trubky úhlovou bruskou

Pro dosažení rovného řezu úhlovou bruskou doporučujeme použít speciální nástavce pro upevnění kovového obrobku. Můžete použít vámi připravené šablony, skládačky nebo svěráky.

řezat, čtvercové, trubky, úhlovou, bruskou

Oblast řezu musí být vyznačena velmi přesně, aby řez nebyl jednostranný. Pro velké objemy prací se k řezání trubek pro průmyslové účely používají speciální zařízení v podobě soustruhů nebo pásových pil.

V kovové části lze provádět svislé i vodorovné řezy a řezat libovolné úhly.

Ořezávání čtvercových trubek

Řezání pod pravým úhlem je poměrně jednoduché. Jednoduše upněte kovový díl, označte linii řezu a rovně trubku uřízněte. Konec odříznutého kusu trubky musí být nad sloupky.

K označení řezu je vhodná široká nebo úzká lepicí páska, fix nebo obyčejná tužka. Jednoduše obtočte obrobek, označte oblast řezu a proveďte rovný řez. Při navíjení musí být oba konce pásky přesně za sebou

See also  Odlučovač oleje pro kompresor vlastníma rukama

Metody řezání kovů pro šikmé výrobky

Běžný kolmý řez úhlovou bruskou pod úhlem 90° je rychlý a efektivní, pokud se budete řídit radami odborníků.

Mnoho lidí si myslí, že pokud se k řezání používá velký, silný nástroj s velkým, silným kotoučem, pak nelze provést žádné značení. Řezání bez označení se nedoporučuje, protože díly nemusí být po řezání v jedné linii.

Vezměte prosím na vědomí! Než pochopíte, jak rovnoměrně řezat trubku velkou úhlovou bruskou, je lepší udělat několik značek, ujistit se, že výpočty jsou přesné. Pokud jste profil nebo plynové potrubí správně nerozřezali, musíte začít znovu.

Vlastnosti řezání válcové trubky při 45

Řez pod úhlem 45 stupňů se nejčastěji vyžaduje při instalaci topení nebo vodovodních systémů. Hlavní obtíž při provádění prací spočívá v tom, že po vyrovnání řezaných částí trubky musí být pravý úhel 90 stupňů. K dosažení kvalitního řezu pomáhá jednoduchá metoda přípravy šablony:

 • Připravte si obyčejný bílý list papíru.
 • Přeložte ji diagonálně.
 • Vyčnívající část listu je třeba odstřihnout nůžkami, aby vznikl rozložený čtverec.
 • Obtočte trojúhelník kolem trubky tak, aby jeho delší strana byla rovnoběžná s průřezem.

Papírová šablona je vynikající pro řezání kovových předmětů uprostřed.

Vzniklý trojúhelník rozpůlíme a rozdělíme na dvě části. Šablony by se měly omotat kolem trubky a zajistit páskou nebo lepicí páskou. Šablony musí být umístěny tak, aby jeden okraj základny lícoval s druhým.

Pomocí nůžek zaoblete horní rohy obou šablon. Obě získané šablony o správném průměru je třeba nasunout na trubku a řez označit křídou nebo tužkou. Připravenou a označenou část lze bezpečně odříznout.

U trubek s malým průměrem, které je třeba řezat těsně u okraje, se osvědčuje metoda značení pomocí nádoby s vodou. Na hluboké nádobě si vyznačte požadovaný úhel řezu, pak vložte konec trubky do vody a nakloňte ji směrem k vyznačenému úhlu. Jako značka pro řez by se měl použít rybářský vlasec pro zastřihovač.

Jak provést 45° řez na profilové trubce

Ne každý ví, jak správně a kvalitně řezat profilovou trubku pod úhlem 45 stupňů úhlovou bruskou. Odborníci doporučují použít obyčejné trojúhelníkové pravítko k označení trubky čtvercového průřezu.

Nejprve nakreslete přímku kolmou k boku trubky na hraně. Poté je třeba obrobek otočit a sousední hranu označit lomítkem. Musí vycházet z okraje prvního pásu pod úhlem 45 stupňů.

Poté se obrobek znovu otočí a nakreslí se kolmá čára pro ořezávač. Na čtvrté hraně zbývá jen diagonálně spojit dříve nakreslené proužky. Nyní můžete začít řezat.

Další informace! Mnoho odborníků se domnívá, že nejlepším způsobem, jak označit profilovanou trubku, je svinovací metr. S tímto nástrojem je však velmi obtížné dosáhnout dokonalého řezu. mohl by vytvořit nerovnoměrný řez. Školní pravítko tento úkol zvládne mnohem lépe.

Pravidla pro řezání trubek z různých kovů

I v rukou mistra brusiče je to poměrně nebezpečný nástroj. Při práci s ním byste měli dodržovat bezpečnostní opatření a být co nejvíce soustředění. V opačném případě byste mohli nejen poškodit kovový obrobek, ale také se zranit.

Každý pracovník v kovovýrobě musí vědět, jak správně řezat trubky pod úhlem 45 stupňů pomocí úhlové brusky. Pilový kotouč musí být namontován zrnem nahoru a upnut speciální maticí. Trubky z různých kovů musí být řezány podle následujících pravidel.

Práce s hliníkovými obrobky

Hliník je měkký materiál, proto pro řezání úhlovou bruskou použijte jiný typ kotouče. Při práci s měkkými kovy, jako je hliník nebo měď, není možné provést řez najednou. Pilový kotouč se jednoduše zasekne v materiálu.

Velmi opatrně proveďte řez speciálním kotoučem. Stejný řez zpracovávejte vždy několikrát.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS