Co lze dělat s frézou na dřevo

Zde je uvedeno, co je frézování a co je jeho podstatou

Frézování je jedním z hlavních způsobů opracování tvrdých materiálů za účelem tvarování součástí. Existuje mnoho dalších běžných metod obrábění kovů. odlévání, kování, řezání různými způsoby, lisování, soustružení. Frézování je někdy jediným způsobem, jak vyříznout požadovaný díl nebo vytvořit požadovaný vzor bez použití ruční frézy.

V zásadě lze ruční řezbu do dřeva považovat za frézování. Existuje však jasný rozdíl. jako frézování se označuje pouze obrábění, které se provádí rotační frézou na ručních nebo stacionárních strojích.

Pokud pomineme další jednoduché techniky zpracování dřeva, jako je řezání, štípání, hoblování a vrtání, zbývají dvě hlavní oblasti zpracování dřeva.

 • soustružení. závitování rotujícího obrobku za účelem vytvoření požadovaného tvaru v průměru obrobku
 • frézování. tvarování lineárních (ne radiálních), podélných tvarů.

Použití frézovaných dílů je nekonečné. Takové obrobky se vyskytují v mnoha složitých moderních výrobcích. Operace je náročná na pracovní sílu, ale někdy ji nelze nahradit. Odléváním nebo děrováním nelze získat přesné rozměry, nebo tyto metody nelze použít pro výrobu tak složitých formátů. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je frézování.

Co můžete dělat s domácím routerem

Fréza se používá k obrábění dřevěných nebo kovových povrchů, k vytváření otvorů a vybrání různých konfigurací a umožňuje tyto úkoly provádět rychleji a snadněji než elektrická vrtačka nebo dláto. Směrovače mohou být stacionární, přenosné nebo ruční. stacionární stroje se používají v hromadné výrobě, zatímco přenosné stroje se používají v domácích dílnách. Ruční frézky jsou přizpůsobeny pro práci se všemi běžně dostupnými typy řezných nástrojů. frézami.

Hlavní úkoly v domácnosti, které vyžadují pomoc routeru:

 • vrtání otvorů, včetně průchozích;
 • Řezání pravoúhlých, zakřivených a složených drážek a vybrání v obrobcích a složitých tvarů součástí;
 • Zpracování čelních ploch a hran různých konfigurací;
 • rytí vzorů, kreseb, nápisů na povrchy;
 • výroba identických polotovarů přesně podle šablony.

Nastavení frézovacího stolu

Než začnete s frézou běžně pracovat, nastavte frézovací bity a rychlost a hloubku ponoru příslušenství.

Nasaďte vřetenové frézovací bity na frézu

Chcete-li na frézku na dřevo namontovat pracovní hlavu nebo vyměnit starou, postupujte takto

 • Odpojte frézu od elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je tlačítko Start vypnuté.
 • Položte stroj na bok tak, aby se aretační tlačítko vřetena nacházelo nahoře.
 • Stiskněte tlačítko a otáčejte vřetenem, dokud nezapadne do ráčny. Odšroubujte matici kleštiny pomocí klíče. Ne všechny modely fréz na dřevo mají tlačítko aretace vřetena. Pak jsou zapotřebí dva klíče. Jednu nasaďte na matici na vřetenu, abyste ji zajistili. K vyšroubování matice kleštiny použijte druhý klíč.
 • Po odšroubování matice z kleštiny se stopka frézy vyndá.
 • Je vložen nový nástroj. Stopka je zapuštěna tak hluboko, jak jen to jde.
 • Našroubujte matici kleštinového upínače dozadu. pevně, ale ne příliš pevně, aby nedošlo k přetržení závitu.
 • Odblokování vřetena.

Důležité! Nedotahujte matici kleštinového upínače, pokud frézu nepoužíváte. mohlo by dojít k jeho zlomení.

