Jak řezat desku pod úhlem 45 stupňů

Techniky pro hladký řez s kotoučovou pilou i bez ní a také to, co lze řezat a jak ji správně používat

K obsluze ruční kotoučové pily není potřeba žádná zvláštní kvalifikace. Stačí si to poprvé vyzkoušet, pak uživatel během několika řezů pochopí schopnosti nástroje: jak rychle řeže, jak silně je třeba tlačit, aby se motor “neudusil”, jak se elektrická pila chová při startu, jak je natažená šňůra, aby se nedostala pod pilu. Pro jednoduché řezání, například palivového dřeva.

Přesné řezání a dosažení přesného truhlářského řezu (plus/minus 1 mm nebo stupeň) je o něco obtížnější. Je obtížné, ale v zásadě možné dosáhnout s takovým nástrojem větší přesnosti. Tyto tolerance jsou však ve většině případů přijatelné, pokud vezmeme v úvahu, že dřevo je schopné se smršťovat a bobtnat, měnit objem a rozměry s velkou amplitudou (až 10 %). K přesnému opracování šperků se používají další nástroje, včetně ručních pil s jemným ozubením.

Musíte vědět, s jakými tlustými deskami máte pracovat. Důležitý je také výběr pily. Pro přesný řez je nejlepší nůž s více zuby. Pokud má kotouč řídké zuby, bude řez rychlejší, ale řez bude hrubší.

Řezy s touto pilou jsou obvykle hladké a téměř bez třísek

Jak provést řez pod úhlem 45 stupňů?

Tento úhel se vyskytuje při výrobě různých výrobků. Začněme řezat. Nejprve se patka pily pohybuje pod úhlem devadesáti stupňů. V závislosti na modelu je na boční podrážce červený šroub, který je třeba vyšroubovat.

Podeševní deska se pak otočí pod úhlem 45 stupňů a šroub se zajistí dozadu. Vezměte si kus dřevotřískové desky jako obrobek. Upevníme ji svorkami na desku stolu tak, aby byl kus vyříznutý ze stolu.

Po nastavení řetězce. Obvykle je součástí kotoučové pily. Pila má 2 značky nula a 45. Uřízneme 30 milimetrů, pro které spojíme tři na čáře se značkou pětačtyřicet na pravítku. Poté utáhněte šroub, který zajišťuje pravítko.

Pak je třeba umístit patní desku tak, aby se pravítko opíralo o okraj obrobku. Pila se spustí a po úplném odvinutí se pravítko pevně přitiskne k okraji obrobku a posune se dopředu.

Vidět radu

Pokud řežete hrany pomocí třísky, musíte provést následující kroky:

 • Vezměte malý list 6mm dřevovláknité desky.
 • Přilepte tento list k podstavci pomocí lepicí pásky.
 • Se zapnutou kotoučovou pilou ponoříme kotouč do tvrdé desky, abychom získali nulový zářez.
See also  Jak řezat sklo na stroji bez provázku

Přesná řezací šablona

Jak se dostat do výběru? Zařízení je vyrobeno s malým uložením, po stisknutí kruhového dorazu jsme odřízli okraj základny na správnou délku. Pilový kotouč definuje ořezávací kotouč pro řezání pilových kotoučů.

Místo pily je deska označena. Přitlačí se spodním důrazem, aby se deska přizpůsobila, a hrana se zarovná. Protože pila nejprve prochází zařízením, jsou řezné desky přesnější.

Proveďte přímý řez kotoučovou pilou

Pro výrobu vodítka vezmeme kus překližky o šířce dvacet pět až třicet centimetrů. Musí být zajištěn podél vyznačené linie řezu.

Pokud máte dlouhý materiál k řezání, zabere vám měření a přizpůsobení rovné hrany značce spoustu času. Pro usnadnění si můžete sami vyrobit šablonu, např. z dřevovláknité desky. Okraj šablony se zarovná se značkou na obrobku a na zadní stranu se připevní rovná lišta, která se musí zajistit svorkou.

Podobný vzor můžete použít i pro použití skládačky nebo frézy.

Způsob spojování desek bez ořezávání

Střešní architrávy často nejsou vždy seříznuty pod úhlem pro spoj, ale jsou spojeny pod pravým úhlem. Tento způsob spojování architrávů nevyžaduje žádné speciální úpravy, což je velmi výhodné. Tato metoda také vypadá moderněji a atraktivněji.