Rychlost řezné hlavy

Rychlost fréz na dřevo závisí na dvou základních parametrech:

Obecně platí, že čím vyšší jsou otáčky frézky za studena, tím čistší a hladší je frézovaný povrch. Nepřekračujte maximální rychlost postupu, protože by mohlo dojít ke vznícení dřeva. Doporučuje se otáčet tvrdým dřevem pomaleji než měkkým dřevem.

Rychlost závisí na tvrdosti dřeva

Mezi průměrem frézy a rychlostí je nepřímá úměra. Maximální přípustné otáčky v závislosti na průměru nástavce frézy na dřevo najdete v tabulce:

dělat, frézou, dřevo
Průměr, mm Otáčky, tis. ot/min
méně než 25 24
26-50 18
51-63 16
64-75 14
nad 75 12

Nastavení hloubky řezu

Chcete-li frézku provozovat ve větších hloubkách frézování, doporučujeme nenastavovat požadované otáčky najednou, ale dosáhnout jich v několika fázích. Tím se snižuje zatížení stroje a pracovní frézy. Nastavení hloubky se provádí pomocí revolverového dorazu. Jedná se o kotouč umístěný pod tyčí a opatřený zarážkami různé výšky. patkami. Obecně mezi 3 a 7. Otočný doraz je ve zvolené poloze zajištěn praporkovým zámkem.

Postup nastavení hloubky frézování krok za krokem:

 • Položte směrovač na rovný povrch a uvolněte všechny svorky.
 • Rukou tlačte na frézu, dokud se nezapíchne do povrchu.
 • Odšroubujte zátku z věže.
 • Zvolte hrotový kotouč, který odpovídá požadované hloubce ponoru žací hlavy, a otočte kotoučem.
 • Přidržujte lištu prstem, ale šroub neutahujte. Posuvný ukazatel se posune tak, aby se vyrovnal s nulovou značkou, jak je znázorněno na fotografii.
 • Zvedněte sklopné rameno na značku odpovídající příslušné hloubce frézování.
 • Mechanismus hloubkového dorazu lze spustit.
See also  Může pila na kov řezat dřevo?

Zajímavé! Některé dražší modely fréz na dřevo jsou vybaveny hloubkoměrem. To umožňuje opravit hloubku, aniž by se přepsalo předchozí nastavení.

Užitečné tipy

Pro dobrý výsledek při práci se dřevem je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny. Zajistěte, aby:

 • Fréza je upnuta v upínacím pouzdře.
 • Přídavný nástroj je přizpůsoben výkonu elektrického nářadí.
 • Při použití hranových fréz se ujistěte, že je ložisko nebo vodicí kroužek nasazen.
 • je nastavena správná hloubka ponorného řezu (při použití ponorné frézy je to vidět na zátce).
 • Obrobek, který se má brousit, musí být podepřen.
 • Při práci používejte vysavač, abyste snížili prašnost.

Použití obráběcích bitů speciálně navržených pro obráběný materiál může výrazně zlepšit výsledky. V závislosti na úhlu, pod kterým jsou použity, je dosaženo různého řezu. Zkušení řemeslníci si tyto nástavce často vyrábějí sami. Řezná hrana je vybroušena pod požadovaným úhlem. Ale pokud nechcete trávit čas na domácí frézy, lze je zakoupit, sortiment v obchodech poměrně široký.

Upevňovací prvky pro frézu na dřevo s vlastníma rukama, aby se docela snadné, a jejich užitečnost je skvělá. Tato možnost je vhodná pro ty, kteří nechtějí při nákupu nářadí utrácet mnoho peněz nebo když není v prodeji potřebné vybavení. Použití frézy s nábytkovými šablonami výrazně zkracuje dobu montáže, zvyšuje kvalitu práce a předchází chybám.

Typy fréz

Existuje celá řada typů profilů fréz na dřevo pro ruční frézky, které jsou k dispozici v následujících konstrukčních úpravách:

 • Sestavený. skládá se z ocelového polotovaru s naostřenými hranami a vodicího ložiska. Díky relativně nízké ceně a poměrně vysoké funkčnosti je tento typ velmi oblíbený.
 • S vyměnitelnými břity. tento typ může vydržet poměrně dlouho díky vyměnitelným břitům, které jsou komerčně dostupné.
 • Monolitický. řezné hrany jsou opracovány přímo ze základny, takže nástroj je poměrně náchylný k jakýmkoli vadám dřeva. Kdykoli může odletět kus nože a fréza je nepoužitelná.

Existují také typy řezacích nožů s vyměnitelnými břity. Dělí se na dva podtypy:

 • HM. velmi rychlé řezání, lze použít pouze na měkké dřevo a hliník. Během práce musí být na nůž neustále vyvíjen tlak, jinak se nůž téměř okamžitě zničí.
 • HSS. čepele z tvrdokovů. Lze je použít k opracování tvrdého dřeva. Mají dobrý tepelný koeficient, což zvyšuje jejich cenu.

Kromě čepelí se v truhlářství používá velké množství různě tvarovaných fréz na výrobu vzorů, řezů, vzorů, zasklívacích lišt, fasádních prací a mnoho dalšího. Ty lze rozdělit na:

Drážkování

První typ má válcový tvar a po drážkování zanechává v obrobku obdélníkovou drážku. Typ drážky zanechává po průchodu frézy drážku ve tvaru písmene U. Lze ji použít k vytváření drážek pro zrcadla, sklo:

 • Žací nože ve tvaru V. Zde můžete pozorovat nože s břity ve tvaru písmene V. Tento typ drážky lze použít pro lepení dvou hran ve tvaru V.
 • T-drážka. Po zpracování vznikne fréza ve tvaru obráceného “T”. V truhlářství se používá jako drážkový spoj a je považován za jeden z nejspolehlivějších. Spoje se vytvářejí zasunutím jednoho obrobku do druhého. Takový detail se také nazývá frézovací bit.

Čelní frézy. stejně jako blokové frézy. se používají k vyřezávání vybrání různých tvarů. Zvláštností profilového typu je však možnost frézovat jak střed obrobku, tak i jeho hrany. Lze je použít k výrobě různých tvarů hran nebo tvarových vzorů.

Lemování

Hranové frézy se dodávají s ložiskem pro záběh. Při frézování jej lze nastavit proti hraně dřeva a zdrsnit, takže hrana je rovná a vodítka nejsou potřeba, pokud je spodní strana hrany od začátku rovná. Jedná se o následující typy:

 • Přímý. používá se pro získání specifických rovin povrchu.
 • Olepování hran. slouží k vytvoření obloukového vzoru a v závislosti na nastavení ponoru frézy lze vytvořit poloviční žebrování. Na trhu je k dostání dvojitý řetězový řezák, který dokáže řezat horní i spodní okraj současně.
 • Kužel. umožňuje vytvořit zúženou hranu a je široce používán ke spojení dvou dílů.
 • Frézy pro zaoblování drážek se používají pro zaoblování drážek. Fréza se skládá z hřídele se dvěma vodicími ložisky a uprostřed je umístěna fréza.

Kombinace

Tento typ se v zásadě používá ke spojování dvou obrobků. Lze je použít ke spojování hran v rohových spojích: např. různé rámy obrazů, okenní rámy. Nespornou výhodou je, že fréza může na obrobku vytvořit 5-7 zářezů najednou. Tím se zvětší lepicí plocha. Existuje několik druhů tohoto typu frézy:

 • Univerzální. umožňují získat na obrobku dvě roviny bez nutnosti výměny obrobku, což je poměrně výhodné.
 • Pasochip. dva řezné prvky najednou. Každý z nich vytváří dvě různé drážky na dvou obrobcích. Tyto drážky do sebe po opracování dokonale zapadají a není třeba je upravovat.
 • U obložkových dveří umožňují podobné dva řezače vytvořit dva obloukové spoje.
 • Rámované. vhodné pro sadu nožů, která umožňuje jejich pohodlné uspořádání. Mohou mít jeden nebo dva trny v konstrukci.
See also  Jak vyříznout okno v dřevostavbě