Pokud přesto potřebujete díl naříznout pod úhlem, měli byste použít kleště, jednoduché zařízení, které vypadá jako malá krabička. Přípravek je vybaven drážkami pro pilku nebo dlouhý ostrý nůž. Tyto řezy se samozřejmě provádějí tak, aby tvořily rovnoměrný a přesný úhel 45 stupňů.

Pokosová pila může být vybavena několika zářezy najednou, přičemž každý z nich může být pod jiným úhlem. To je praktické, protože jedním zařízením lze ořezávat všechny druhy detailů pod různými úhly.

K dispozici je také nastavitelný výkonový rám. Drážky v takovém dlátu lze nastavit, takže řemeslník může nastavit přesně takový úhel, jaký je v danou chvíli potřeba. Zejména drážky v takovém dlátu lze poměrně snadno nastavit pod úhlem 45°.

Nyní můžete obrobek snadno oříznout. Do jednotky vložíte lištu, obkladový pás nebo lištu, pak vložíte pilu do drážek a jednoduše odříznete přebytečný materiál. Výsledkem je dokonalý úhel 45 stupňů.

Co dělat, když nemáte skládačku?? Velmi jednoduché. Je nutné vytvořit šablonu, na kterou nebude obtížné přenést na obrobky potřebné značky. Šablonou může být silný karton nebo něco jiného, co je vhodné pro danou příležitost.

Speciální funkce pro řezání pod různými úhly

Vyřešili jsme, jak obecně řezat lišty. Ale má také některé další nuance řezání různých rohů tohoto produktu.

Vnitřní podlahová deska

Nejprve vyrovnejte levou a pravou lištu do pravého úhlu. Vložte levý díl do spojovačky, přidržte jej na vnější straně a odřízněte vnitřní levý roh. Totéž pak uděláme s pravým. Hotovo.

Vnější podlahová deska

V tomto případě pomocí řezačky drátu neřežeme vnitřní hrany, ale vnější hrany. Zbytek operace je podobný.

See also  Co lze řezat z překližky elektrickou skládačkou

Vnější strop

Stropní rohy na vnitřní straně zařízení jsme již vyřízli. Vložením levé lišty do diagonální spojky seřízneme levý vnější roh. Vložte pravý okraj. pravý vnější okraj.

Vnitřní strop

Stejně jako vnější roh jsme vyřízli i vnitřní roh. Odřízněte pouze vnitřní levý a pravý okraj.

Důležité si zapamatovat: výrobek vždy připevňujte ke stropu obráceně. Vložte ji proto do skládačky obráceně. To vám pomůže správně naříznout lištu

To vám pomůže správně nařezat lišty.

Vnější rohy

Může se stát, že místnost má nejen vnitřní rohy, ale také vnější rohy, které je třeba rovněž opatřit lištou (viz lišta). foto). Jak na to? I to lze provést několika způsoby. Nejjednodušší způsob, stejně jako u vnitřních rohů, je použít k jejich řezání truhlářskou frézu. Vnější spoje je třeba řezat tak, aby strana, která má být přilepena ke stropu, byla na povrchu přípravku a strana přitlačená ke stěně byla u stěny přípravku.

Stejně jako u vnitřních rohů můžete také označit nakreslením čáry na stropě, např. Postup je stejný jako u vnitřních rohů.

Obrobek můžete označit tak, že jej přidržíte u stěny a podél spodního okraje obrobku obkreslíte ořezávací čáru (viz foto). foto).

Pokud se vám zdá, že je vnější roh příliš zaoblený, můžete spoj zjemnit nožem.

Ořezávání stropního soklu. Vnější a vnitřní rohy

K místu, kde se stýkají, se přímo podél budoucího spoje připevní střihací šňůra. Od bodu na stropě k druhému bodu na stropě. Označení je čára, na které se mají řezat nebo odřezávat spojovací části nástroje. Díky těmto trikům se můžete přestat ptát, jak oříznout rohy stropního soklu.