Čísla

Používá se hlavně pro dekorativní truhlářské práce. Používají se pro výrobu panelových dveří. Dveřní komponenty jsou poměrně velké, respektive pro jejich zpracování budete potřebovat frézy o průměru 50-70 mm. Pro frézování takovýchto součástí je zapotřebí poměrně výkonná ruční nebo stacionární frézka. Dělí se na několik typů:

 • Horizontální. používá se pro částečné lemování. Vzhledem ke konstrukčním vlastnostem řezných částí a axiálního ložiska není možné získat hotový trn pro destičku. Pokud však ruční frézka není výkonná, je to nejlepší volba pro první průchod a po výměně za jinou lze provést druhý průchod.
 • Oboustranný. zkracuje pracovní dobu, protože jsou zde dvě řezné části. Takové směrovače však vyžadují poměrně výkonný směrovač.
 • Vertikální směrovače. jejich funkce se mírně liší od horizontálních směrovačů. Používá se k vytváření zaoblených hran na lištách. Vše závisí na hloubce, na kterou je nastavena. Změna hloubky znamená změnu vzoru.

Jaký je nejlepší fréza na dřevo pro vaši domácnost?

Při výběru ručního routeru pro domácí dílnu je vhodné věnovat pozornost technickým parametrům zařízení.

 • úroveň výkonu;
 • Hloubka řezání dřeva ruční frézou (pracovní zdvih frézy);
 • další funkce;
 • otáčky vřetena;
 • Cena ručního směrovače.

Nákup routeru: jaký elektrický nástroj zvolit

Výkon nářadí závisí především na úrovni výkonu motoru. Vyšší rozchod znamená, že fréza může pracovat nepřetržitě déle, aniž by se přehřála. Modely s vysokým výkonem také umožňují použití směrovačů s nejdelší možnou délkou a průměrem. Nelze však tvrdit, že nejvýkonnější zařízení bude považováno za nejlepší. Větší výkon znamená větší velikost a hmotnost nástroje.

Výkon motoru určuje délku nepřetržitého provozu nástroje

S ohledem na tento vzor se rozlišují následující typy směrovačů:

 • Nízká hmotnost. hmotnost konstrukce je 2-3 kg a výkon nepřesahuje 750 W.
 • Střední. výkon se pohybuje v rozmezí 750-1500 W, hmotnost 3-5 kg, například frézka Bosch 1400 ACE.
 • Těžký. hmotnost nad 5 kg a výkon v rozmezí 1500-2300 W.

Pro běžné frézování doporučují odborníci frézky s výkonem alespoň 1,5 kW. Stroj zvládne všechny profesionální úkoly, ale je velký a těžký, což vyžaduje velké úsilí obsluhy stroje. Zejména pokud mají frézu na dřevo používat začátečníci.

Užitečný tip! Je velmi důležité zvolit správný nástroj pro danou práci. Výkon frézy nesmí být příliš vysoký, ale dostatečný pro danou práci. Zvažte maximální dobu práce bez přerušení a možnost směrování tvrdého dřeva.

Ruční frézy mají v průměru výkon motoru 750 až 1500 W a váží 3 až 5 kg

Výběr optimálních otáček vřetena pro ruční frézku na dřevo

Jednou z nejdůležitějších specifikací frézy jsou otáčky vřetena. Čím vyšší jsou otáčky frézy, tím lepší je kvalita povrchu po obrábění. Pokud jsou požadovány velmi přesné výsledky frézování dřeva, stačí snížit otáčky. Některé modely jsou určeny pro plastové povrchy. Abyste zabránili roztavení materiálu, nepřehřívejte pracovní plochu. To vyžaduje, aby nástroj pracoval při nízkých otáčkách.

Většina modelů má rozsah otáček 20-30k. o./min. Jedná se o průměrnou možnost. Spotřebitelé si mohou zakoupit obě pomalejší frézky. 10-20 tis. o./min., a rychlejší modely až do 35. tisíc. o./min. Nezapomeňte, že čím větší je průměr frézy, tím nižší jsou otáčky frézy. Jde o to, že lineární rychlost bodu na obvodu kola je stále poměrně vysoká. Proto není nutné router přetaktovávat. jinak by se dřevo mohlo spálit.

Před zahájením frézování je třeba vzít v úvahu následující body:

 • Velikost směrovače, který se má v danou chvíli používat;
 • hustota materiálu, z něhož je obrobek vyroben;
 • požadovaná pracovní hloubka.

Čím vyšší je rychlost posuvu frézky, tím lepší je kvalita obrobku

S ohledem na tuto skutečnost je nejlepší zvolit nářadí s funkcí proměnných otáček. Ovlivňuje funkci řezačky. Systém nastavení může být plynule nastavitelný nebo stupňovitý (až 8 spínacích úrovní).

Mnoho výrobců uvádí doporučená nastavení v uživatelské příručce k nástroji, ale užitečné jsou i praktické zkušenosti. Nejlepší zařízení, které si můžete vybrat.

Jak vybrat správnou ruční frézu pro pracovní hloubku

Maximální posuv, který může fréza zanořit do materiálu, určuje pracovní zdvih nástroje. Lehké modely fréz mohou ponořit nástroj do hloubky 2-5 cm. Hloubka zanoření pro těžké nářadí je 7-8 cm. čím vyšší je zdvih, tím hlouběji se fréza může zanořit do materiálu. Stroje s vysokou hodnotou lze použít pro silnější dřevo.

Při nákupu frézy je důležité věnovat pozornost maximální pracovní hloubce prvku

Vezměte prosím na vědomí! Není možné vyříznout celou hloubku drážky najednou. To může vést nejen k poškození obrobku, ale také k poškození frézy. Čím tvrdší je opracovávaný materiál, tím menší musí být hloubka ponorného řezu najednou.

Drážku hlubší, než je pracovní délka frézy, není možné vytvořit jedním průchodem. Některé modely nářadí jsou vybaveny knoflíkem pro přesné nastavení hloubky ponoru, např. Skil 1840 LA. Tento parametr se obvykle nastavuje s přesností 0,1 mm.

See also  Jak vybrat čtvrtinu s ruční frézou

Levné a těžké

Řezbářství. vždy krásné, honosné a drahé. Talentovaní lidé, umělci nebo sochaři to dělají. Existují však techniky navlékání, které zvládne každý. Například řezání vzorů ruční frézou na dřevo je velmi snadné. Práce se provádí čelní frézou malého průměru na obrysu výkresu. K tomu si vyberte tvrdou desku, přibijte šablonu vystřiženou z kartonu a vyfrézujte ji podle šablony.

Pro práci je vhodná jakákoli výkonná frézka. Měl by být pokud možno lehký a skladný, aby se vzor lépe kopíroval. Začátečníci si tedy nemusí lámat hlavu s výběrem frézky, hlavní je zvolit frézy o průměru 2 milimetry a více. Při práci musíte být pečliví, abyste jemným řezákem rovnoměrně projížděli kolem obrysu vzoru, aniž byste ho porušili. Dalším krokem je prohloubení pozadí, k čemuž se používá fréza s velkým průměrem.

Frézy na dřevo pro ruční frézky: výběr správné sady pro danou práci

Nákup správného nástroje na obrábění dřeva není zárukou dobrých výsledků. Pro přesné a kvalitní zpracování materiálu je žádoucí mít dobré vybavení. K tomuto účelu jsou určeny sady fréz na dřevo pro ruční frézky, které obsahují sadu řezných dílů vhodných pro určité práce.

Při výběru frézovací sady pro frézku na dřevo je třeba vzít v úvahu tvar frézovacích bitů. závisí na něm typ frézovaného otvoru, a tedy i rozsah použití

Jaké jsou nejlepší frézy do dřeva pro váš frézovací stroj?