Bezpečnostní požadavky na práci

Abyste předešli zranění, je důležité dodržovat základní zásady:

 • Před použitím elektrického nářadí si přečtěte návod k použití dodaný s nářadím a porozumějte mu.
 • Řetězová pila je nebezpečný nástroj, proto byste neměli pracovat pod vlivem alkoholu nebo nemocní.
 • Řetězovou pilu držte oběma rukama. Bezpečný úchop vám umožní kontrolovat pohyb nástroje a udržet jeho polohu v případě neočekávaných trhnutí a zpětného rázu.
 • Při práci nesmíte mít na rukou žádné palivo nebo olej, protože to snižuje přilnavost.
 • Nepoužívejte pilu, pokud je poškozená, neúplně sestavená nebo není seřízená.
 • Za provozu by se na stroji neměly zdržovat děti ani zvířata.
 • Pokud nejste zkušení, neměli byste motorovou pilu používat na schodech nebo jiných nestabilních plochách.
 • Neřežte s nataženýma rukama a nad výškou ramen.

Pokud budete dodržovat výše popsaná pravidla, riziko zranění se výrazně sníží.

Způsob spojování architrávů bez ořezávání

Střešní architrávy se dnes často neseřezávají pod úhlem pro následné spárování, ale spojují se v pravém úhlu. Tento způsob spojování pásů nevyžaduje žádné speciální ořezávání, což je velmi výhodné. Kromě toho tato metoda vypadá moderněji a atraktivněji.

Pokud potřebujete díl řezat pod úhlem, vyplatí se pořídit si truhlářskou frézu. jednoduchý nástroj, který vypadá jako malá krabička. Pokosová pila má drážky pro pilku nebo dlouhý ostrý nůž. Tyto drážky jsou samozřejmě vyrobeny tak, aby svíraly rovnoměrný a přesný úhel 45 stupňů.

See also  Jak řezat pracovní desku z umělého kamene

Pokosová pila může být vybavena několika zářezy najednou, přičemž každý z nich může být pod jiným úhlem. Je to výhodné, protože všechny druhy detailů lze ořezávat pod různými úhly pomocí jediného zařízení.

V prodeji jsou nastavitelné židle. Drážky na tomto dlátu jsou nastavitelné, takže řemeslník může v každém okamžiku nastavit požadovaný úhel. Zejména je snadné nastavit drážky v příčné pile na 45 stupňů.

Obrobek lze snadno podříznout. Do rámu se vloží bageta, architráv nebo sokl, poté se do drážek vloží pila a přebytečné části se jednoduše odříznou. Následně se zatáčka vyklube ideální, přesně v úhlu 45 stupňů.

Co dělat, když nemáte dláto?? Velmi jednoduché. Musíte si vytvořit šablonu, pomocí které snadno přenesete potřebné značky na obrobky. Šablonou může být silný karton nebo něco jiného, co je vhodné pro danou příležitost.

Zastřihování “na místě”

V praxi nemusí být stěny, podlahy a stropy vždy dokonale rovné. Většinou jsou mírně nerovnoměrné. Z tohoto důvodu není třeba ořezávat polotovary pod přesnými úhly, protože stejně dokonale nesedí.

Místo toho je někdy vhodné tyto stropní lišty přímo na místě oříznout. To znamená, že se nejprve nalepí jeden pásek soklové lišty, ořízne se v rohu a druhý pásek se ořízne pod ním.

Dokonalého střihu samozřejmě pravděpodobně nedosáhnete. Pokud se však někdy v rohu vyskytne malá mezera, lze ji vždy utěsnit tmelem nebo sádrovou omítkou. Nic zvláštního.

Jak vyříznout sokl nebo roh bagety bez dláta

Soklová lišta je překryvný rám, který je neoddělitelnou součástí dveřního nebo okenního otvoru. Jedná se o dekorativní detail v podobě tvarovaných lamel. Existují také vyřezávané pláty, které se liší tím, že jsou vyrobeny ze dřeva a často jsou zdobeny bohatou řezbou. Úloha rámu není pouze dekorativní, ale umožňuje mírně eliminovat takové nežádoucí výduchy v oblasti mezery mezi stěnou a rámem okna nebo dveří překrytím.

Variabilní úhly řezu

Díky různým úhlům řezu můžete kloub naklonit podle potřeby. V případě nestandardních úhlů můžete spoj přesně vytvořit změřením požadovaného úhlu řezu pomocí nastavitelného otvírače nebo obrysového měřidla. Umístěte paličku přesně do poloviny tohoto úhlu a vyznačte si na každém dílu odpovídající značky. Poté nastavte malku do stejného úhlu a můžete vytvořit úhledný spoj.

řezat, desku, úhlem, stupňů
| Denial of responsibility | Contacts |RSS