Při výběru příslušenství pro router byste měli věnovat pozornost základním kritériím:

Před zakoupením sady frézovacích bitů je třeba věnovat pozornost kvalitě pájky. Musí být vyrobena tak, aby nástroj časem neztratil svou stabilitu. Používají se zejména výrobky z tvrdého dřeva, např. hrušky, habru, dubu atd.п.

Kvalitní pájky jsou PSr 37,5 a PSr40. Vyznačují se zvýšeným obsahem mědi a stříbra. Pokud je k pájení destiček a dříku použit jiný druh materiálu, je pravděpodobné, že je v materiálu přítomen nikl, který nezajišťuje požadovanou úroveň pevnosti spoje. Nepoužívejte prvky v sadách fréz pro ruční frézky, u nichž je pracovní část spojena se stopkou svařováním. Takové nástroje nejsou nejlepší volbou.

Při výběru frézy z pevné pryže je třeba nejprve posoudit jakost oceli

Monolitní frézy by měly být také zkontrolovány z hlediska tvrdosti materiálu. Operaci lze provést doma. Jednoduše použijte kalibrovaný pilník na frézovací bity. Pokud na obrobku nezůstávají žádné viditelné povrchové stopy, byl vyroben z kvalitního materiálu. Optimální tvrdost je 58-62 HRC.

Vezměte prosím na vědomí! Kvalitu práce ovlivňuje také další vybavení, které je k dispozici. Proto je vhodné zakoupit sadu šablon a zarážek.

Přehled sortimentu ručních fréz Enkor

Velmi často výrobci nabízejí řemeslníkům možnost zakoupit sadu, která je určena pro stejný typ práce. Například některé frézy do dřeva Enkor pro ruční frézky jsou kombinovány do sad, které poskytují specifický výsledek. Tyto sady se používají pro výrobu stejných spojů nebo truhlářských výrobků. V druhém případě frézy umožňují kompletní obráběcí cyklus.

V sortimentu frézovacích bitů Encor najdete sady s různým počtem prvků. Například sadu sestávající ze dvou kombinovaných rámových fréz se stopkou 12 mm lze použít k vytváření rámových obrobků. Tyto prvky jsou určeny nejen k vytvoření vnitřního okraje. Lze je použít jako frézovací bity pro ruční frézky.

Frézy Enkor jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a mají přesně vypočítanou geometrii břitu

S těmito sadami můžete vytvářet nejen rámované výrobky, jako jsou tenké okenní rámy, ale také spojovat dřevo do velkých desek.

Každá z fréz v této sadě může samozřejmě fungovat jako samostatný prvek, který lze použít pro další dřevoobráběcí operace.

Spotřebitelé si mohou zakoupit sadu dřevoobráběcích fréz Enkor na výrobu latí. Tyto prvky lze použít k tvarování hran dřevěných výrobků, které lze následně použít pro dokončovací práce v interiéru. Výrobce nabízí také sadu ozdobných fréz, která může obsahovat 4 až 12 prvků s různými konfiguracemi. Průměrná cena souprav se pohybuje od 1370 do 8300 EUR

Přehled sortimentu fréz na dřevo pro ruční frézky CMT

O výrobky italského výrobce SMT je mezi zákazníky velký zájem. Pro různé aplikace jsou k dispozici jednotlivé řezné prvky a kompletní sady.

SMT (Itálie) je prémiová značka známá po celém světě jako výrobce vysoce kvalitních řezných nástrojů pro obrábění dřeva

V katalogu naleznete následující frézy na dřevo

 • drážky a konce;
 • překročení;
 • pro páskování nábytku a pro spojování;
 • okružní;
 • T- a holubičí spoje;
 • filé;
 • sady pro lemování okrajů;
 • profilované;
 • pokos a zkosení.

Sady nabízené výrobcem jsou určeny pro specifické typy prací nebo pro vytváření specifických spojů. Zákazníci si mohou zakoupit kompletní sady pro výrobu dvířek, nábytkových čel, obložení a různých vazeb. Ceny souprav se pohybují od 5610 do 63000

| Denial of responsibility | Contacts |RSS